Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JEPR1002262   IUP :10.26650/JEPR1002262    Tam Metin (PDF)

D-8 Ülkeleri Arasında Parasal Birlik Mümkün Mü? Optimum Para Sahası Çerçevesinde İncelenmesi

Mervan SelçukŞakir Görmüş

Parasal birlik, döviz kurlarında birliğin sağlanmasını, sermaye hareketlerinde tüm kısıtlamaların kaldırılmasını, üye ülkeler arasında konvertibilitenin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Parasal birlik kavramı uzun zamandan beri tartışılsa da Avrupa Para Birliği’nin kurulması bu kavrama olan ilginin artmasına neden olmuştur. Avrupa ülkelerinin yaşadığı tecrübe ve üye ülkelerin bu konudaki bilgi birikiminin İslam ülkelerine aktarılması İslam ülkelerinin ekonomik istikrarı ve gelişimi açısından önemlidir. Çalışmamızda Gelişen Sekiz Ülke olarak ifade edilen D-8 ülkelerinin optimum para sahası olup olmadığını yani bir parasal birlik potansiyeli taşıyıp taşımadığı test edilmiştir. Bunun için 2000 ile 2020 yılları arasındaki çeyreklik döviz kuru, enflasyon, faiz ve dış ticaret verileri kullanılarak D-8 ülkelerinin yaşadığı şokların birbirine benzeyip benzemediği Vektör Hata Düzeltme modeli (VECM), EtkiTepki Fonksiyonu ve Varyans Ayrıştırma analizi vasıtasıyla incelenmiştir. Ülkelerin kendi aralarında başarılı ve sürdürülebilir bir parasal birlik kurmaları için ekonomik göstergelerinin birbirleriyle yakınlaşması veya benzerlik göstermesi gerekmektedir. VECM, Etki-Tepki Fonksiyonu ve Varyans Ayrıştırma analizi sonuçları beraber incelediğimizde; D-8 ülkelerinin tamamının optimum para sahası açısından uygun olmadığı fakat D-8 içerisinde bir alt grup olarak düşünülebilecek Türkiye, Nijerya, Mısır ve Malezya’nın diğer D-8 ülkelerine oranla, ilgili değişkenlerinde meydana gelen şokların benzer olduğu tespit edilmiştir. Bu ülkeler her ne kadar coğrafi olarak birbirine yakın olmasa da tesis edilecek parasal birlikte şokların simetrik olma kriteri açısından optimum para sahasının gerekliliklerini yerine getirebilecektir.

JEL Classification : E43 , F45 , P44
DOI :10.26650/JEPR1002262   IUP :10.26650/JEPR1002262    Tam Metin (PDF)

Is a Monetary Union Feasible for D-8 Countries? An Examination in The Framework of The Optimum Currency Area

Mervan SelçukŞakir Görmüş

A monetary union means ensuring unity in exchange rates, eliminating all restrictions on capital movements, and realizing convertibility among member countries. Although this concept is not new, the establishment of the European Monetary Union has led to renewed interests. Applying the European member countries’ experience and knowledge on this subject is crucial for the economic stability and development of Islamic countries. Using the quarterly data of the exchange rate, inflation, interest rate, and trade during 2000–2020, our study tests whether the D-8 is an optimum currency area. Based on the results of the vector error correction model, the impulse response function, and the variance decomposition, it has been determined that the D-8 as a whole is not an optimum currency area. However, Turkey, Nigeria, Egypt, and Malaysia, considered as a subgroup within the D-8, experience relatively similar shocks to their exchange rates, inflation, interest rates, and trade, as compared with the rest of the D-8. Although these countries are geographically fragmented and distant, their theoretical monetary union would be an optimum currency area in terms of the symmetry of their shocks.

JEL Classification : E43 , F45 , P44

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Globalization movements and exchange rate fluctuations deeply affect fragile economies and pose risks. Countries have developed various policies to eliminate this exchange rate risk. A monetary union, which is formed by a group of countries, is a crucial tool against the exchange rate risk. This has many benefits, such as the reduction of transaction costs, encouragement of international trade, elimination of exchange rate uncertainty, reduction of information costs, prevention of speculative capital movements, and creation of price transparency. These further benefit consumers and producers. A monetary union also provides microeconomic efficiency because it facilitates price comparison. Therefore, the prices of the member states of the union are expected to converge. Moreover, a monetary union will inevitably create some costs and disadvantages for the member countries. These disadvantages include a loss of national monetary policy independence, imbalances between member countries, problems caused by demand changes, inability to meet unemployment-inflation targets, and deprivation of national seigniorage income.

The Optimum Currency Area theory provides two sets of measures that would maximize economic efficiency for an entire region to enable the use of a single currency. The first one is the mitigation of exposure to asymmetric shocks through the similarity of economic structures, openness of trade, and low degree of specialization. The second group is easing adjustment to asymmetric shocks through preference homogeneity, factor mobility, and transfer payments. With this in consideration, the Maastricht criteria are based on economic indicators that European Union member countries must fulfill to get into the European currency area and that they must ensure to maintain once got in the union. To establish a successful and sustainable monetary union, the economic indicators of the countries must converge and resemble each other. These indicators are inflation rates, budget deficit rates, public debt, and interest rates.

Although the concept of a monetary union is nothing new, the establishment of the European Monetary Union has led to renewed interest. Applying the European member states’ experience and knowledge on this subject is an crucial step for the economic stability and development of Islamic countries. Using quarterly data on the exchange rate, inflation, interest rate, and trade between 2000 and 2020, our study tests whether the D-8 is an optimum currency area. Based on the results of the vector error correction model, the impulse-response function, and the variance decomposition, it has been determined that the D-8 as a whole is not optimum currency area. However, Turkey, Nigeria, Egypt, and Malaysia, which can be considered as a subgroup within the D-8, experience relatively similar shocks to their exchange rates, inflation, interest rates, and trade, as compared with the rest of the D-8 countries. Therefore, although these countries are geographically fragmented and distant, their theoretical monetary union would be an optimum money field in terms of the symmetry of their shocks. 

To adopt a new common currency among D-8 countries, they have to provide economic, political, and financial integration consistent with the relevant policies and meet specific conditions designed to ensure economic convergence. It should not be forgotten that longterm preparation, which took almost 10 years, laid the groundwork for a successful European Monetary Union. The example set by the European Monetary Union should serve as the template for D-8’s goal of a monetary union consisting of Islamic countries. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Arif, A. & Shabbir, M. S. (2019). Common currency for Islamic countries: is it viable? Transnational Corporations Review, 11(3), 222-234. doi:10.1080/19186444.2019.1657330 google scholar
 • Basher, S. (2015). Regional initiative in the Gulf Arab States: the search for a common currency. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(2), 185-202. doi:10.1108/ IMEFM-04-2014-0037 google scholar
 • Benbouziane, M. & Benamar, A. (2010). Could GCC countries achieve an Optimal Currency Area? Middle East Development Journal, 2(2), 203-227. doi:10.1142/S179381201000023X google scholar
 • Bordo, M. & Jonung, L. (2003). The future of EMU: what does the history of monetary unions tell us? F. Capie ve G. E. Wood (Ed.), Monetary Unions Theory, History, Public Choice içinde (ss. 42-69). Cambridge, MA. doi:10.3386/w7365 google scholar
 • Çelik, S. (2018). İslam Birliğine açılan kapı: D-8. Journal of International Social Research, 11(58), 271-285. doi:10.17719/jisr.2018.2539 google scholar
 • Cham, T. (2020). Is the GCC an optimum currency area (OCA)? Empirical answers from co-movements. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(5), 873-890. doi:10.1108/ IMEFM-06-2018-0198 google scholar
 • Couharde, C., Coulibaly, I., Guerreiro, D. & Mignon, V. (2013). Revisiting the theory of optimum currency areas: Is the CFA franc zone sustainable? Journal of Macroeconomics, 38, 428-441. doi:10.1016/j.jmacro.2013.07.011 google scholar
 • De Grauwe, P. (2017). Parasal Birlik Ekonomisi. (U. Utkulu ve G. Güreşçi, Ed.). İstanbul: Nobel Yayınları. google scholar
 • Evlimoğlu, U. (2005). Avrupa’da parasal bütünleşme, sonrasındaki ekonomik gelişmeler ve Türkiye. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. google scholar
 • Fleming, J. M. (1971). On exchange rate unification. The Economic Journal, 71(323), 467-488. google scholar
 • Granger, C. W. J. (1988). Some recent development in a concept of causality. Journal of Econometrics, 39(1-2), 199-211. doi:10.1016/0304-4076(88)90045-0 google scholar
 • Hafner, K. A. & Kampe, L. (2018). Monetary union in Latin America: an assessment in the context of optimum currency area. Applied Economics, 50(52), 5672-5697. doi:10.1080/00036846.2018.1489116 google scholar
 • Harvey, S. K. ve Cushing, M. J. (2015). Is West African Monetary Zone (WAMZ) a common currency area? Review of Development Finance, 5(1), 53-63. doi:10.1016/j.rdf.2015.05.001 google scholar
 • IMF. (2021). The International Financial Statistics. Erişim adresi https://data.imf.org google scholar
 • Ingram, J. C. (1962). Regional payments mechanisms: The case of Puerto Rico. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press. google scholar
 • Kava, T. H. (2005). ERM II’de gelecek var mı? türkiye açısından olası senaryolar ve politika önerileri nelerdir?. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara. google scholar
 • Kazerooni, A. & Razzaghi, S. (2014). Assessing the Feasibility of Common Currency Area among D-8 Group Members: Structural VAR Model Approach. The International Journal of Applied Economics and Finance, 8(1), 17-28. doi:10.3923/ijaef.2014.17.28 google scholar
 • Kenen, P. B. (1969). The Theory of Optimum Currency Areas: An eclectic view (Monetary p., ss. 41-60). University of Chicago Press. google scholar
 • Lee, G. H. Y. & Azali, M. (2010). The endogeneity of the Optimum Currency Area criteria in East Asia. Economic Modelling, 27(1), 165-170. doi:10.1016/j.econmod.2009.08.004 google scholar
 • Lee, G. H. Y. ve Azali, M. (2012). Is East Asia an optimum currency area? Economic Modelling, 29(2), 87-95. doi:10.1016/j.econmod.2011.05.006 google scholar
 • McKinnon, R. I. (1963). Optimum Currency Areas. The American Economic Review, 53(4), 717-725. google scholar
 • Meera, A. K. M. (2002). Islamic Gold Dinar. Malezya: Pelanduk Publication. google scholar
 • Mishra, R. K. ve Sharma, C. (2010). Real exchange rate behavior and optimum currency area in East Asia: Evidence from Generalized Purchasing Power Parity. International Review of Financial Analysis, 19(3), 205-213. doi:10.1016/j.irfa.2010.02.003 google scholar
 • Mundell, R. A. (1961). A theory of Optimum Currency Areas. The American Economic Review, 51(4), 657-665. google scholar
 • Nguyen, T. (2010). An analysis of East Asian currency area: Bayesian dynamic factor model approach. International Review of AppliedEconomics, 24(1), 103-117. doi:10.1080/02692170903007631 google scholar
 • Numa, M. (2011). The feasibility of a monetary union in MERCOSUR. The Michigan Journal of Business, 4(2), 11-59. google scholar
 • Rafiq, M. S. (2011). The optimality of a gulf currency union: Commonalities and idiosyncrasies. Economic Modelling, 28(1-2), 728-740. doi:10.1016/j.econmod.2010.05.007 google scholar
 • Samsar, A. (2003). Optimal para alanı teorisi çerçevesinde Türkiye analizi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara. google scholar
 • Şimşek, H. (2005). Optimum para sahası teoremi altında Türkiye’nin Avrupa Para Birliğine uyumu. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 53-66. google scholar
 • Tavlas, G. S. (2009). Optimum-Currency-Area paradoxes. Review of International Economics, 17(3), 536-551. doi:10.1111/j.1467-9396.2009.00832.x google scholar
 • The International Monetary Fund. (2020). IMF Direction of Trade Statistics (DOTS). IMF Data. Erişim adresi https://data.imf.org/ google scholar
 • Tuğrul, T. (2019). Millî Görüş mefkûresinde İslâm Birliği ve D-8 -teori ve pratik-. Din ve Bilim Dergisi, 2(2), 2349. google scholar
 • Varan, B. (2010). Avrupa Para Birliği, Euro ve Türkiye ekonomisine etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Yılmaz, D. (2014). Para birliği ve finansal kriz yönetimi: AB açısından bir analiz. (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. google scholar
 • Yücememiş, B. T. (2004). Parasal birlik, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye’ye yansımaları. İstanbul: Derin Yayınları. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Selçuk, M., & Görmüş, Ş. (2022). D-8 Ülkeleri Arasında Parasal Birlik Mümkün Mü? Optimum Para Sahası Çerçevesinde İncelenmesi. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 9(1), 75-101. https://doi.org/10.26650/JEPR1002262


AMA

Selçuk M, Görmüş Ş. D-8 Ülkeleri Arasında Parasal Birlik Mümkün Mü? Optimum Para Sahası Çerçevesinde İncelenmesi. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi. 2022;9(1):75-101. https://doi.org/10.26650/JEPR1002262


ABNT

Selçuk, M.; Görmüş, Ş. D-8 Ülkeleri Arasında Parasal Birlik Mümkün Mü? Optimum Para Sahası Çerçevesinde İncelenmesi. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 9, n. 1, p. 75-101, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Selçuk, Mervan, and Şakir Görmüş. 2022. “D-8 Ülkeleri Arasında Parasal Birlik Mümkün Mü? Optimum Para Sahası Çerçevesinde İncelenmesi.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 9, no. 1: 75-101. https://doi.org/10.26650/JEPR1002262


Chicago: Humanities Style

Selçuk, Mervan, and Şakir Görmüş. D-8 Ülkeleri Arasında Parasal Birlik Mümkün Mü? Optimum Para Sahası Çerçevesinde İncelenmesi.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 9, no. 1 (Jul. 2024): 75-101. https://doi.org/10.26650/JEPR1002262


Harvard: Australian Style

Selçuk, M & Görmüş, Ş 2022, 'D-8 Ülkeleri Arasında Parasal Birlik Mümkün Mü? Optimum Para Sahası Çerçevesinde İncelenmesi', İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 75-101, viewed 24 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JEPR1002262


Harvard: Author-Date Style

Selçuk, M. and Görmüş, Ş. (2022) ‘D-8 Ülkeleri Arasında Parasal Birlik Mümkün Mü? Optimum Para Sahası Çerçevesinde İncelenmesi’, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 9(1), pp. 75-101. https://doi.org/10.26650/JEPR1002262 (24 Jul. 2024).


MLA

Selçuk, Mervan, and Şakir Görmüş. D-8 Ülkeleri Arasında Parasal Birlik Mümkün Mü? Optimum Para Sahası Çerçevesinde İncelenmesi.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 9, no. 1, 2022, pp. 75-101. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR1002262


Vancouver

Selçuk M, Görmüş Ş. D-8 Ülkeleri Arasında Parasal Birlik Mümkün Mü? Optimum Para Sahası Çerçevesinde İncelenmesi. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi [Internet]. 24 Jul. 2024 [cited 24 Jul. 2024];9(1):75-101. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR1002262 doi: 10.26650/JEPR1002262


ISNAD

Selçuk, Mervan - Görmüş, Şakir. D-8 Ülkeleri Arasında Parasal Birlik Mümkün Mü? Optimum Para Sahası Çerçevesinde İncelenmesi”. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 9/1 (Jul. 2024): 75-101. https://doi.org/10.26650/JEPR1002262ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim29.09.2021
Kabul22.11.2021
Çevrimiçi Yayınlanma27.01.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.