Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JARHS2021-951103   IUP :10.26650/JARHS2021-951103    Tam Metin (PDF)

Covid-19 Pandemisinde Bir Halk Sağlığı Önlemi Olarak Sokağa Çıkma Yasağı ve Kısıtlamalarının Normatif Analizi ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Ayşenur Daldaban BerberoğluTuğba Doğanİlhan İlkılıç

Covid-19 Pandemisi ile mücadelede ülkeler çeşitli halk sağlığı önlemlerine başvurarak halkın sağlığını korumayı hedeflemişlerdir. Bu tedbirler bir taraftan halkın ve bireylerin sağlığını korumayı, hastalığın yayılımının önüne geçmeyi ve sınırlandırmayı amaçlarken diğer taraftan, temel hak ve özgürlükleri kısıtlamaktadırlar. Araştırmamızda Covid-19 Pandemisinde bir halk sağlığı önlemi olarak sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamasının bazı kriterlere göre seçilen epidemiyolojik araştırmalar bağlamında normatif analizi ve etik değerlendirmesi yapılmıştır. Bu tür önlemlerin uygulamasında bir etik ilke olarak orantılılığın anlamı ve fonksiyonu incelenmiştir. Sorumluluk ve dayanışma gibi ahlaki erdemlerin pandemiyle mücadeledeki önemi ve gerekliliği ortaya konarak, etik oryantasyon için temel tezler ortaya konmuş ve tavsiyelerde bulunulmuştur. Amaç: Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlaması önlemlerinin etkililiğini etik açıdan değerlendirmek, kültürel farklılıkların aynı zamanda dayanışma ve sorumluluk bilincinin salgın üzerindeki etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: PubMed biyomedikal veri tabanında çeşitli ülkenin verilerini kullanan, önlemlerin etkililiğini karşılaştıran, salgının yayılımı üzerinde kısmi kapanma ve tam kapanma arasındaki etkililiği epidemiyolojik açıdan analiz eden ve Ocak 2020- Ağustos 2020 tarihleri arasındaki dönemi inceleyen (ilk dalga dönemi) çalışmalardan beşi seçilerek araştırmamızın amacı doğrultusunda etik açıdan analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bulgular: Halkın sağlığını korumak ve sağlık hizmetlerini aksamadan sürdürmek için sokağa çıkma yasağı ve kısıtlaması temel hak ve özgürlükleri ihlal etmesine rağmen etik açıdan gereklidir. Bu amaçlarla değişik ülkelerdeki aynı veya benzeri önlemlerle farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Alınan önlemlerin katılığı ile verimliliği arasında doğru bir orantı bulunmamaktadır. Sonuç: Bir halk sağlığı önlemi olarak sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaları, her ne kadar temel hak ve özgürlükler üzerinde ihlal edici ve kısıtlayıcı olsa dahi, etik açıdan değerlendirildiğinde kabul edilebilir uygulamalardır. Bu önlemlerin uygulanması sırasında ortaya çıkacak olan faydalı ve zararlı sonuçlar orantılılık ilkesine göre değerlendirilmelidir. Bunun yanında hızlı bir şekilde başarılı olmak ve mağduriyetleri mümkün olduğu kadar azaltmak için sorumluluk ve dayanışma ahlaki erdemlerine müracaat edilmelidir. 

DOI :10.26650/JARHS2021-951103   IUP :10.26650/JARHS2021-951103    Tam Metin (PDF)

Normative Analysis and Ethical Evaluation of Curfew and Restrictions as a Public Health Measure During the Covid-19 Pandemic

Ayşenur Daldaban BerberoğluTuğba Doğanİlhan İlkılıç

Countries have declared various public health measures and have taken measures to protect public health in the fight against the COVID-19 pandemic. These measures aim to protect the health of society and individuals, prevent and restrict the spread of the disease; on the other hand, they also restrict fundamental rights and freedoms. Our research aimed at conducting normative analysis and ethical evaluation of curfew and restrictions as a public health measure during the COVID-19 pandemic with focusing on some epidemiological research results. The definition and function of proportionality as an ethical principle in the application of such measures were examined. Basic theses were developed and some recommendations were made for ethical orientation by revealing the importance and necessity of moral virtues such as responsibility and solidarity in the fight against the pandemic. Objective: Evaluating the effectiveness of curfew and restriction measures from an ethical perspective reveals the impact of cultural differences and the sense of solidarity and responsibility on the pandemic. Materials and Methods: Five studies in the PubMed biomedical database that used data from various countries, compared the effectiveness of the measures, epidemiologically analyzed the effectiveness of partial lockdown and complete lockdown on the spread of the pandemic, and examined the period between January 2020 and August 2020 (approximately the period of first-wave) were selected in accordance with the purpose of our research, analyzed and evaluated in terms of ethics. Results: Although curfew and restrictions violate fundamental rights and freedoms, they are ethically necessary to protect public health and maintain health services without failures. To this end, different results have been achieved after the same or similar measures in different countries. The strictness of the measures taken is not directly proportional to their efficiency. Conclusion: Curfew and restrictions, which have been declared as a public health measure, violate and restrict fundamental rights and freedoms; however, they are acceptable when evaluated ethically. The beneficial and harmful consequences of these measures should be evaluated according to the principle of proportionality. Furthermore, the moral merits of responsibility and solidarity should be consulted in order to be successful expeditiously and reduce aggrievements as much as possible.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Zhu H, Wei L, Niu P. The novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Glob Health Res Policy 2020;5:6. google scholar
 • 2. Wong CKH, Wong JYH, Tang EHM, Au CH, Lau KTK, Wai AKC. Impact of National Containment Measures on Decelerating the Increase in Daily New Cases of COVID-19 in 54 Countries and 4 Epicenters of the Pandemic: Comparative Observational Study. J Med Internet Res 2020;22(7):e19904. google scholar
 • 3. Sanchez-Caballero S, Selles MA, Peydro MA, Perez-Bernabeu E. An Efficient COVID-19 Prediction Model Validated with the Cases of China, Italy and Spain: Total or Partial Lockdowns? J Clin Med 2020;9(5):1547. google scholar
 • 4. Flaxman S, Mishra S, Gandy A, Unwin HJT, Mellan TA, Coupland H, et al. Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe. Nat 2020;584(7820):257-61. google scholar
 • 5. Hsiang S, Allen D, Annan-Phan S, Bell K, Bolliger I, Chong T, et al. The effect of large-scale anti-contagion policies on the COVID-19 pandemic. Nat 2020;584(7820):262-7. google scholar
 • 6. Haug N, Geyrhofer L, Londei A, Dervic E, Desvars-Larrive A, Loreto V, et al. Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. Nat Hum Behav 2020;4(12):1303-12. google scholar
 • 7. Afolabi MO. Public Health Disasters: A Global Ethical Framework. Cham: Springer; 2018. Sayfa no ? google scholar
 • 8. Holland S. Public Health Ethics. 2nd ed. Cambridge: Polity Press; 2014. google scholar
 • 9. İlkılıç İ. COVID-19 Sürecinde Etik Sorun Alanları. SD Derg 2020;56:112-5. google scholar
 • 10. Mastroianni AC, Kahn JP, Kass NE, editors. The Oxford Handbook of Public Health Ethics, New York: Oxford University Press; 2019. google scholar
 • 11. Horn C. Güterabwagung. In Handbuch Ethik Hg. Düwell M, Hübenthal Ch, Werner MH, editors. Stuttgart: Metzler; 2006.p.391-6. google scholar
 • 12. Birnbacher D. Tun und Unterlassen. Stuttgart: Reclam; 1995. google scholar
 • 13. Deutscher Ethikrat Solidaritat und Verantwortung in der Corona-Krise Ad-hoc-Empfehlung. 2020 Mar (cited 2021 May 6) Available from: URL: https://www.ethikrat">https://www.ethikrat. org/publikationen/publikationsdetail/?tx_ wwt3shop_detail%5Bproduct%5D=135&tx_ wwt3shopdetail%5Baction%5D=index& tx_wwt3shop_detail%5Bcontroller%5D=Pr oducts&cHash=a37377aedcc6b8b131fce9a9 146f9095. (İngilizce metin için: https://www. ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/englisch/recommendation-coronavirus-crisis.pdf) google scholar
 • 14. CCNE. COVID-19 contribution du comite consultatif national dethique: enjeux ethiques face a une pandemie. 2020 Mar (cited 2021 May 6) Available from: URL: https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/la-contribution-du-ccne-la-lutte-contre-covid-19-enjeux-ethiques-face-une-pandemie. google scholar
 • 15. Nuffield Council on Bioethics. Ethical Considerations in Responding to the COVID-19 Pandemic. 2020 Mar (cited 2021 May 6) Available from: URL: https://www.nuffieldbioethics. org/publications/ethical-considerations-in-responding-to-the-covid-19-pandemic. google scholar
 • 16. Singer PA, Benatar SR, Bernstein M, Daar AS, Dickens BM, MacRae SK, et al. Ethics and SARS: lessons from Toronto. BMJ 2003;327(7427):1342-4. google scholar
 • 17. Cottier T, Echandi R, Liechti-McKee R, et al. The Principle of Proportionality in International Law: Foundations and Variations. JWIT 2017;18(4):628-72. google scholar
 • 18. Huscroft G, Miller B, Webber G. Introduction. In: Huscroft G, Miller B, Webber G, editors. Proportionality and the Rule of Law: Rights, Justification, Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press; 2014.p.1-18. google scholar
 • 19. Luterân M. The Lost Meaning of Proportionality. In: Huscroft G, Miller B, Webber G, editors. Proportionality and the Rule of Law: Rights, Justification, Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press; 2014.p.21-42. google scholar
 • 20. Arunachalam MA, Halwai A. An analysis of the ethics of lockdown in India. Asian Bioeth Rev 2020;12(4):481-9. google scholar
 • 21. Ivic S. Vietnam’s Response to the COVID-19 Outbreak. Asian Bioeth Rev 2020;12(3):341-7. google scholar
 • 22. Prah Ruger J. Positive Public Health Ethics: Toward Flourishing and Resilient Communities and Individuals. Am J Bioeth 2020;20(7):44-54. google scholar
 • 23. Çengel SM. Eğitimliler daha bağımlı! Habertürk 2016 Feb. (cited 2021 May 6) Available from: URL: https://www.haberturk.com/saglik/haber/1191226-egitimliler-daha-bagimli google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Daldaban Berberoğlu, A., Doğan, T., & İlkılıç, İ. (2021). Covid-19 Pandemisinde Bir Halk Sağlığı Önlemi Olarak Sokağa Çıkma Yasağı ve Kısıtlamalarının Normatif Analizi ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 4(1), 1-18. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-951103


AMA

Daldaban Berberoğlu A, Doğan T, İlkılıç İ. Covid-19 Pandemisinde Bir Halk Sağlığı Önlemi Olarak Sokağa Çıkma Yasağı ve Kısıtlamalarının Normatif Analizi ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi. 2021;4(1):1-18. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-951103


ABNT

Daldaban Berberoğlu, A.; Doğan, T.; İlkılıç, İ. Covid-19 Pandemisinde Bir Halk Sağlığı Önlemi Olarak Sokağa Çıkma Yasağı ve Kısıtlamalarının Normatif Analizi ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, [Publisher Location], v. 4, n. 1, p. 1-18, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Daldaban Berberoğlu, Ayşenur, and Tuğba Doğan and İlhan İlkılıç. 2021. “Covid-19 Pandemisinde Bir Halk Sağlığı Önlemi Olarak Sokağa Çıkma Yasağı ve Kısıtlamalarının Normatif Analizi ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4, no. 1: 1-18. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-951103


Chicago: Humanities Style

Daldaban Berberoğlu, Ayşenur, and Tuğba Doğan and İlhan İlkılıç. Covid-19 Pandemisinde Bir Halk Sağlığı Önlemi Olarak Sokağa Çıkma Yasağı ve Kısıtlamalarının Normatif Analizi ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4, no. 1 (Dec. 2023): 1-18. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-951103


Harvard: Australian Style

Daldaban Berberoğlu, A & Doğan, T & İlkılıç, İ 2021, 'Covid-19 Pandemisinde Bir Halk Sağlığı Önlemi Olarak Sokağa Çıkma Yasağı ve Kısıtlamalarının Normatif Analizi ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi', Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 1-18, viewed 11 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/JARHS2021-951103


Harvard: Author-Date Style

Daldaban Berberoğlu, A. and Doğan, T. and İlkılıç, İ. (2021) ‘Covid-19 Pandemisinde Bir Halk Sağlığı Önlemi Olarak Sokağa Çıkma Yasağı ve Kısıtlamalarının Normatif Analizi ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi’, Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 4(1), pp. 1-18. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-951103 (11 Dec. 2023).


MLA

Daldaban Berberoğlu, Ayşenur, and Tuğba Doğan and İlhan İlkılıç. Covid-19 Pandemisinde Bir Halk Sağlığı Önlemi Olarak Sokağa Çıkma Yasağı ve Kısıtlamalarının Normatif Analizi ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 1-18. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2021-951103


Vancouver

Daldaban Berberoğlu A, Doğan T, İlkılıç İ. Covid-19 Pandemisinde Bir Halk Sağlığı Önlemi Olarak Sokağa Çıkma Yasağı ve Kısıtlamalarının Normatif Analizi ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi [Internet]. 11 Dec. 2023 [cited 11 Dec. 2023];4(1):1-18. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2021-951103 doi: 10.26650/JARHS2021-951103


ISNAD

Daldaban Berberoğlu, Ayşenur - Doğan, Tuğba - İlkılıç, İlhan. Covid-19 Pandemisinde Bir Halk Sağlığı Önlemi Olarak Sokağa Çıkma Yasağı ve Kısıtlamalarının Normatif Analizi ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi”. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4/1 (Dec. 2023): 1-18. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-951103ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim11.06.2021
Kabul30.08.2021
Çevrimiçi Yayınlanma20.10.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.