Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ISTJECON2022-1115346   IUP :10.26650/ISTJECON2022-1115346    Tam Metin (PDF)

Yaşam Kalitesi Endeksi: İstanbul 2020

Murat ŞekerMete Başar BaypınarGülçin ÇelikbıçakBilge Kağan Özbay

Bu çalışma ilki 2011 yılında ikincisi 2016 yılında yayınlanan İstanbul’da 39 ilçeyi karşılaştıran yaşam kalitesi endeksinin güncel verilerle yenilendiği ve geçmiş yıllarla karşılaştırmaların yapıldığı bir araştırmadır. Periyodik olarak yapılan araştırmanın sonuçları İstanbul’daki ilçelerin yaşam kalitesi açısından dönüşümünü ortaya koymaktadır. Aynı yöntem ve parametreler üzerinden gerçekleştirilen çalışma yıllar itibariyle İstanbul’da ilçeler düzeyinde yaşam kalitesinin izlenmesini hedeflemektedir. İstanbul’da ilçe düzeyinde 2020 verileri ile yapılan analizde ağırlıklandırılmış ortalama yöntemi kullanılmıştır. Endeks sonuçlarına göre Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar ve Şişli yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ilçeler iken, Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultanbeyli, Sultangazi ve Arnavutköy ilçeleri sıralamada sonlarda yer almıştır. Yapılan kümeleme çalışması sonucunda 5 küme açısından değerlendirildiğinde, İstanbul nüfusunun yüzde 4,8’inin en yüksek yaşam kalitesi olan birinci düzeyde yaşadığı gözlenirken, %15,9’u ikinci, %31,5’i üçüncü, %36,2’si dördüncü ve %11,6’sı beşinci düzeyde yaşam kalitesine sahip ilçelerde bulunmaktadır. 

JEL Classification : I31 , H70 , Z13 , Z18 , C38
DOI :10.26650/ISTJECON2022-1115346   IUP :10.26650/ISTJECON2022-1115346    Tam Metin (PDF)

Quality of Life Index: Istanbul 2020

Murat ŞekerMete Başar BaypınarGülçin ÇelikbıçakBilge Kağan Özbay

This paper is based on a quality of life index study comparing 39 districts in Istanbul. The study is the third of a series of studies, where the first study was conducted and published in 2011 and the second in 2016. The results of the periodic research reveal the transformation of districts in Istanbul in terms of quality of life. The study, carried out on the same methods and parameters, aims to monitor the quality of life at the district level in Istanbul over the years. The weighted average method was used in the analysis made with the district-level 2020 data in Istanbul. According to the index results, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, and Şişli are the districts with the highest quality of life, while Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultanbeyli, Sultangazi, and Arnavutköy districts are in the last place. As a result of the clustering study, when evaluated in terms of 5 clusters, it is observed that 4.8 percent of the population of Istanbul lives in the first level, which is the highest quality of life, while 15.9% are second, 31.5% are third, 36.2% are fourth, and 11.6% are in districts with a fifth level of quality of life.

JEL Classification : I31 , H70 , Z13 , Z18 , C38

PDF Görünüm

Referanslar

 • AFAD (2020). Ministry Disaster And Emergency Management Presidency. Retrieved from https:// en.afad.gov.tr/ google scholar
 • Albrechts, L., Balducci, A., & Hillier, J. (2016). Situated practices of strategic planning. An international perspective. Routledge. google scholar
 • Andrews, F. M. and Whitney, B.S., ( 1976). Social indicators of well-being. New York: Plenum Press. google scholar
 • Bache, I. (2013). Measuring quality of life for public policy: an idea whose time has come? Agenda-setting dynamics in the European Union. Journal of European Public Policy, 20(1), 21-38. doi:10.1 080/13501763.2012.699658 google scholar
 • Baypınar, M.B., Taş, A., and Şeker, M. (2018). İstanbul uluslararası finans merkezi yapılanmasına hizmet edecek bölgelerin fiziki ve sosyal gelişmişliğinin izlenmesine yönelik model. (Model for monitoring of physical and social development of zones serving the making Istanbul a financial center). Scientific Report. Tender no. 2017/200587. Greater Municipality of Istanbul, ITUNOVA, Vera Research Corp. google scholar
 • Bilir, M. (2019). İstanbul’daki spor Istanbul çalışanlarının fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi düzeyinin araştırılması (Master’s thesis, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi). google scholar
 • Campbell, A., Converse, P. E., & Rodgers, W. L. (1976). The quality of American life: Perceptions, evaluations, and satisfactions. Russell Sage Foundation. google scholar
 • Chow, S. M., Lo, S. K., & Cummins, R. A. (2005). Self-perceived quality of life of children and adolescents with physical disabilities in Hong Kong. Quality of Life Research, 14(2), 415-423. google scholar
 • Council, N. R. (2002). Community and quality of life: Data needs for informed decision making. National Academy Press. Washington DC. google scholar
 • Craglia, M., Leontidou, L., Nuvolati, G., & Schweikart, J. (2004). Towards the development of quality of life ındicators in the ‘digital’ city. Environment and Planning B: Planning and Design, 31(1), 5164. doi:10.1068/b12918 google scholar
 • Doward, L. C., & McKenna, S. P. (2004). Defining patient-reported outcomes. Value in health, 7, S4-S8. google scholar
 • Dülger Türkoğlu, H., Bölen, F., Baran, P. K., & Marans, R. W. (2009). İstanbul’da yaşam kalitesinin ölçülmesi. İTÜDERGİSİ/a, 7(2). google scholar
 • Evans, D. R. (1994). Enhancing quality of life in the population at large. Social indicators research, 33(1), 47-88. google scholar
 • Fromhold-Eisebith, M. (2015). Sectoral resilience: conceptualizing industry-specific spatial patterns of ınteractive crisis adjustment. European Planning Studies, 1-20. doi:10.1080/09654313.2015.1047329 google scholar
 • Gill, T. M., & Feinstein, A. R. (1994). A critical appraisal of the quality of quality-of-life measurements. Journal Of Amerıcan Medıcal Assocıatıon ( Jama), 272(8), 619-626. doi:10.1001/ jama.1994.03520080061045 google scholar
 • Güvenç, M. (2000). İstanbul’u haritalamak: 1990 sayımından İstanbul manzaraları. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 34, 34-40. google scholar
 • Hall, P. (1995). Towards a general urban theory. Cities in Competition: Productive and Sustainable Cities for the 21st Century, 3-31. google scholar
 • Havighurst, R. J. (1963). Successful aging. Processes of aging: Social and psychological perspectives, 1, 299-320. google scholar
 • Healey, P. (2009). In search of the “strategic” in spatial strategy making. Planning Theory & Practice, 10(4), 439-457. doi:10.1080/14649350903417191 google scholar
 • Istanbul Health Offices (2020). Retrieved from https://www.saglik.gov.tr/?_Dil=2 google scholar
 • Istanbul Province National Education Offices (2020). Retrieved from https://www.meb.gov.tr/en/ google scholar
 • Istanbul Tax Offices (2020). Retrieved from https://ivdb.gib.gov.tr/ google scholar
 • İDO (2020). İstanbul Deniz Otobüsleri. Retrieved from https://www.ido.com.tr/ google scholar
 • İETT (2020). Istanbul Electricity, Tramway and Tunnel. Retrieved from https://iett.istanbul/en google scholar
 • İGDAŞ (2020). İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Retrieved from https://www.igdas.istanbul/ google scholar
 • İSKİ (2020). İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi. Retrieved from https://www.iski.istanbul/web google scholar
 • İstanbul Ulaşım AŞ. (2020). Retrieved from https://ulasim.istanbul/ google scholar
 • İTO (2020). Istanbul Chamber of Commerce (ICOC). Retrieved from https://www.ito.org.tr/en google scholar
 • Janssen-Jansen, L. B. (2011). From Amsterdam to Amsterdam metropolitan area: A paradigm shift. International Planning Studies, 16(3), 257-272. doi:10.1080/13563475.2011.591145 google scholar
 • Lloyd, K., & Auld, C. (2003). Leisure, public space and quality of life in the urban environment. Urban Policy and Research, 21(4), 339-356. doi:10.1080/0811114032000147395 google scholar
 • Low, C. T., Stimson, R., and Chen, S. (2017). “Personal and Neighbourhood Indicators of Quality of Urban Life: A Case Study of Hong Kong.” Social Indicators Research, 136(2), 751-773. google scholar
 • Macke, J., Casagrande, R. M., Sarate, J. A. R., & Silva, K. A. (2018). Smart city and quality of life: Citizens’ perception in a Brazilian case study. Journal of Cleaner Production, 182, 717-726. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.078 google scholar
 • Mayer H., Knox P.L. (2009) Pace of life and quality of life: the slow city charter. In Sirgy M. J., Phillips R., Rahtz D.R. (eds) Community Quality-of-Life Indicators: Best Cases III, vol 1. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2257-8_2 google scholar
 • Mbaye, L. M. (2014). “Barcelona or die”: understanding illegal migration from Senegal. IZA Journal of Migration, 3(1), 1-19. google scholar
 • Mora, L., Deakin, M., & Reid, A. (2019). Strategic principles for smart city development: A multiple case study analysis of European best practices. Technological Forecasting and Social Change, 142, 70-97. doi:10.1016/j.techfore.2018.07.035 google scholar
 • Ng, S. L., Zhang, Y., Ng, K. H., Wong, H., & Lee, J. W. Y. (2017). Living environment and quality of life in Hong Kong. Asian Geographer, 1-17. doi:10.1080/10225706.2017.1406863 google scholar
 • Phillips, D. (2006). Quality of life: Concept, policy and practice: Routledge. google scholar
 • Reidin Housing Index (2020). Retrieved from https://blog.reidin.com/en/ google scholar
 • Rogerson, R. J. (1999). Quality of life and city competitiveness. Urban studies, 36(5-6), 969-985. google scholar
 • Salihoğlu, T. & Türkoğlu, H. (2019). Konut Çevresi ve Kentsel Yaşam Kalitesi. Megaron, 14. google scholar
 • Schneider, M. (1975). The quality of life in large American cities: Objective and subjective social indicators. Social Indicators Research, 1(4), 495-509. doi:10.1007/bf00353066 google scholar
 • Shin, D.C., & Johnson, D. M. (1978). Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Social Indicators Research, Volume 5, Numbers 1-4, pp.475-492. google scholar
 • Spilker, B. (1992). Standardisation of quality of life trials. PharmacoEconomics, 1(2), 73-75. doi:10.2165/00019053-199201020-00001 google scholar
 • Şeker, M. (2011). İstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması. İstanbul Ticaret Odası. Yayın No: 2010:103. google scholar
 • Şeker, M. (2016). Quality of life ındex: a case study of Istanbul. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, (23), 1-15. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuekois/ issue/27283/287194 google scholar
 • The Banks Association of Turkey (2020). Retrieved from https://www.tbb.org.tr/en/home google scholar
 • TÜİK (2020). Türkiye İstatistik Kurumu. Bölgesel istatistikler. Retrieved from https://www.tuik.gov.tr/ google scholar
 • Uzun, İ. (2008). Kamusal mekan-tüketim olgusu etkileşiminin İzmir’deki alışveriş merkezleri bağlamında değerlendirilmesi (Doctoral dissertation, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü). google scholar
 • Wan, L. S. C., Heng, P. W. S., & Wong, L. F. (1991). The effect of hydroxypropylmethylcellulose on water penetration into a matrix system. International journal of pharmaceutics, 73(2), 111-116. google scholar
 • Wong, C. (2014). Indicators and spatial planning: methods and applications. In The Routledge Handbook of Planning Research Methods. Routledge. google scholar
 • Yener, Z., & K. Arapkirlioğlu, K. (2006). Avrupa Kentsel Şartı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayını. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Şeker, M., Baypınar, M.B., Çelikbıçak, G., & Özbay, B.K. (2022). Yaşam Kalitesi Endeksi: İstanbul 2020. İstanbul İktisat Dergisi, 72(2), 543-568. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1115346


AMA

Şeker M, Baypınar M B, Çelikbıçak G, Özbay B K. Yaşam Kalitesi Endeksi: İstanbul 2020. İstanbul İktisat Dergisi. 2022;72(2):543-568. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1115346


ABNT

Şeker, M.; Baypınar, M.B.; Çelikbıçak, G.; Özbay, B.K. Yaşam Kalitesi Endeksi: İstanbul 2020. İstanbul İktisat Dergisi, [Publisher Location], v. 72, n. 2, p. 543-568, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Şeker, Murat, and Mete Başar Baypınar and Gülçin Çelikbıçak and Bilge Kağan Özbay. 2022. “Yaşam Kalitesi Endeksi: İstanbul 2020.” İstanbul İktisat Dergisi 72, no. 2: 543-568. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1115346


Chicago: Humanities Style

Şeker, Murat, and Mete Başar Baypınar and Gülçin Çelikbıçak and Bilge Kağan Özbay. Yaşam Kalitesi Endeksi: İstanbul 2020.” İstanbul İktisat Dergisi 72, no. 2 (Sep. 2023): 543-568. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1115346


Harvard: Australian Style

Şeker, M & Baypınar, MB & Çelikbıçak, G & Özbay, BK 2022, 'Yaşam Kalitesi Endeksi: İstanbul 2020', İstanbul İktisat Dergisi, vol. 72, no. 2, pp. 543-568, viewed 23 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1115346


Harvard: Author-Date Style

Şeker, M. and Baypınar, M.B. and Çelikbıçak, G. and Özbay, B.K. (2022) ‘Yaşam Kalitesi Endeksi: İstanbul 2020’, İstanbul İktisat Dergisi, 72(2), pp. 543-568. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1115346 (23 Sep. 2023).


MLA

Şeker, Murat, and Mete Başar Baypınar and Gülçin Çelikbıçak and Bilge Kağan Özbay. Yaşam Kalitesi Endeksi: İstanbul 2020.” İstanbul İktisat Dergisi, vol. 72, no. 2, 2022, pp. 543-568. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1115346


Vancouver

Şeker M, Baypınar MB, Çelikbıçak G, Özbay BK. Yaşam Kalitesi Endeksi: İstanbul 2020. İstanbul İktisat Dergisi [Internet]. 23 Sep. 2023 [cited 23 Sep. 2023];72(2):543-568. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1115346 doi: 10.26650/ISTJECON2022-1115346


ISNAD

Şeker, Murat - Baypınar, MeteBaşar - Çelikbıçak, Gülçin - Özbay, BilgeKağan. Yaşam Kalitesi Endeksi: İstanbul 2020”. İstanbul İktisat Dergisi 72/2 (Sep. 2023): 543-568. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1115346ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim11.05.2022
Kabul22.08.2022
Çevrimiçi Yayınlanma18.10.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.