Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ISTJECON2022-1138122   IUP :10.26650/ISTJECON2022-1138122    Tam Metin (PDF)

Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Ekonomik Büyüme ve Farklı Küreselleşme Türleri Bakımından Analizi

Melike Atay PolatSuzan Ergün

Çevre kirliliği günümüzde araştırmacılar, bilim adamları ve politika yapıcılar tarafından geniş çapta üzerinde en fazla durulan konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle CO2 salınımının belirleyicilerini araştırmak bilim adamları için önde gelen ilgi alanlarından biridir. Diğer yandan küreselleşme, ülkelerin ekonomik, politik ve sosyal yönlerden birbirleriyle etkileşime geçmesine neden olur ve kaçınılmaz olarak bu etkileşimden çevre etkilenir. Bu nedenle küreselleşme CO2 emisyonlarının önemli bir belirleyicisidir. Bu çalışma, 1970-2018 döneminde Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinden hareketle farklı küreselleşme türlerinin (ekonomik, sosyal ve politik) çevre kalitesi üzerindeki dinamik etkilerini Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile değerlendirmeyi amaçlamıştır. Türkiye için kişi başı CO2 emisyonu, kişi başı GSYH, ekonomik küreselleşme, sosyal küreselleşme ve politik küreselleşme arasında uzun dönem ilişkinin varlığı Johansen eşbütünleşme testi ile ortaya konmuştur. VECM Granger nedensellik testi sonuçlarına göre kısa dönemde ekonomik küreselleşmeden CO2 emisyonuna ve sosyal küreselleşmeden politik küreselleşmeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca, uzun dönem tahmincileri bakımından kişi başı GSYH, ekonomik ve sosyal küreselleşmenin kişi başı CO2 emisyonunu pozitif yönde etkilediği, buna karşılık kişi başı GSYH’nın karesi ve politik küreselleşmenin kişi başı CO2 emisyonunu negatif yönde ve anlamlı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular, Türkiye’de politika yapıcıların çevresel kaliteyi iyileştirmesi için iklim değişikliği politikalarını belirlerken ve uygularken farklı küreselleşme türlerini de dikkate almaları gerektiğini göstermektedir.

DOI :10.26650/ISTJECON2022-1138122   IUP :10.26650/ISTJECON2022-1138122    Tam Metin (PDF)

Analyzing the Environmental Kuznets Curve Hypothesis in Terms of Economic Growth and Different Types of Globalization in Türkiye

Melike Atay PolatSuzan Ergün

Environmental pollution has become one of the issues most widely discussed by researchers, scientists, and policy makers these days. In particular, investigating the determinants of CO2 emissions is one of the leading areas of interest for scientists . Meanwhile, globalization causes countries to interact with each other economically, politically, and socially, and this interaction inevitably affects the environment. Therefore, globalization is an important determinant of CO2 emissions. This study aims to evaluate the dynamic effects different types of globalization (economic, social, and political) have on environmental quality in Türkiye with reference to the environmental Kuznets curve hypothesis during the 1970-2018 period using the vector error correction model (VECM). The presence of a long-term relationship among CO2 emissions per capita, GDP per capita, economic globalization, social globalization, and political globalization for Türkiye has been demonstrated using the Johansen cointegration test. According to the results, the VECM Granger causality test has determined a short-term one-way causality nexus from economic globalization to CO2 emissions and from social globalization to political globalization. In terms of long-term estimators, the study has concluded GDP per capita, economic globalization, and social globalization to significantly and positively affect CO2 emissions per capita and the square of GDP per capita and political globalization to negatively affect CO2 emissions per capita at a significant level..


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Environmental pollution is an important problem threatening the world, and countries have implemented environmentally friendly policies in order to improve environmental quality and sustain economic growth. However, globalization, which expresses the economic, social, and political integration of countries, is an important factor in terms of environmental quality, especially with regard to CO2 emissions, because globalization increases countries’ interactions with each other economically, socially, and politically, and the interactions between different countries inevitably affect CO2 emissions. Globalization can affect environmental quality in two ways. Firstly, globalization can improve environmental quality by reducing CO2 emissions. Secondly, globalization can harm environmental quality by increasing CO2 emissions. Therefore, determining the nexus between globalization and environmental quality can help both governments and policy makers regulate their environmental policies.

This study investigates the relationship between economic growth and different types of globalization (e.g., economic, social, political) within the framework of the environmental Kuznets curve (EKC) hypothesis for the period of 1970-2018 in Türkiye. Previous papers have addressed the general globalization index and investigated its effect on environmental quality (Acheampong et al., 2019; Chishti et al., 2020; Sheraz et al., 2021; Yang et al., 2021). Based on the EKC hypothesis, this paper differentiates itself from others by analyzing the impacts different types of globalization (e.g., economic, social, political) have on environmental quality for Türkiye within the scope of the vector error correction model (VECM).

In order to analyze the nexus of the variables, the study first conducted a stationarity test for the series using the augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) tests. The long-term relationships among the variables were investigated using the Johansen cointegration test, then the long-term coefficients were determined using fully modified ordinary least square (FMOLS) and dynamic ordinary least square (DOLS) estimators. Afterward, the short- and longterm causality nexus was analyzed using the VECM Granger causality test. Lastly, variance decomposition and impulse-response functions were used to examine the effects of shocks.

According to the findings from the ADF and PP unit root tests, the variables of CO2 emissions per capita, GDP per capita, economic globalization, social globalization, and political globalization were found to be stationary at the first difference. Johansen cointegration test findings indicate that long-term relationships exist among CO2 emissions per capita, GDP per capita, economic globalization, social globalization, and political globalization in Türkiye. According to the findings from the VECM Granger causality test, short-term one-way causality nexuses occur from economic globalization to CO2 emissions and from social globalization to political globalization. In addition, the negative sign and statistical significance of the error correction coefficient reveal the presence of long-term causality nexuses from economic globalization, social globalization, and political globalization to CO2 emissions. After determining the presence of longterm relationships among the variables, the long-term coefficients were estimated using the FMOLS and DOLS estimators. The long-term estimators reveal CO2 emissions per capita to be significantly and positively affected by GDP per capita, economic globalization, and social globalization, while being significantly and negatively affected by the square of GDP per capita and political globalization. In addition, the results from the relevant tests have revealed evidence for the validity of the EKC hypothesis in Türkiye. Lastly, the study also performed impulse response functions and a variance decomposition analysis. According to the impulse response functions, per capita CO2 emissions reacted positively in the fourth period to a shock of one standard deviation in per capita GDP before stagnating. While per capita CO2 emissions react positively to a shock to the standard deviation as seen in economic globalization in the second period, per capita CO2 emissions had reacted positively to a standard deviation shock, as seen in social globalization and political globalization in the first period. The variance decomposition approach shows a change in CO2 emissions per capita to have mostly been self-caused, followed by economic globalization, political globalization, GDP per capita, and social globalization, respectively. In other words, while 56.73% of the one-unit change in CO2 emissions per capita in the tenth period is self-explained, the contributions from economic growth, economic globalization, social globalization, and political globalization toward CO2 emissions for the tenth period were 4.78%, 30%, 0.93%, and 7.45%, respectively.

The findings reveal the various types of globalization (e.g., economic, social, political) to affect environmental degradation differently. In this context, environmental policies should be designed by considering how each type of globalization affects environmental quality. In addition, policies need to be implemented to reduce environmental pollution without reducing the growth rate.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Acheampong, A. O., Samuel Adams, S. & Boateng, E. (2019). Do globalization and rnewable energy contribute to carbon emissions mitigation in Sub-Saharan Africa?. Science of the Total Environment, 677, 436-446. google scholar
 • Acheampong, A. O., Boateng, E., Amponsah, M. & Dzator, J. (2021). Revisiting the economic growth-energy consumption nexus: Does globalization matter?. Energy Economics, 102, 105472. google scholar
 • Adebayo, T. S. & Acheampong, A. O. (2021). Modelling the globalization-CO2 emission nexus in Australia: Evidence from quantile-on-quantile approach. Environmental Science and Pollution Research, 1-16. google scholar
 • Akadiri, S. S., Lasisi, T. T., Uzuner, G. & Akadiri, A. C. (2019a). Examining the ımpact of globalization in the Environmental Kuznets Curve hypothesis: The case of tourist destination states. Environmental Science and Pollution Research, 26, 12605-12615. google scholar
 • Akadiri, S. S., Alola, A. A. & Akadiri, A. C. (2019b). The role of globalization, real income, tourism in environmental sustainability target. evidence from Turkey. Science of the Total Environment, 687,423-432. google scholar
 • Akadiri, S. S., Alola, A. A., Bekun, F. V. & Etokakpan, M. U. (2020a). Does electricity consumption and globalization ıncrease pollutant emissions?. Implications or environmental sustainability target for China. Environmental Science and Pollution Research, 27, 25450-25460. google scholar
 • Akadiri, S. S., Lasisi, T. T., Uzuner, G., & Akadiri, A. C. (2020b). Examining the causal ımpacts of tourism, globalization, economic growth and carbon emissions in tourism island territories: Bootstrap panel granger causality analysis. Current Issues in Tourism, 23(4), 470-484. google scholar
 • Akadiri, S. S., Alola, A. A., Olasehinde-Williams, G. & Etokakpan, M. U. (2020c). The role of electricity consumption, globalization and economic growth in carbon dioxide emissions and its ımplications for environmental sustainability. Targets Science of the Total Environment, 708, 134653. google scholar
 • Akadiri, S. S., & Adebayo, T. S. (2022). Asymmetric nexus among financial globalization, non-renewable energy, renewable energy use, economic growth, and carbon emissions: Impact on environmental sustainability targets in India. Environmental Science and Pollution Research, 29(11), 16311-16323. google scholar
 • Alshehry, A. S. & Belloumi, M. (2015). Energy consumption, carbon dioxide emissions and economic growth: The case of Saudi Arabia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 237-247. google scholar
 • Anser, M. K., Usman, M., Godil, D. I., Shabbir, M. S., Sharif, A., Tabash, M. I. & Lopez, L. B. (2021). Does globalization affect the green economy and environment?. the relationship between energy consumption, carbon dioxide emissions, and economic growth. Environmental Science and Pollution Research, 28, 51105-51118. google scholar
 • Balsalobre-Lorente, D., Driha, O. M., Shahbaz, M. & Sinha, A. (2020). The effects of tourism and globalization over environmental degradation in developed countries. Environmental Science and Pollution Research, 27, 7130-7144. google scholar
 • Bulut, Ö. U. ve Yılmaz, H. (2019). Finansal liberalizasyonun uzun dönemde istihdam yaratıcı etkisinin FMOLS; DOLS ve CCR Yöntemi ile Analizi. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi, 1(2), 53-59. google scholar
 • Chishti, M. Z., Ullah, S., Ozturk, I. & Usman, A. (2020). Examining the asymmetric effects of globalization and tourism on pollution emissions in South Asia. Environmental Science and Pollution Research, 27, 27721-27737. google scholar
 • Destek, M. A. (2020). Investigation on the role of economic, social, and political globalization on environment: Evidence from CEECs. Environmental Science and Pollution Research, 27, 3360133614. google scholar
 • Dickey, D. A. & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072. google scholar
 • Engle, R. & Granger, C. W. J. (1987). Cointegration and error-correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. google scholar
 • Etokakpan, M. U., Adedoyin, F. F., Vedat, Y., & Bekun, F. V. (2020). Does globalization in Turkey induce increased energy consumption: Insights into i t s environmental pros and cons. Environmental Science and Pollution Research, 27(21), 26125-26140. google scholar
 • Farooq, S., Ozturk, I., Majeed, M. T. & Akram, R. (2022). Globalization and CO2 emissions in the presence of EKC: A global panel data analysis. Gondwana Research, 106, 367-378. google scholar
 • Grossman, G. M. & Krueger, A. B. (1991). Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 3914, 1-39. google scholar
 • Gökçe, C. ve Babacanoğlu, R. (2020). Türkiye'de enerji arz güvenliği riskinin makroekonomik etkileri: Vektör hata düzeltme modeli, 5(1), 158-176. google scholar
 • Gözgör, G., Mahalik, M. K., Demir, E. & Padhan, H. (2020). The impact of economic globalization on renewable energy in the OECD countries. Energy Policy, 139. google scholar
 • Gygli, S., Haelg, F., Potrafke, N. & Sturm, J.-E. (2019). The KOF globalisation ındex-revisited. The Review of International Organizations, 14, 543-574. google scholar
 • Haseeb, A., Xia, E., Baloch, M. A., & Abbas, K. (2018). Financial development, globalization, and CO2 emission in the presence of EKC: Evidence from BRICS countries. Environmental Science and Pollution Research, 25(31), 31283-31296. google scholar
 • Jahanger, A. (2021). Impact of globalization on CO2 emissions based on EKC hypothesis in developing world: The moderating role of human capital. Environmental Science and Pollution Research, 1-21. google scholar
 • Johansen, S. & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration-with application to the demand for money. Oxford Bulletion of Economics and Statistics, 52, 169-210. google scholar
 • Jun, W., Mughal, N., Zhao, J., Shabbir, M. S., Niedbata, G., Jain, V. & Anwar, A. (2021). Does globalization matter for environmental degradation?. Nexus among energy consumption, economic growth, and carbon dioxide emission. Energy Policy, 153, 1 12230. google scholar
 • Kalaycı, C. & Hayaloglu, P. (2019). The impact of economic globalization on CO2 emissions. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(1), 356-360. google scholar
 • Khan, M. K., Teng, J. Z., Khan, M. I. & Khan, M. O. (2019). Impact of globalization, economic factors and energy consumption on CO2 emissions in Pakistan. Science of the Total Environment, 688,424-436. google scholar
 • Khan, D., & Ullah, A. (2019). Testing the relationship between globalization and carbon dioxide emissions in Pakistan: Does Environmental Kuznets Curve exist?. Environmental Science and Pollution Research, 26(15), 15194-15208. google scholar
 • Khan, M. B., Saleem, H., Shabbir, M. S. & Huobao, X. (2021). The effects of globalization, energy consumption and economic growth on carbon dioxide emissions in South Asian countries. Energy & Environment, 0(0), 1-28. google scholar
 • Kopuk, E. (2020). İşsizlik ve enflasyonun ekonomik büyüme üzerine etkisi: 1988-2019 dönemi Türkiye incelemesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 11-22. google scholar
 • Ling, G., Razzaq, A., Guo, Y., Fatima, T., & Shahzad, F. (2021). Asymmetric and time-varying linkages between carbon emissions, globalization, natural resources and financial development in China. Environment, Development and Sustainability, 1-29. google scholar
 • Liu, M., Ren, X., Cheng, C. & Wanga, Z. (2020). The role of globalization in CO2 Emissions: A semi-parametric panel data analysis for G7. Science of the Total Environment, 718, 137379. google scholar
 • Mehmood, U., & Tariq, S. (2020). Globalization and CO2 emissions nexus: Evidence from the EKC hypothesis in South Asian countries. Environmental Science and Pollution Research, 27(29), 37044-37056. google scholar
 • Murshed, M., Rashid, S., Ulucak, R., Dagar, V., Rehman, A., Alvarado, R., & Nathaniel, S. P. (2022). Mitigating energy production-based carbon dioxide emissions in Argentina: The roles of renewable energy and economic globalization. Environmental Science and Pollution Research, 29(12), 16939-16958. google scholar
 • Nguyen, T. C. V. & Leb, Q. H. (2020). Impact of globalization on CO2 emissions in Vietnam: An autoregressive distributed lag approach. Decision Science Letters, 9, 257-270. google scholar
 • Padhan, H., Padhang, P. C., Tiwari, A. K., Ahmed, R. & Hammoudeh, S. (2020). Renewable energy consumption and robust globalization(s) in OECD countries: Do oil, carbon emissions and economic activity matter?. Energy Strategy Reviews, 32. google scholar
 • Philips, P.C. & Hansen, B.E. (1990). Statistical ınference in ınstrumental variables regression with I(1) processes. The Review of Economic Studies, 57(1), 99-125. google scholar
 • Philips, P.C.B. & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. google scholar
 • Shahbaz, M., Mallick, H., Mahalik, M. K. & Loganathan, N. (2015a). Does globalization ımpede environmental quality in India?. EcologicalIndicators, 52, 379-393. google scholar
 • Shahbaz, M., Khan, S., Ali, A.. & Bhattacharya, M. (2015b). The impact of globalization on CO2 emissions in China. MPRA Paper No. 64450. google scholar
 • Shahbaz, M., Bhattacharya, M. & Ahmed, K. (2017). CO2 emissions in Australia: Economic and non-economic drivers in the long-run. Applied Economics, 49(13), 1273-1286. google scholar
 • Shahbaz, M., Shahzad, S. J. H., & Mahalik, M. K. (2018). Is globalization detrimental to CO2 emissions in Japan?. New threshold analysis. EnvironmentalModeling & Assessment, 23(5), 557-568. google scholar
 • Shahbaz, M. (2019). Globalization-emissions nexus: Testing the EKC hypothesis in Next-11 countries. Global Business Review, 1-26. google scholar
 • Shahbaz, M., Mahalik, M. K., Shahzad, S. J. H. & Hammoudeh, S. (2019). Testing the globalization-driven carbon emissions hypothesis: International evidence. International Economics, 158, 2538. google scholar
 • Sheraz, M., Deyi, X., Ahmed, J., Ullah, S., & Ullah, A. (2021). Moderating the effect of globalization on financial development, energy consumption, human capital, and carbon emissions: Evidence from G20 countries. Environmental Science and Pollution Research, 28(26), 35126-35144. google scholar
 • Stock, J.H. & Watson, M.W. (1993). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order ıntegrated systems. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 61(4), 783-820. google scholar
 • Wang, Y., Zhou, T., Chen, H., & Rong, Z. (2019). Environmental homogenization or heterogenization? The effects of globalization on carbon dioxide emissions, 1970-2014. Sustainability, 11(10), 2752. google scholar
 • Wang, L., Vo, X. V., Shahbaz, M. & Ak, A. (2020). Globalization and carbon emissions: Is there any role of agriculture value-added, financial development, and natural resource rent in the aftermath of COP21?. Journal of Environmental Management, 268, 110712. google scholar
 • Xiaoman, W., Majeed, A., Vasbieva, D. G., Yameogo, C. E. W., & Hussain, N. (2021). Natural resources abundance, economic globalization, and carbon emissions: Advancing sustainable development agenda. Sustainable Development, 29(5), 1037-1048. google scholar
 • Yang, B., Usman, M. & Jahanger, A. (2021). Do ındustrialization, economic growth and globalization processes ınfluence the ecological footprint and healthcare expenditures? Fresh insights based on the STIRPAT model for countries with the highest healthcare expenditures. Sustainable Production and Consumption, 28, 893-910. google scholar
 • Yuping, L., Ramzan, M., Xincheng, L., Murshed, M., Awosusi, A. A., Bah, S. İ., & Adebayo, T. S. (2021). Determinants of carbon emissions in Argentina: The roles of renewable energy consumption and globalization. Energy Reports, 7, 4747-4760. google scholar
 • Yurtkuran, S. (2021). The effect of agriculture, renewable energy production, and globalization on CO2 emission in Turkey: A bootstrap ardl approach. Renewable Energy, 171, 1236-1245. google scholar
 • Zaidi, S. A. H., Zafar, M. W., Shahbaz, M. & Hou, F. (2019). Dynamic linkages between globalization, financial development and carbon emissions: Evidence from Asia Pacific Economic Cooperation countries. Journal of Cleaner Production, 228, 533-543. google scholar
 • Our World in Data, https://ourworldindata.org/co2-emissions. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Atay Polat, M., & Ergün, S. (2023). Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Ekonomik Büyüme ve Farklı Küreselleşme Türleri Bakımından Analizi. İstanbul İktisat Dergisi, 73(1), 107-142. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1138122


AMA

Atay Polat M, Ergün S. Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Ekonomik Büyüme ve Farklı Küreselleşme Türleri Bakımından Analizi. İstanbul İktisat Dergisi. 2023;73(1):107-142. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1138122


ABNT

Atay Polat, M.; Ergün, S. Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Ekonomik Büyüme ve Farklı Küreselleşme Türleri Bakımından Analizi. İstanbul İktisat Dergisi, [Publisher Location], v. 73, n. 1, p. 107-142, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Atay Polat, Melike, and Suzan Ergün. 2023. “Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Ekonomik Büyüme ve Farklı Küreselleşme Türleri Bakımından Analizi.” İstanbul İktisat Dergisi 73, no. 1: 107-142. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1138122


Chicago: Humanities Style

Atay Polat, Melike, and Suzan Ergün. Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Ekonomik Büyüme ve Farklı Küreselleşme Türleri Bakımından Analizi.” İstanbul İktisat Dergisi 73, no. 1 (Jul. 2024): 107-142. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1138122


Harvard: Australian Style

Atay Polat, M & Ergün, S 2023, 'Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Ekonomik Büyüme ve Farklı Küreselleşme Türleri Bakımından Analizi', İstanbul İktisat Dergisi, vol. 73, no. 1, pp. 107-142, viewed 17 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1138122


Harvard: Author-Date Style

Atay Polat, M. and Ergün, S. (2023) ‘Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Ekonomik Büyüme ve Farklı Küreselleşme Türleri Bakımından Analizi’, İstanbul İktisat Dergisi, 73(1), pp. 107-142. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1138122 (17 Jul. 2024).


MLA

Atay Polat, Melike, and Suzan Ergün. Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Ekonomik Büyüme ve Farklı Küreselleşme Türleri Bakımından Analizi.” İstanbul İktisat Dergisi, vol. 73, no. 1, 2023, pp. 107-142. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1138122


Vancouver

Atay Polat M, Ergün S. Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Ekonomik Büyüme ve Farklı Küreselleşme Türleri Bakımından Analizi. İstanbul İktisat Dergisi [Internet]. 17 Jul. 2024 [cited 17 Jul. 2024];73(1):107-142. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1138122 doi: 10.26650/ISTJECON2022-1138122


ISNAD

Atay Polat, Melike - Ergün, Suzan. Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Ekonomik Büyüme ve Farklı Küreselleşme Türleri Bakımından Analizi”. İstanbul İktisat Dergisi 73/1 (Jul. 2024): 107-142. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1138122ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim30.06.2022
Kabul27.03.2023
Çevrimiçi Yayınlanma05.05.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.