Derleme


DOI :10.26650/jchild.2021.746643   IUP :10.26650/jchild.2021.746643    Tam Metin (PDF)

Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar

Şifa ŞahinSerap Karaman

Son yıllarda sağ kalım oranlarındaki artışa rağmen, çocukluk çağı kanserleri ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Oral ve sistemik enfeksiyonlar, yoğun tedavi protokolleri ile tedavi edilen kanserli hastaların yönetiminde önemli sorunlardan biridir. Kanserli hastalarda sepsisin en önemli ve en sık görülen kaynak yeri ağızdır. Mikroorganizmalar, normal mukoza bariyerinin bozulduğu mukozit gibi durumlarda dolaşıma katılarak sistemik enfeksiyonların gelişmesine neden olabilir. Tedavi sırasında oral enfeksiyonlar, hastaların %40-90’ında görülebilir. Enfeksiyonla ilişkili risk faktörleri; nötropeni/nötrofil fonksiyonlarında bozukluk, lenfopeni/lenfosit fonksiyonlarında bozukluk, mukozit, ağız kuruluğu, yetersiz beslenme, kötü oral hijyen, kanserin tipi, evresi ve tedavi protokolü, önceki oral/oral dışı enfeksiyonların öyküsü, geçirilmiş pulpal, periodontal hastalık, perikoronit ve endodontik tedavi öyküsü olarak sayılabilir. Kanser tanısı konulan hastalar, tedavi öncesi diş hekimi tarafından görülmeli, tedavi öncesi yeterli zamanı varsa, diş dolgusu, çekimi, periodontal bakım ve tedavisi planlanmalıdır. Ancak çocuklarda büyüme hızı yüksek tümörler görüldüğünden tanı ve tedavide daha hızlı yaklaşım gereklidir ve çoğu kez yeterli zaman yoktur. Sonuç olarak kanserli çocuklarda oral enfeksiyonlar, önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ağız ve diş muayenesi, kanser tanısı alan çocuklarda tedavi öncesi değerlendirilmeli, tedavi sırasında da rutin muayenenin bir parçası olmalıdır. Hasta ve ailelerine bu konuda düzenli eğitim verilmelidir. Şüpheli lezyonlardan kültür ve/veya biyopsileri yapılmalı ve uygun tedavi gecikmeden başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kanserçocukoral enfeksiyonnötropeni
DOI :10.26650/jchild.2021.746643   IUP :10.26650/jchild.2021.746643    Tam Metin (PDF)

Neutropenia and Oral Infections in Children with Cancer

Şifa ŞahinSerap Karaman

Despite the increase in survival rates, childhood cancers are among the leading causes of death. Oral and systemic infections are one of the most important problems in the management of cancer patients treated with intensive treatment protocols. The most important and common source of sepsis in patients with cancer is the mouth. Microorganisms can contribute to the development of systemic infections. The absence of a normal barrier facilitates sepsis in cases such as mucositis. Oral infections during treatment can be seen in 40-90% of patients. Risk factors associated with infection are neutropenia/ neutrophil dysfunction, impairment in lymphopenia/lymphocyte functions, mucositis, dry mouth, malnutrition, poor oral hygiene, type of cancer, stage, and treatment protocol, history of previous oral/non-oral infections, history of previous pulpal and periodontal disease, pericoronitis, and endodontic treatment. Patients diagnosed with cancer should be seen by the dentist before treatment, and if there is enough time before treatment, dental filling, extraction, and periodontal care and treatment should be planned. However, because tumors with a high growth rate are observed in children, a faster approach is required in diagnosis and treatment. Often, there is not enough time. As a result, oral infections are an important cause of morbidity and mortality in children with cancer. Oral and dental examination should be evaluated before treatment in children diagnosed with cancer. During treatment, they should also be part of the routine examination. Patients and their families should be given regular training in this regard. Culture and/or biopsies should be performed from suspicious lesions and appropriate treatment should be initiated without delay. 

Anahtar Kelimeler: Cancerchildoral infectionneutropenia

PDF Görünüm

Referanslar

  • 1. Elad S. Raber-Durlacher JE, Brennan MT, Saunders DP, Mank AP, Zadik Y. Basic Oral Care for Hematology-Oncology Patients and Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients: A Position Paper From the Joint Task Force of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) and the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Support Care Cancer 2015:23:223-36. google scholar
  • 2. Wilberg P, Hjermstad MJ, Ottesen S, Herlofson BB. Oral Health Is an Important Issue in End-Of-Life Cancer Care. Support Care Cancer 2012;20:3115-22. google scholar
  • 3. Allen G, Logan R, Gue S. Oral Manifestations of Cancer Treatment in Children: A Review of the Literature. Clin J Oncol Nurs 2010;14:481-90. google scholar
  • 4. Otmani N, Alami R, Hessissen L, Mokhtari A, Soulaymani A, Khattab M. Determinants of Severe Oral Mucositis in Paediatric Cancer Patients: A Prospective Study. Int J Pediatr Dent 2011;21.211-6. google scholar
  • 5. Lalla RV, Latortue M, Hong C, Ariyawardana A, Palumbo S, Fischer D. A Systematic Review of Oral Fungal Infections in Patients Receiving Cancer Therapy. Support Care Cancer 2010;18:985-92. google scholar
  • 6. Brennan MT, Elting LS, Spijkervet FK. Systematic reviews of oral complications from cancer therapies, Oral Care Study Group, MASCC/ISOO: methodology and quality of the literature. Support Care Cancer 2010;18(8):979-84. google scholar
  • 7. Lerman M, Laudenbach J, Marty F, Baden L, Treister N. Management of Oral Infections in Cancer Patients. Dent Clin N Am 2008:52:129-53. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Şahin, Ş., & Karaman, S. (2021). Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar. Çocuk Dergisi, 21(2), 203-206. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.746643


AMA

Şahin Ş, Karaman S. Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar. Çocuk Dergisi. 2021;21(2):203-206. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.746643


ABNT

Şahin, Ş.; Karaman, S. Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 21, n. 2, p. 203-206, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Şahin, Şifa, and Serap Karaman. 2021. “Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar.” Çocuk Dergisi 21, no. 2: 203-206. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.746643


Chicago: Humanities Style

Şahin, Şifa, and Serap Karaman. Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar.” Çocuk Dergisi 21, no. 2 (May. 2022): 203-206. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.746643


Harvard: Australian Style

Şahin, Ş & Karaman, S 2021, 'Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar', Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 203-206, viewed 26 May. 2022, https://doi.org/10.26650/jchild.2021.746643


Harvard: Author-Date Style

Şahin, Ş. and Karaman, S. (2021) ‘Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar’, Çocuk Dergisi, 21(2), pp. 203-206. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.746643 (26 May. 2022).


MLA

Şahin, Şifa, and Serap Karaman. Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar.” Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, 2021, pp. 203-206. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jchild.2021.746643


Vancouver

Şahin Ş, Karaman S. Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar. Çocuk Dergisi [Internet]. 26 May. 2022 [cited 26 May. 2022];21(2):203-206. Available from: https://doi.org/10.26650/jchild.2021.746643 doi: 10.26650/jchild.2021.746643


ISNAD

Şahin, Şifa - Karaman, Serap. Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar”. Çocuk Dergisi 21/2 (May. 2022): 203-206. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.746643ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim28.07.2020
Kabul13.07.2021
Çevrimiçi Yayınlanma07.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.