Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JARHS2021-950991   IUP :10.26650/JARHS2021-950991    Tam Metin (PDF)

Covid-19 Pandemisinde Veteriner Hekimliği Etiği

Altan Armutak

Amaç: Bu araştırma, yüzyılımızın pandemisi olarak tarihe geçen Covid-19’un yurdumuzda veteriner hekimliği etiği üzerine olan etkilerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiş bir ilk çalışmadır. Gereç ve Yöntem: Konuya yönelik sınırlı sayıdaki yerli ve yabancı kaynak incelenerek pandeminin boyutları ortaya konulmuştur. Bu çalışmalar araştırmamızın amacı doğrultusunda etik açıdan değerlendirilmiştir. Bulgular: Salgının yurdumuzda ve dünyada hayvanlar, hayvan yakınları ve veteriner hekimler üzerine olan etkileri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve diğer sağlık alanlarında olduğu gibi, veteriner hekimliğinde de birçok yönden ciddi etik sorunlara yol açtığı görülmüştür. Sonuç: Tüm bu bilgi ve yaklaşımların ışığı altında Covid-19 ile ilgili yurdumuzda yeni çalışmalar yapılması ve yeni yaklaşımlar belirlenmesinin çok yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

DOI :10.26650/JARHS2021-950991   IUP :10.26650/JARHS2021-950991    Tam Metin (PDF)

Veterinary Ethics in the Covid-19 Pandemic

Altan Armutak

Objective: This research is the first study carried out to reveal the effects of Covid-19, which went down in history as the pandemic of our century, on veterinary ethics in our country. Material and Methods: The dimensions of the pandemic were revealed by examining the limited number of domestic and foreign resources on the subject. These studies were evaluated ethically in accordance with the purpose of our research. Results: The effects of the epidemic on animals, animal relatives and veterinarians in Turkey and in the world have been evaluated comparatively and it has been seen that it causes serious ethical problems in veterinary medicine as in other health fields. Conclusion: In the light of all these information and approaches, it was concluded that it would be very useful to conduct new studies and determine new approaches regarding Covid-19 in Turkey.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Arslan İ, Karagül S. Küresel Bir Tehdit (COVID-19 Salgını) ve Değişime Yolculuk. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020;10:1-36. google scholar
 • 2. Yücel E. 50 Maddede Salgınlar. Karakarga Yayınları, İstanbul 2020.s.241-62. google scholar
 • 3. Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Sayfası. Covid 19 Tedbirleri. Veteriner Hekimlerin Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar. 2020, Available from: https://www.tarimorman.gov.tr google scholar
 • 4. Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Ana Sayfa-Basın Arşivi. 2020-2021 Available from: tvhb.org.tr/basin-arsivi/ google scholar
 • 5. T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi 2020 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?Me">https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?Me vzuatNo=6343&MevzuatTur=1&MevzuatTert ip=3 & "https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat? MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTert ip=5 google scholar
 • 6. Serpen A. Tek Sağlık: Türk Tabipler Birliği Covid-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu 2020.s.683-99. google scholar
 • 7. Ferri M, Evans ML. The contribution of veterinary public health to the management of the COVID-19 pandemic from a One Health perspective. One Health 2021;12:100230 doi: 10.1016/j.onehlt.2021.100230 google scholar
 • 8. Fathke RL, Rao S, Salman M. The COVID-19 Pandemic: A time for veterinary leadership in one health. One Health 2021;11:100193 doi: 10.1016/j.onehlt.2020.100193 google scholar
 • 9. Yükseköğretim Kurumu. Basın Açıklaması: 26.03.2020; Available from: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ YKS%20Ertelenmesi%20Bas%C4%B1n%20 A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.aspx google scholar
 • 10. Altınpulluk H. Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2021;41(1):53-89. google scholar
 • 11. Dikmen S, Bahçeci F. Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği. Turkish Journal of Educational Studies 2020;7(2):78-98. google scholar
 • 12. Yorguner N, Bulut NS, Akvardar Y. COVID-19 Salgını Sırasında Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştığı Psikososyal Zorlukların ve Hastalığa Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. Arch Neuropsychitry 2020;58(1):3-10. google scholar
 • 13. Chinelatto LA, Da Costa RT, Mederios VMB, Boog GHP, Hojaij FC, Tempski PZ, et al. What You Gain and What You Lose in Covid-19: Perception of Medical Students and Their Education. Clinics (Sao Paulo) 2020;75:e2133. doi.org/10.6061/clinics/2020/e2133 google scholar
 • 14. Quain A, Mullan S, McGreevy PD, Ward MP. Frequency, Stressfulness and Type of Ethically Challenging Situations Encountered by Veterinary Team Members During the COVID-19 Pandemi Front Vet Sci 2021;8:647108. doi: 10.3389/fvets.2021.647108. eCollection 2021. google scholar
 • 15. Coman C, Ancuta D. Ethics Of the Human-Animal Relationship in the COVID-19 Pandemic. JIME 2021;4(1):67-75. google scholar
 • 16. Esam F, Forrest R, Waran N. Locking down the Impact of New Zealand’s COVID-19 Alert Level Changes on Pets. Animals (Basel) 2021;11(3):758. google scholar
 • 17. Grandin T. Methods to Prevent Future Severe Animal Welfare Problems Caused by COVID-19 in the Pork Industry. Animals (Basel) 2021;11(3):830. google scholar
 • 18. Adamelli S, Tocchio A, Brini, C. COVID-19 Pandemic and Rescue of Pets. The Role of Veterinarians in the Human-Animal-Environment Relationship at the Time of the Coronavirus. Journal of Applied Animal Ethics Research 2020;3(1):91-102. google scholar
 • 19. Williams JM, Randle H, Martin D. Covid-19: Impact on United Kingdom horse owners. Animals (Basel) 2020;10(10):1862. google scholar
 • 20. Butler D, Upton L, Mullan S. Capturing beneficial changes to racehorse veterinary care implemented during the Covid-19 Pandemic. Animals (Basel) 2021;11(5):1251. google scholar
 • 21. Türkiye Jokey Klübü (TJK), At Yarışlarına ara verildi. 18.03.2020. Available from:URL:https:// www.tjk.org google scholar
 • 22. Lakdawala SS, Menachery VD. The Search for a Covid-19 Animal Model. Science 2020;368(6494):942-3. google scholar
 • 23. Genzel L, Adan R, Berns A, Van den Beucken JJ. How the Covid-19 pandemic highlights the neccesity of animal research. Curr Biol 2020;30(18):R1014-R1018. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Armutak, A. (2021). Covid-19 Pandemisinde Veteriner Hekimliği Etiği. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 4(1), 63-73. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-950991


AMA

Armutak A. Covid-19 Pandemisinde Veteriner Hekimliği Etiği. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi. 2021;4(1):63-73. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-950991


ABNT

Armutak, A. Covid-19 Pandemisinde Veteriner Hekimliği Etiği. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, [Publisher Location], v. 4, n. 1, p. 63-73, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Armutak, Altan,. 2021. “Covid-19 Pandemisinde Veteriner Hekimliği Etiği.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4, no. 1: 63-73. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-950991


Chicago: Humanities Style

Armutak, Altan,. Covid-19 Pandemisinde Veteriner Hekimliği Etiği.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4, no. 1 (Jun. 2023): 63-73. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-950991


Harvard: Australian Style

Armutak, A 2021, 'Covid-19 Pandemisinde Veteriner Hekimliği Etiği', Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 63-73, viewed 11 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/JARHS2021-950991


Harvard: Author-Date Style

Armutak, A. (2021) ‘Covid-19 Pandemisinde Veteriner Hekimliği Etiği’, Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 4(1), pp. 63-73. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-950991 (11 Jun. 2023).


MLA

Armutak, Altan,. Covid-19 Pandemisinde Veteriner Hekimliği Etiği.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 63-73. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2021-950991


Vancouver

Armutak A. Covid-19 Pandemisinde Veteriner Hekimliği Etiği. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi [Internet]. 11 Jun. 2023 [cited 11 Jun. 2023];4(1):63-73. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2021-950991 doi: 10.26650/JARHS2021-950991


ISNAD

Armutak, Altan. Covid-19 Pandemisinde Veteriner Hekimliği Etiği”. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4/1 (Jun. 2023): 63-73. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-950991ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim11.06.2021
Kabul29.08.2021
Çevrimiçi Yayınlanma28.10.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.