CİLT 21, SAYI 2, 2021


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Ayper SomerZeynep Tamay


CİLT 21, SAYI 1, 2021


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Ayper SomerZeynep Tamay
METRİKLER


15
53
501
501

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.