CİLT 23, SAYI 3, 2023


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Ayper SomerZeynep Tamay


CİLT 23, SAYI 2, 2023


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Ayper SomerZeynep Tamay


CİLT 23, SAYI 1, 2023


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Ayper SomerZeynep Tamay
METRİKLER


17
60
599
599

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.