E-ISSN

2587-2087

Yayın Aralığı

Yılda Üç Sayı

EditörEmine Akalın Uruşak

İstanbul Journal of Pharmacy (Istanbul J Pharm) is an international, scientific, open access periodical published in accordance with independent, unbiased, and double-blinded peer-review principles. The journal is the official publication of İstanbul University Faculty of Pharmacy and it is published triannually on April, August, and December. The publication language of the journal is English.

İstanbul Journal of Pharmacy (Istanbul J Pharm) aims to contribute to the literature by publishing manuscripts at the highest scientific level on all fields of pharmaceutical sciences. The journal publishes original articles, short reports, letters to the editor and reviews.

The target audience of the journal includes specialists and professionals working and interested in all disciplines of pharmaceutical, also medicinal, biological and chemical sciences.

The editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the International Committee of Medi devamı


SON SAYI
METRİKLER


32
50
460
460

DUYURULARABONE OL
İLETİŞİM


Editor in Chief: Prof. Emine AKALIN, İstanbul University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany, Beyazıt, 34116, Fatih İstanbul, E-mail: akaline@istanbul.edu.tr Phone: +90(212)440-0000

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.