CİLT 43, SAYI 2, 2023


Askerî Sosyolojinin Kuruluşu: The American Soldier

Sosyolojik İstihbarat Kavramı Üzerine Bir İnceleme


SAYI 2CİLT 43, 2023

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.