Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ISTJECON2021-1083801   IUP :10.26650/ISTJECON2021-1083801    Tam Metin (PDF)

Dinamik Sermaye Yapısı Belirleyicileri ve Optimal Kaldıraç Oranı Uyarlama Hızı: Türkiye’de Finans Şirketleri Üzerine Bir Çalışma

Hülya Yılmaz

Bu çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren finansal şirketlerin sermaye yapılarını oluştururken bir hedef doğrultusunda hareket edip etmedikleri ve uyarlama maliyetlerinin olduğu bir ortamda uyarlama hızlarının ne olduğunun tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Finansal şirketlerin borç uyarlama hızlarını analiz etmek üzere gerekli olan veri Amerikan “Standard and Poor’s” firmasının küresel şirket verilerini tuttuğu S&P Compustat Fundementals veri tabanından derlenmiştir. Veri setinde 114 finansal şirkete (mevduat bankaları, katılım bankaları, menkul ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve sigorta şirketleri) ait 1996-2018 yıllarını kapsayan toplam 1570 firma-yılı gözlem bulunmaktadır. Dinamik panel veri analiz yöntemlerinden GMM-SYS kullanılarak yapılan analizler sonucu, finansal şirketlerin cari borçlarını optimal borç oranına uyarlama hızı 26% olarak tespit edilmiştir. Ancak bu hızın finansal şirketlerin toplam borçlanma oranlarının art arda düştüğü 2008 yılını da içine alan küresel finans krizi sürecinde (2007-2010) 19%’a gerilediği görülmüştür. Modellerden elde edilen bulgular yorumlandığında, finansal şirketlerin sermayelerini yapılandırırken alternatif finansman tercihleri arasında hiyerarşik bir sıralama yapmak yerine, borç ve özsermaye oranlarını belli bir seviyede tutmak amacıyla hedef bir borç oranı etrafında dengeleme davranışı sergilediklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Araştırma keşfedici nitelikte bir çalışma olduğundan, uyarlama hızını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin farklı dönemlerde uyarlama hızını ne ölçüde arttırdığı veya azalttığı çalışmanın kapsamı dışındadır. Firma yönetimlerine optimal sermaye yapısı kararlarında yardımcı olunabilmesi için gelecekteki çalışmaların uyarlama hızına etki eden kurumsal ve makroekonomik bazı değişkenler üzerine yoğunlaşması uygun olacaktır.

JEL Classification : G15 , G24 , G32
DOI :10.26650/ISTJECON2021-1083801   IUP :10.26650/ISTJECON2021-1083801    Tam Metin (PDF)

Determinants of Dynamic Capital Structure and the Speed of Adjustment to Optimal Leverage: A Study on Financial Institutions in Turkey

Hülya Yılmaz

This study examines whether financial institutions in Turkey revise target debt ratios when determining capital structures, in addition to investigating the speed of adjustment to optimal capital structure in the presence of adjustment costs. The data were obtained from the COMPUSTAT Fundamentals database, which is maintained by Standard & Poor’s. The dataset covers 1,570 firm-year observations from 114 financial institutions (deposit banks, Islamic banks, securities, real estate investment trusts, and insurance companies) between 1996 and 2018. Using the dynamic panel data analysis method GMM-SYS, the speed of adjustment to optimal capital structure is determined to be 26%; however, during the global financial crisis (2007–2010), when financial institutions’ total debt ratios declined, this speed plummeted to 19%. Based on the results of the analysis, it is reasonable to conclude that financial firms conduct balancing behavior around a target debt ratio to maintain optimal debt ratios when structuring capital, rather than making a hierarchical selection among alternative financing options. As the study is an exploratory endeavor to determine the speed of adjustment, the factors affecting the adjustment speed and the extent to which these factors increase or decrease adjustment speeds in different periods are beyond the scope of the study. Future research should consider institutional and macroeconomic determinants of adjustment speed to help advise firm executives about the optimal capital structures of their respective firms.

JEL Classification : G15 , G24 , G32

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


This study examines whether financial institutions in Turkey revise target debt ratios when determining capital structures, in addition to investigating the speed of adjustment to optimal capital structure in the presence of adjustment costs. The trade-off theory of capital structure proposes that firms consider the costs and advantages of debt and equity prior to making a final decision on an optimal (target) debt-to-equity ratio. According to this theory, firms may deviate from the target debt level and then gradually return to this level due macroeconomic changes and financial and administrative decisions. When firms are over- or under-leveraged in terms of optimal leverage, they tend to adjust capital structures to the targets in the next period. Trade-off theory has been tested using both static and dynamic methods. The static approach assumes that current debt ratios are already optimal, whereas the dynamic approach asserts that optimal debt ratios can only be estimated, as they cannot be directly observed. The underlying assumption of dynamic trade-off theory is that firms cannot maintain optimal debt because of adjustment costs, as it takes some time for firms to adjust current ratios to optimal ratios. Some studies demonstrate that firms in Turkey follow an optimal debt ratio; however, such studies are mostly conducted on non-financial firms. This study attempts to fill the current gap by analyzing financial data from 114 financial institutions between 1996 and 2018. The dependent variable measures total debt ratios, whereas independent variables include lagged-values of total debt, profitability, the tangibility of assets, growth opportunities, and firm size. Blundell–Bond’s (1991) GMM-SYS approach was adopted as the estimation method. The findings indicate that financial firms in Turkey revise target debt ratios when determining capital structures and the speed of adjustment is 26%, with a half-life of 1.93 years. It takes almost two years for financial firms to adjust current debt to half of the target debt ratios. In contrast, the speed of adjustment was around 19% between 2007 and 2010, when the debt ratios plummeted due to the global financial crisis. The speed of adjustment was around 37% between 1996 and 2007, and 43% between 2011 and 2018. The findings also indicate that profitability, the tangibility of assets, growth opportunities, and firm size have no effect on when the lagged version of total debt is endogenized. In contrast, the estimated coefficients for profitability and tangibility seem to follow a pattern across different time periods. While profitability had a positive effect on total debt in all models, the effect was negative during the crisis. Conversely, the effect of tangible assets on total debt almost doubled during the crisis. Based on the results of analysis, it is reasonable to conclude that financial firms conduct balancing behavior around a target debt ratio to maintain optimal debt ratios when structuring capital, rather than making a hierarchical selection among alternative financing options. Due to missing observations in the data set, it was not possible to establish a model that would allow measuring the speed of adjustment during the 2001 economic crisis. The autocorrelation (AR(1) and AR(2)) and Hansen (1982) test results indicate that the models fit the data well. As the study is an exploratory endeavor to determine the speed of adjustment, the factors affecting the adjustment speed and the extent to which these factors increase or decrease adjustment speeds in different periods are beyond the scope of the study. Future research should consider institutional and macroeconomic determinants of adjustment speed to help advise firm executives about the optimal capital structures of their respective firms. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. google scholar
 • Arıoglu, E., & Tuan, K. (2014). Speed of adjustment: Evidence from borsa Istanbul. Borsa Istanbul Review, 14(2), 126-131. google scholar
 • Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data (Vol. 4). Chichester: John Wiley & Sons. google scholar
 • Basu, S. (1977). Investment performance of common stocks in relation to their price-earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis. The Journal of Finance, 32(3), 663-682. google scholar
 • Baxter, N. D. (1967). Leverage, risk of ruin and the cost of capital. The Journal of Finance, 22(3), 395-403. google scholar
 • Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. google scholar
 • Booth, L. Aivazian, V. Demirguc-Kunt, A. & Maksimovic, V. (2001). Capital structures in developing countries. The Journal of Finance, 56(1), 87-130. google scholar
 • Bradley, M. Jarrell, G. & Kim, E.H. (1984). On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence. The Journal of Finance, 39(3), 857-878. google scholar
 • De Miguel, A. and Pindado, J. 2001. Determinants of capital structure: New evidence from spanish panel data. Journal or Corporate Finance, 7: 77-99. google scholar
 • Demir, N. (2019). Dynamics of capital structure: An empirical analysis of Turkish banking sector (Doctoral Dissertation), retrieved from https://research.sabanciuniv.edu/39461/1/10219245_ NazanDemir.pdf. google scholar
 • Fama, E. F. & French, K. R. (2002). Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. Review of Financial Studies, 15(1), 1-33. google scholar
 • Fischer, E. O., Heinkel, R. & Zechner, J. (1989). Dynamic capital structure choice: Theory and tests. The Journal of Finance, 44(1), 19-40. google scholar
 • Frank, M. Z. & Goyal, V. K. (2009). Capital structure decisions: Which factors are reliably important? Financial Management, 38(1), 1-37. google scholar
 • Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica: Journal of the econometric society, 1029-1054. google scholar
 • Hirshleifer, J. (1966). Investment decision under uncertainty: Applications of the state-preference approach. Quarterly Journal of Economics, 80(2), 252-277. google scholar
 • Huang, R., & Ritter, J. R. (2009). Testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment. Journal of Financial and Quantitative analysis, 44(2), 237-271. google scholar
 • Hovakimian, A., Opler, T. & Titman, S. (2001). The debt equity choice. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 36(1), 1-24. google scholar
 • Jalilvand, A., & Harris, R. S. (1984). Corporate behavior in adjusting to capital structure and dividend targets: An econometric study. The Journal of Finance, 39(1), 127-145. google scholar
 • Kraus, A.,& Litzenberger, R. H. (1973). A state-preference model of optimal financial leverage. The Journal of Finance, 28(4), 911-922. google scholar
 • Lemmon, M. L., Roberts, M. R., & Zender, J. F. (2008). Back to the beginning: Persistence and the cross-section of corporate capital structure. The journal of finance, 63(4), 1575-1608. google scholar
 • Myers, S.C. (1984). Capital structure puzzle. The Journal of Finance, 39(3), 261-274. google scholar
 • Myers, S. C. & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221. google scholar
 • Öztekin, Ö., & Flannery, M. J. (2012). Institutional determinants of capital structure adjustment speeds. Journal of financial economics, 103(1), 88-112. google scholar
 • Rajan, R. G. & Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. The journal of Finance, 50(5), 1421-1460. google scholar
 • Scott Jr, J. H. (1976). A theory of optimal capital structure. The Bell Journal of Economics, 7(1), 33-54. google scholar
 • Stiglitz, J. E. (1972). Some aspects of the pure theory of corporate finance: Bankruptcies and takeovers. Bell Journal of Economics, 3(2), 458-482. google scholar
 • Titman, S. & Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure choice. The Journal of Finance, 43(1), 1-19. google scholar
 • Yıldız, Y. (2018). Adjustment to target capital structure and global financial crisis: Evidence from Turkey. Business and Economics Research Journal, 9(3), 543-557. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yılmaz, H. (2022). Dinamik Sermaye Yapısı Belirleyicileri ve Optimal Kaldıraç Oranı Uyarlama Hızı: Türkiye’de Finans Şirketleri Üzerine Bir Çalışma. İstanbul İktisat Dergisi, 72(1), 137-155. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1083801


AMA

Yılmaz H. Dinamik Sermaye Yapısı Belirleyicileri ve Optimal Kaldıraç Oranı Uyarlama Hızı: Türkiye’de Finans Şirketleri Üzerine Bir Çalışma. İstanbul İktisat Dergisi. 2022;72(1):137-155. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1083801


ABNT

Yılmaz, H. Dinamik Sermaye Yapısı Belirleyicileri ve Optimal Kaldıraç Oranı Uyarlama Hızı: Türkiye’de Finans Şirketleri Üzerine Bir Çalışma. İstanbul İktisat Dergisi, [Publisher Location], v. 72, n. 1, p. 137-155, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Yılmaz, Hülya,. 2022. “Dinamik Sermaye Yapısı Belirleyicileri ve Optimal Kaldıraç Oranı Uyarlama Hızı: Türkiye’de Finans Şirketleri Üzerine Bir Çalışma.” İstanbul İktisat Dergisi 72, no. 1: 137-155. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1083801


Chicago: Humanities Style

Yılmaz, Hülya,. Dinamik Sermaye Yapısı Belirleyicileri ve Optimal Kaldıraç Oranı Uyarlama Hızı: Türkiye’de Finans Şirketleri Üzerine Bir Çalışma.” İstanbul İktisat Dergisi 72, no. 1 (Jul. 2024): 137-155. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1083801


Harvard: Australian Style

Yılmaz, H 2022, 'Dinamik Sermaye Yapısı Belirleyicileri ve Optimal Kaldıraç Oranı Uyarlama Hızı: Türkiye’de Finans Şirketleri Üzerine Bir Çalışma', İstanbul İktisat Dergisi, vol. 72, no. 1, pp. 137-155, viewed 18 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1083801


Harvard: Author-Date Style

Yılmaz, H. (2022) ‘Dinamik Sermaye Yapısı Belirleyicileri ve Optimal Kaldıraç Oranı Uyarlama Hızı: Türkiye’de Finans Şirketleri Üzerine Bir Çalışma’, İstanbul İktisat Dergisi, 72(1), pp. 137-155. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1083801 (18 Jul. 2024).


MLA

Yılmaz, Hülya,. Dinamik Sermaye Yapısı Belirleyicileri ve Optimal Kaldıraç Oranı Uyarlama Hızı: Türkiye’de Finans Şirketleri Üzerine Bir Çalışma.” İstanbul İktisat Dergisi, vol. 72, no. 1, 2022, pp. 137-155. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1083801


Vancouver

Yılmaz H. Dinamik Sermaye Yapısı Belirleyicileri ve Optimal Kaldıraç Oranı Uyarlama Hızı: Türkiye’de Finans Şirketleri Üzerine Bir Çalışma. İstanbul İktisat Dergisi [Internet]. 18 Jul. 2024 [cited 18 Jul. 2024];72(1):137-155. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1083801 doi: 10.26650/ISTJECON2021-1083801


ISNAD

Yılmaz, Hülya. Dinamik Sermaye Yapısı Belirleyicileri ve Optimal Kaldıraç Oranı Uyarlama Hızı: Türkiye’de Finans Şirketleri Üzerine Bir Çalışma”. İstanbul İktisat Dergisi 72/1 (Jul. 2024): 137-155. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1083801ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim07.03.2022
Kabul22.03.2022
Çevrimiçi Yayınlanma29.03.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.