Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JARHS2021-945971   IUP :10.26650/JARHS2021-945971    Tam Metin (PDF)

Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Triyajı Bağlamında Hazırlanan Klinik Etik Rehberlerin Normatif Analizi ve Etik Değerlendirmesi

Esra AksoyMerve Nur Koçak Öztürkİlhan İlkılıç

Covid-19 Pandemisi sürecinde vaka sayılarının belli dönemlerde hızla yükselmesi yoğun bakım ünitelerinde yüksek doluluk oranlarına sebep olmuştur. Hasta sayısında yaşanan bu ani ve hızlı yükseliş karşısında tıbbi kaynakların yetersiz kalması ihtimali ve tecrübeleri yoğun bakım hizmetlerinde kaynakların acil ve adil dağıtımı ile ilgili etik tartışmaları başlatmıştır. Bu durum sadece etik tartışmalara ivme kazandırmakla kalmamış aynı zamanda Avrupa’daki birçok tıbbi meslek kuruluşu yoğun bakım triyajı için etik kriterler içeren rehberler yayınlamıştır. Bu çalışmada Avrupa’da yayınlanan bazı klinik-etik triyaj rehberleri normatif analize tabi tutularak etik açıdan değerlendirilmiştir. Amaç: Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre ve İtalya’nın yoğun bakım derneklerinin triyaj için yayınlamış olduğu rehberlerin içerdikleri genel parametreleri ve normatif kavramları belirlemek ve bunların eleştirel bir değerlendirmesinden ortaya çıkan sonuçları tespit etmektir. Gereç ve Yöntem: Yukarıda adı geçen ülkelerin yoğun bakım ve anestezi derneklerinin Covid-19 pandemisi bağlamında yayınladıkları triyaj rehberlerinin eleştirel normatif analizi ve etik prensiplere göre değerlendirilmesi. Bulgular: İncelenen triyaj rehberleri ortak parametreler ve benzer normatif kavramlar kullanmış olmasına rağmen, birbirleri arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların kullanılan triyaj kriterleri, triyaj hedefleri, yaş faktörü, bazı sosyal gruplara öncelik verilmesi, ilk müdahale yapılması ve Covid-19 hastalarına farklı uygulama yapılması alanlarında olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Triyaj rehberlerini yayınlayan Avrupa ülkeleri aynı kültür geleneğinden gelse bile triyaj rehberlerinde kullandıkları kriterlere ve normatif kavramlara farklı değerler atfedilmiş ve farklı öncelikler verilmiştir. Bu farklılıkların oluşmasında güncel siyasi yaklaşımlar ve geçerli etik kültür etkili olabildiği gibi, o ülkenin hali hazırdaki maddi ve sosyo-kültürel kaynakları ve bu kaynakların kullanılmasındaki stratejileri de önemlidir. Bu bağlamda ülkemizde etik triyaj rehberlerine ihtiyaç duyulduğunda acilen hazırlanmalı ve hazırlanma sürecinde tüm bu noktalar göz önüne alınmalıdır. 

DOI :10.26650/JARHS2021-945971   IUP :10.26650/JARHS2021-945971    Tam Metin (PDF)

Normative Analysis and Ethical Evaluation of Clinical Ethical Guidelines Published in the Context of Intensive Care Triage During Covid-19 Pandemic

Esra AksoyMerve Nur Koçak Öztürkİlhan İlkılıç

Throughout the COVID-19 pandemic, the rapid increase in the number of cases during certain periods has caused a high occupancy rate in intensive care units. Faced with a sudden and rapid increase in the number of patients, a lack of medical resources or its possibility led to ethical discussions on the immediate and equitable distribution of resources in intensive care units. This has not only given impetus to the ethical debate, but many medical professional organisations in Europe have published guidelines for triage of critical care which contain ethical criteria. In this study, some of the ethical triage guides have been normatively analyzed and ethically evaluated. Objective: The aim of this study is to identify and determine the parameters and normative concepts contained in the guidelines for triage published by the intensive care associations of Germany, Austria, Belgium, France, England, Switzerland and Italy. The results of this investigation were also critically and ethically evaluated and reflected. Materials and Methods: Critical normative analysis and ethical evaluation of clinical ethical guidelines published by intensive care and anaesthesia associations of the above-mentioned countries. Results: Although the studied triage guides used common parameters and similar normative concepts, there are significant differences between them. These differences were determined to be related to the triage criteria used, triage objectives, age factor, priority given to certain social groups and the application of different treatments to Covid-19 patients. Conclusion: Although the European countries that have published triage guides come from the same cultural tradition, the normative criteria and concepts they used in the triage guides are considered different values and priorities in their rankings. These differences may be due to the current political and ethical culture, also to the current economic and socio-cultural resources and their strategies for using their resources. Because of these facts and the reasons which we found, they should be considered in the preparation of ethical triage guidelines in Turkey.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. World Health Organization. Coronavirus (COVID-19) Dashboard 2021, [31.05.2021], Available from: https://covid19.who.int/. google scholar
 • 2. İlkılıç İ. Covid-19 Sürecinde Etik Sorun Alanları. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. 2020;56:112-5. google scholar
 • 3. Schaupp W, Kröll W, Ruckenbauereditor HW.editors. Bioethik in Wissenschaft und Gesellschaft. In: Lintner MM, Das Triage-Problem in Italien wahrend der COVID-19-Pandemie. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.2020.p.87. google scholar
 • 4. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. CNDRTEL. Trier. Available from: https://www.cnrtl.fr/definition/triage. google scholar
 • 5. Baker R, Strosberg M. Triage and equality: An historical reassessment of utilitarian analyses of triage. Kennedy Inst Ethics J. 1992;2(2):103-23. google scholar
 • 6. Ellebrecht N. Triage. Charakteristika und Gegenwart eines ordnungsstiftenden Verfahrens. Sociologia Internationalis 2009;47(2):229. google scholar
 • 7. Mathwig F. 10 questions - 10 reponses Le malheur ne doit pas creer l’injustice -Regard ethique sur le triage aux soins intensifs pendant la pandemie de Covid-19. Eglise evangelique reformee de Suisse. 2020. Available from: https://www.diaconie.ch/ wp-content/uploads/sites/2/2020/11/EERS_10-questions-10-reponses_Triage_20201127-1.pdf. google scholar
 • 8. Deutscher Ethikrat. Solidaritat und Verantwortung in der Corona-Krise Ad-hoc-Empfehlung. Berlin 2020. Available from: https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ ad-hoc-empfehlung-corona-krise.pdf google scholar
 • 9. Lewandowski K, W. SK. Beatmung, Triage und Scoring - Anmerkungen zur Situation in Europa zu Beginn der COVID-19-Pandemie In: Woesler Martin SH-M, editor. Medizin und Ethik in Zeiten von Corona. Münster ; Berlin: LIT; 2020. p. 35-52. google scholar
 • 10. Piscitello GM, Kapania EM, Miller WD, Rojas JC, Siegler M, Parker WF. Variation in ventilator allocation guidelines by US state during the coronavirus disease 2019 pandemic: a systematic review. JAMA network open 2020;3(6):e2012606. google scholar
 • 11. British Medical Association. COVID-19 -ethical issues. A guidance note 2020. Available from: https://www.bma.org.uk/media/2226/bma-covid-19-ethics-guidance.pdf. google scholar
 • 12. Harvey D, Gardiner D, McGee A, DeBeer T, Shaw D. CRITCON-Pandemic levels: A stepwise ethical approach to clinician responsibility. J Intensice Care Soc. 2020;0(0):1-8. doi. org/10.1177/1751143720950542 google scholar
 • 13. Deutsche Interdisziplinare Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und der Intensivmedizin im Kontext der COVID-19- Pandemie, Version 2.16.04.2020, Available from: https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/publikationen/ covid-19-dokumente/200417-divi-covid-19-ethik-empfehlung-version-2.pdf google scholar
 • 14. Österreichische Gesellschaft für Anaesthesiologie, Reanimation und Intensivmedizin. Allokation intensivmedizinischer Ressourcen aus Anlass der Covid-19-Pandemie. Klinisch-ethische Empfehlungen für Beginn, Durchführung und Beendigung von Intensivtherapie bei Covid-19-PatientInnen.17.03.2020, Available from: https://www.oegari.at/web_files/cms_daten/ covid-19_ressourcenallokation_gari-statement_ v1.7_final_2020-03-17.pdf google scholar
 • 15. Belgian Society of Intensive care medicine. Ethical principles concerning proportionality of critical care during the 2020 COVID-19 pandemic in Belgium. 2020. Available from: https://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/ general/COVID-19-ethical_final_c.cleaned.pdf google scholar
 • 16. Montgomery J, Stokes-Lampard HJ,Griffiths MD,Gardiner D, Harvey D, Suntharalingam G. Assessing whether COVID-19 patients will benefit from critical care, and an objective approach to capacity challenges during a pandemic: an intensive care Society clinical guideline. J Intensive Care Soc 2021;22(3):204-10. google scholar
 • 17. Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Covid-19-Pandemie: Triage von intensivmedizinischen Behandlungen bei Ressourcenknappheit Version 3. 04.11.2020, Available from:samw.ch/de/coronavirus google scholar
 • 18. Vergano, M., Bertolini, G., Giannini, A. et al. Clinical ethics recommendations for the allocation of intensive care treatments in exceptional, resource-limited circumstances: the Italian perspective during the COVID-19 epidemic. Crit Care 2020;24:165 google scholar
 • 19. Academie suisse des Sciences medicales. Pandemie Covid-19: Triage des traitements de soins intensifs en cas de penurie des ressources. 2020, Available from: https://sfar.org/download/ pandemie-covid-19-triage-des-traitements-de-soins-intensifs-en-cas-de-penurie-des-ressources/?wpdmdl=25743&refresh=616 ab208896351634382344 google scholar
 • 20. Comite Consultatif National d’Ethique. COVID-19 contribution du comite consultatif national dethique: enjeux ethiques face a une pandemie.13.03.2020, Available from:https:// www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/ publications/reponse_ccne_-_covid-19_def.pdf google scholar
 • 21. Gelinsky K. Triage-Empfehlungen grenzüberschreitend betrachtet - Eine Befragung europaischer Intensivmediziner Konrad Adenauer Stiftung. 2020. Available from: https:// www.kas.de/de/einzeltitel/-/content/triage-empfehlungen-grenzueberschreitend-betrachtet. google scholar
 • 22. Hübner J, Schewe DM, Katalinic A, Frielitz F-S. Rechtsfragen der Ressourcenzuteilung in der COVID-19-Pandemie-Zwischen Utilitarismus und Lebenswertindifferenz. Deutsche Medizinische Wochenschrift (1946). 2020;145(10):687. google scholar
 • 23. White DB, Lo B. A framework for rationing ventilators and critical care beds during the COVID-19 pandemic. JAMA. 2020;323(18):1773-4. google scholar
 • 24. Marckmann G. Triage - wer wird behandelt, wer nicht? 2020. Available from: https://gruene-europa.de/files/doc/docs/890899b2c778046003c c2b419e8912b3.pdf. google scholar
 • 25. Bundesarztekammer. Orientierungshilfe der Bundesarztekammer zur Allokation medizinischer Ressourcen am Beispiel der SARS-CoV-2-Pandemie im Falle eines Kapazitatsmangels.Dtsch Arztebl 2020; 117(20): A-1084 / B-912 google scholar
 • 26. Sante et Service Sociaux Quebec.Triage pour l’acces aux soins intensifs (adultes et pediatriques) et l’allocation des ressources telles que les respirateurs en situation extreme de pandemie. 01.04.2020, Available from: https://publications. msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/ archives/1-Protocole_national_triage_aux_ Soins_intensifs-pandemie.pdf google scholar
 • 27. Emanuel EJ, Wertheimer A. Who should get influenza vaccine when not all can? Science 2006;312(5775):854-5. google scholar
 • 28. White DB, Katz MH, Luce JM, Lo B. Who should receive life support during a public health emergency? Using ethical principles to improve allocation decisions. Ann Intern Med. 2009;150(2):132-8. google scholar
 • 29. Wang K, Zhang Z, Yu M, Tao Y, Xie M. 15-day mortality and associated risk factors for hospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China: an ambispective observational cohort study. Intensive Care Med. 2020;46(7):1472-4. google scholar
 • 30. İlkılıç İ. Yoğun Bakım Ünitelerindeki Kararlarda Yaşlılığın Normatif Anlamı. Türkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics 2016;2(2):18-26. google scholar
 • 31. Deutsche Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta (Glasknochen) Betroffene e. V. Stellungnahme der DOIG zur aktuellen Diskussion über die Zuteilung von Ressourcen Triage in der Notfall- und Intensivmedizin bei Covid-19-Erkrankten. 2020, Available from: https://abilitywatch.de/ wp-content/uploads/2020/04/PM_Triage_OI-Gesellschaft-20.04.2020.pdf google scholar
 • 32. Maves RC, Downar J, Dichter JR, Hick JL, Devereaux A, Geiling JA, et al. Triage of scarce critical care resources in COVID-19: an implementation guide for regional allocation An expert panel report of the Task Force for Mass Critical Care and the American College of Chest Physicians. Chest 2020;158(1):212-25. google scholar
 • 33. Goold SD. The COVID-19 pandemic: Critical care allocated in extremis. Am J Bioeth. 2020;158(1):212-25. google scholar
 • 34. Emanuel EJ, Persad G, Upshur R, Thome B, Parker M, Glickman A, et al. Fair allocation of scarce medical resources in the time of Covid-19. N Engl J Med 2020;382(21):2049-55. google scholar
 • 35. Rehmann-Sutter C. Ethik der Triage bei überforderter Intensivpflege. Triage -Priorisierung intensivmedizinischer Ressourcen unter Pandemiebedingungen. 24.03.2020. Available from: https://www.ethikrat.org/ fileadmin/PDF-Dateien/Veranstaltungen/fb-2021-03-24-transkription.pdf google scholar
 • 36. Nuffield Council on Bioethics. Ethical Considerations in Responding to the COVID-19 Pandemic. 20202020. Available from: https:// www.nuffieldbioethics.org/publications/ethical-considerations-in-responding-to-the-covid-19-pandemic#:~:text=People%20should%20be%20 treated%20as,and%20self%2Disolation%20 are%20implemented. google scholar
 • 37. Joebges S, Biller-Andorno N. Ethics guidelines on COVID-19 triage—an emerging international consensus. Crit Care 2020;24(1):201.) google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Aksoy, E., Koçak Öztürk, M., & İlkılıç, İ. (2021). Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Triyajı Bağlamında Hazırlanan Klinik Etik Rehberlerin Normatif Analizi ve Etik Değerlendirmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 4(1), 19-36. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-945971


AMA

Aksoy E, Koçak Öztürk M, İlkılıç İ. Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Triyajı Bağlamında Hazırlanan Klinik Etik Rehberlerin Normatif Analizi ve Etik Değerlendirmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi. 2021;4(1):19-36. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-945971


ABNT

Aksoy, E.; Koçak Öztürk, M.; İlkılıç, İ. Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Triyajı Bağlamında Hazırlanan Klinik Etik Rehberlerin Normatif Analizi ve Etik Değerlendirmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, [Publisher Location], v. 4, n. 1, p. 19-36, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Aksoy, Esra, and Merve Nur Koçak Öztürk and İlhan İlkılıç. 2021. “Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Triyajı Bağlamında Hazırlanan Klinik Etik Rehberlerin Normatif Analizi ve Etik Değerlendirmesi.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4, no. 1: 19-36. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-945971


Chicago: Humanities Style

Aksoy, Esra, and Merve Nur Koçak Öztürk and İlhan İlkılıç. Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Triyajı Bağlamında Hazırlanan Klinik Etik Rehberlerin Normatif Analizi ve Etik Değerlendirmesi.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4, no. 1 (Sep. 2023): 19-36. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-945971


Harvard: Australian Style

Aksoy, E & Koçak Öztürk, M & İlkılıç, İ 2021, 'Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Triyajı Bağlamında Hazırlanan Klinik Etik Rehberlerin Normatif Analizi ve Etik Değerlendirmesi', Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 19-36, viewed 27 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/JARHS2021-945971


Harvard: Author-Date Style

Aksoy, E. and Koçak Öztürk, M. and İlkılıç, İ. (2021) ‘Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Triyajı Bağlamında Hazırlanan Klinik Etik Rehberlerin Normatif Analizi ve Etik Değerlendirmesi’, Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 4(1), pp. 19-36. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-945971 (27 Sep. 2023).


MLA

Aksoy, Esra, and Merve Nur Koçak Öztürk and İlhan İlkılıç. Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Triyajı Bağlamında Hazırlanan Klinik Etik Rehberlerin Normatif Analizi ve Etik Değerlendirmesi.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 19-36. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2021-945971


Vancouver

Aksoy E, Koçak Öztürk M, İlkılıç İ. Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Triyajı Bağlamında Hazırlanan Klinik Etik Rehberlerin Normatif Analizi ve Etik Değerlendirmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi [Internet]. 27 Sep. 2023 [cited 27 Sep. 2023];4(1):19-36. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2021-945971 doi: 10.26650/JARHS2021-945971


ISNAD

Aksoy, Esra - Koçak Öztürk, Merve Nur - İlkılıç, İlhan. Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Triyajı Bağlamında Hazırlanan Klinik Etik Rehberlerin Normatif Analizi ve Etik Değerlendirmesi”. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4/1 (Sep. 2023): 19-36. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-945971ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim31.05.2021
Kabul29.07.2021
Çevrimiçi Yayınlanma20.10.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.