Kitap Değerlendirmesi


DOI :10.26650/di.2022.33.2.1210166   IUP :10.26650/di.2022.33.2.1210166    Tam Metin (PDF)

Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde

Feyza Ketenci

Claude Addas. Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde (çev. Atila Ataman, İstanbul: Sufi Kitap, 2020, 448 s.). ISBN: 978-975-9161-39-2

DOI :10.26650/di.2022.33.2.1210166   IUP :10.26650/di.2022.33.2.1210166    Tam Metin (PDF)

Muhyiddin Ibn ‘Arabī: Quest for the Red Sulphur

Feyza Ketenci

Claude Addas. Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde (çev. Atila Ataman, İstanbul: Sufi Kitap, 2020, 448 s.). ISBN: 978-975-9161-39-2


PDF Görünüm

Referanslar

  • Addas, Claude. Ibn ‘Arabī ou La Quête Du Soufre Rouge, Paris: Gallimard, 1989. google scholar
  • Addas, Claude. Quest for the Red Sulphur: The Life of Ibn ‘Arabī. çev. Peter Kingsley. Cambridge: Islamic Texts Society, 1993. google scholar
  • Arabî, Muhyiddin. el-İsrâ ile’l-makâmi’l-esrâ: Kitâbu’l-Mi’râc, thk ve şerh. Suâd el-Hakîm. Beyrut: el-Müessesetü’l-câmiiyye, 1988. google scholar
  • Ayverdi, İlhan. Misalli Büyük Türkçe Sözlük: H – N. İstanbul: Kubbealtı, 2006. google scholar
  • Cebecioğlu, Ethem. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İstanbul: Anka, 2004. google scholar
  • Demirli, Ekrem. Nazarî Tasavvufun Kurucusu Sadreddin Konevî: Hayatı, Eserleri ve Düşünceleri. İstanbul: İSAM Yayınları, 2010. google scholar
  • Erginli, Zafer (edt.). Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. Trabzon: Kalem Yayınevi, 2006. google scholar
  • Kārî, Ebu’l-Hasen ‘Alî b. İbrâhîm. İbn Arabî’nin Menkıbeleri (ed-Durru’s-Semîn fî Menâk’bi’ş-şeyh Muhyiddîn). çev. Abdulkadir Şener-Mehmet Rami Ayas. İstanbul: İz Yayıncılık, 2016. google scholar
  • Uludağ, Süleyman. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı, 2016. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Ketenci, F. (2022). Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde. darulfunun ilahiyat, 33(2), 639-645. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1210166


AMA

Ketenci F. Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde. darulfunun ilahiyat. 2022;33(2):639-645. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1210166


ABNT

Ketenci, F. Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde. darulfunun ilahiyat, [Publisher Location], v. 33, n. 2, p. 639-645, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Ketenci, Feyza,. 2022. “Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde.” darulfunun ilahiyat 33, no. 2: 639-645. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1210166


Chicago: Humanities Style

Ketenci, Feyza,. Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde.” darulfunun ilahiyat 33, no. 2 (Sep. 2023): 639-645. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1210166


Harvard: Australian Style

Ketenci, F 2022, 'Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde', darulfunun ilahiyat, vol. 33, no. 2, pp. 639-645, viewed 30 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1210166


Harvard: Author-Date Style

Ketenci, F. (2022) ‘Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde’, darulfunun ilahiyat, 33(2), pp. 639-645. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1210166 (30 Sep. 2023).


MLA

Ketenci, Feyza,. Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde.” darulfunun ilahiyat, vol. 33, no. 2, 2022, pp. 639-645. [Database Container], https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1210166


Vancouver

Ketenci F. Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde. darulfunun ilahiyat [Internet]. 30 Sep. 2023 [cited 30 Sep. 2023];33(2):639-645. Available from: https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1210166 doi: 10.26650/di.2022.33.2.1210166


ISNAD

Ketenci, Feyza. Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde”. darulfunun ilahiyat 33/2 (Sep. 2023): 639-645. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1210166ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim25.11.2022
Kabul12.12.2022
Çevrimiçi Yayınlanma27.12.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.