CİLT 42, SAYI 1, 2022


Ebedi Barış ve Askeri Sosyoloji İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Revisiting Institutional/Occupational Model in Turkish Military

SAYI 1CİLT 42, 2022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih29.03.2022
Editör(ler)İsmail Coşkun
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.