Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JEPR1180972   IUP :10.26650/JEPR1180972    Tam Metin (PDF)

Dijital Finansal Kapsayıcılık Endeksi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma

Tuğba GüzGülden Poyraz

Dijitalleşmenin finansal sistem üzerinde giderek artan etkisi ve toplumun hemen her kesiminin finansal sisteme katılımını ve erişimini kolaylaştıran akıllı telefonlar gibi teknolojik cihazların oldukça yaygın kullanımı, bu çalışmada Dijital Finansal Kapsayıcılık Endeksini (DFKE) oluşturmak ve ülkeler arasında karşılaştırma yapmak için motivasyon unsuru olmuştur. Çalışmada, OECD’nin birleşik endeks oluşturmak için kullandığı metodoloji takip edilerek, 2017 ve 2021 yılları için hesapladığımız DFKE üzerinden, verilerine ulaşılabilen 75 ülkenin DFK düzeyleri ve gelişimleri güncel veriler ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Genel olarak üç yıl içinde, DFKE’ye dahil olan tüm ülkelerin endeks değerlerinde bir artış olduğu veya ülkelerin endeks değerini koruduğu görülmüştür. Ele alınan yıllar arasında, DFKE’nin üst sıralarında yüksek gelir seviyesine sahip ülkeler yer alırken; alt sıralarda genellikle düşük gelir seviyelerine sahip az gelişmiş ülkeler yer almaktadır. Çalışmada ayrıca, endeks’de ele alınan 75 ülkenin DFKE değerlerini gelir düzeylerine göre karşılaştırmak amacıyla ülkeler, Dünya Bankası gelir grubu sınıflandırılması baz alınarak; yüksek gelir, üst-orta gelir, orta gelir ve altındaki ve alt gelir grubundaki ülkeler olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Üç yıl içinde, tüm gelir gruplarındaki ülkelerin ortalama endeks değerleri arasında önemli bir fark olmadığı ve endeks değerlerinde çok küçük bir artış olduğu görülmüştür. Bu süreçte, orta gelir grubu ve altındaki ülkelerin ortalama DFKE değerlerini, yüksek gelir grubundaki ülkelere göre 0.02, üst-orta gelir grubundaki ülkelere göre ise 0.01 gibi çok küçük bir farkla yükselttikleri görülmüştür. 

JEL Classification : F65 , O31 , O33
DOI :10.26650/JEPR1180972   IUP :10.26650/JEPR1180972    Tam Metin (PDF)

The Digital Financial Inclusion Index: A Cross-Country Comparison

Tuğba GüzGülden Poyraz

The increasing impact of digitalization on the financial system and widespread use of technological devices such as smartphones that facilitate participation and access to the financial system in almost every segment of society have been this study’s motivating factor for creating a Digital Financial Inclusion Index (DFII). By following the methodology the Organisation for Economic Co-operation and Development used to create a combined index, the study examines the DFI levels and developments of 75 countries whose data can be accessed over a DFII calculated for the years 2017 and 2021 in comparison with current data. Within three years, the index values of the countries included in the DFII are seen to have increased or remained the same. High-income countries are seen to rank at the top of the DFII while the less developed countries with low income levels are found at the bottom. In addition, in order to compare the DFII values of the 75 countries covered in the index according to their income levels, the study divided the countries into four groups based on the World Bank income group classifications of high-income, upper-middle-income, lower-middle-income, and low-income brackets. Within three years, no significant difference was seen to have occurred between the average index values of countries in each income group, with very small increases occurring in their index values. In this process, lower-middle income countries increased their average DFII values by a very small margin of 0.02 compared to the high-income countries and of 0.01 compared to the upper-middle-income countries. 

JEL Classification : F65 , O31 , O33

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The increasing impact of digitalization on the financial system and the widespread use of technological devices such as smartphones that facilitate participation and access to the financial system in almost every segment of society have been this study’s motivating factor for creating a Digital Financial Inclusion Index (DFII). The study also aims to contribute to the literature on Digital Financial Inclusion (DFI) by providing data to studies that will examine the relationship between DFII and socio-economic variables or investigate the effects of cross-country the DFI levels with various methods. By following the methodology the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) used to create a combined index, the study examines the DFI levels and development of 75 countries whose data are accessible over a DFII calculated for the years 2017 and 2021 in comparison with current data. For this purpose, the study has attempted to take into account as many aspects of DFI as possible in order to create a comprehensive index. However, due to the presence of data constraints, especially in regard to DFI and the study’s aim of making cross-country comparisons, the study has included as many countries as possible and taken into account all the available indicators. In line with this, the study has calculated a 75-country DFII for the years 2017 and 2021.Within three years, the index values of each country included in the index were seen to have experienced an overall increase or to have remained the same. Among the years covered, high-income countries such as Korea, Switzerland, and Japan ranked at the top of the DFII. Korea, Switzerland, Japan, Malta, and Belgium were in the top five in the DFII rankings in 2017 and maintained their index values with minor changes over three years to remain in the top five in 2021. Because these countries are developed countries with high-income levels, that they should rank at the top of the index consistent with their income levels, technological infrastructure, and economic development is an expected result. Studies have demonstrated financial access to be generally higher in countries with high per capita income, which also support this result (Arora, 2010). In most of the developed countries, reasons such as financial services being digitalized, becoming electronic, or becoming virtualized and the rapid growth of electronic banking with regard to the Internet or Internet banking in recent years explain the high index ratings and ranking values of these countries compared to the others in the index. In general, less developed countries with lowincome levels ranked at the bottom of the DFII, such as Guinea, Pakistan, Malawi, and Nicaragua. Little change was seen to have occurred in these countries’ index values and rankings over the three years. These countries’ lack of access to finances, ease of use not being present in their financial systems, a lack of digital technologies, weak social aid, and high costs explain their low index values and lower ranking on the DFII. In order to compare the DFII values of the 75 countries covered in the index according to their income levels, the study additionally divided the countries into four groups based on the World Bank income group classifications of high-income countries, upper-middle-income countries, lowermiddle-income countries, and low-income countries. Over the three years, no significant difference was seen to have occurred among the average index values of the countries in terms of the different income groups, with only a very small increase occurring in countries’ index values regardless of income group. During this process, the lower-middle-income countries were seen to have increased their average DFII values by a very small margin of 0.02 compared to the high-income countries and of 0.01 compared to the upper-middleincome countries. The literature has shown the indices related to financial inclusion to generally focus on traditional financial services, with a few studies having taken into account the roles of digital finance and financial inclusion (e.g. Aziz and Naima, 2021; Shen, Hu, & Hueng, 2021). This study has compared and discussed in detail the current situation and development of 75 countries’ digital financial inclusion using the calculated index and is thought to contribute to the literature on digital financial inclusion indexes. In addition, a DFII can be used to compare different countries’ economic levels of financial inclusion as well as to monitor their progress over time regarding financial inclusion. Such an index could also be useful for future research to address empirical questions about the relationship between development and digital financial inclusion. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Albayrak, A.S. (2006). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın google scholar
 • Arora, R.U. (2010), Measuring Financial Access. Griffith University, Griffith Business School, Discussion Papers Economics, 1-24. google scholar
 • Aziz, A., ve Naima, U. (2021). Rethinking digital financial inclusion: Evidence from Bangladesh. Technology in Society, 64, 1-10. google scholar
 • Bulut, E. ve Akyüz G.Ç. (2020). Türkiye’de Dijital Bankacılık Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 42, Sayı: 2, 223-246. google scholar
 • Chinese Academy of Financial Inclusion (CAFI), (2018). Growing with Pain: Digital Financial Inclusion in China. Beijing, 1-121. google scholar
 • Demirguc-Kunt, A. (2010). Measuring Access to Finance...One step at a time. Access to Finance. W. Bank. Washington, World Bank. https://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/measuring-access-finance%E2%80%A6one-step-time google scholar
 • Evans, O. (2018). Connecting the poor: the internet, mobile phones and financial inclusion in Africa. Digital Policy, Regulation and Governance, 20(6), 568-581. google scholar
 • Goel, S. ve Sharma, R. (2017). Developing a Financial Inclusion Index for India. Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2017), Procedia Computer Science, 122, 949-956. google scholar
 • Gupte, R., Venkataramani, B. ve Gupta, D. (2012). Computation of financial inclusion index for India. International Conference on Emerging Economies - Prospects and Challenges (ICEE-2012), Procedia - Social and Behavioral Sciences, 37, 133-149. google scholar
 • Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., ve Anderson, R.E. (2014). Multivariate Data Analysis. Pearson New International Edition. google scholar
 • Ifediora, C., Offor, K.O., Eze, E.F., Takon, S.M., Ageme, A.E., Ibe, G.I. ve Onwumere, J.U.J. (2022). Financial inclusion and its impact on economic growth: Empirical evidence from sub-Saharan Africa. Cogent Economics & Finance, 10:1, 2060551, 1-27. google scholar
 • International Finance Corporation (2017). Digital Financial Services: Challenges and Opportunities for Emerging Market Banks. EM Compass Report, No 42, August. International Finance Corporation (IFC), World Bank. google scholar
 • Policy Analysis Laboratory (PAL). (2020). Digital Financial Inclusion, Economic impacts and policy recommendations that can be created financial technologies through inclusion. 1-40. google scholar
 • Izaguirre, J. C., Lyman, T., Mcguire, C. ve Grace, D. (2016). Deposit Insurance and Digital Financial Inclusion. World Bank Publications. 1-4 google scholar
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2018). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Dinamik Akademi, 8.Baskı. google scholar
 • Kumar, C. ve Mishra, S. (2011). Banking Outreach and Household level Access: Analyzing Financial Inclusion in India. 13th Annual Conference on Money and Finance in the Indian Economy, 1-33. google scholar
 • Lyman, T. ve Lauer, K. (2015). What is Digital Financial Inclusion and Why Does it Matter?. CGAP, https://www. cgap.org/blog/what-digital-financial-inclusion-and-why-does-it-matter (20.07.2022) google scholar
 • Manyika, J., Lund, S., Singer, M., White, O. ve Berry, C. (2016). Digital Finance For All: Powering Inclusive Growth in Emerging Economies. McKinsey Global Institute. google scholar
 • Nicoletti, G., Scarpetta, S. ve Boylaud, O. (1999). Summary Indicators of Product Market Regulatıon With an Extension to Employment Protection Legislation. OECD, Economics Department Working Papers, 226, 2-86. google scholar
 • OECD. (2008) “Handbook on Constructing Composite Indicators Methodology and User Guide”, 1-162. google scholar
 • Ozili, P. K., (2018). Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability. Borsa Istanbul Review, 1-27. google scholar
 • Sarigul, H. (2021). An Index of Financial Inclusion by Regions and Provinces in Turkey. The Journal of Accounting and Finance, (90), 79-100. google scholar
 • Sarma, M., Road, L. ve Pais, J. (2008). Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. Annual conference of the human development and capability association, New Delhi. google scholar
 • Sarma, M. (2010). Index of Financial Inclusion. Discussion Papers in Economics, Centre for International Trade and Development, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, India, 1-29. google scholar
 • Sarma, M. (2016). Measuring Financial Inclusion for Asian Economies. Financial inclusion in Asia. Palgrave. google scholar
 • Shen, Y., Hu, W. ve Hueng, C.J. (2021). Digital Financial Inclusion and Economic Growth: A Cross-country Study. International Conference on Identification, Information and Knowledge in the internet of Things, 2020, Procedia Computer Science 187 (2021) 218-223. google scholar
 • Tatlıdil, Hüseyin. (1996). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz. Ankara. google scholar
 • World Bank (2009). Banking the poor measuring banking access in 54 Economies. Washington, DC: World Bank. google scholar
 • World Bank (2012). Financial Inclusion Strategies Reference Framework. https://documents1.worldbank.org/ curated/en/801151468152092070/pdf/787610WP0P144500use0only0900A9RD899.pdf (20.07.2022) google scholar
 • World Bank. (2018). Financial inclusion is a key enabler to reducing poverty and boosting prosperity. World Bank Publications. https://www.worldbank.org/en/topic/financial inclusion google scholar
 • Yorulmaz, R. (2018). An analysis of constructing global financial inclusion indices. Borsa Istanbul Review, 18-3, 248-258. google scholar
 • https://www.zawya.com/en/press-release/digital-financial-inclusion-in-china-joh8czpb google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Güz, T., & Poyraz, G. (2023). Dijital Finansal Kapsayıcılık Endeksi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 10(1), 157-180. https://doi.org/10.26650/JEPR1180972


AMA

Güz T, Poyraz G. Dijital Finansal Kapsayıcılık Endeksi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi. 2023;10(1):157-180. https://doi.org/10.26650/JEPR1180972


ABNT

Güz, T.; Poyraz, G. Dijital Finansal Kapsayıcılık Endeksi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 10, n. 1, p. 157-180, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Güz, Tuğba, and Gülden Poyraz. 2023. “Dijital Finansal Kapsayıcılık Endeksi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 10, no. 1: 157-180. https://doi.org/10.26650/JEPR1180972


Chicago: Humanities Style

Güz, Tuğba, and Gülden Poyraz. Dijital Finansal Kapsayıcılık Endeksi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 10, no. 1 (Mar. 2024): 157-180. https://doi.org/10.26650/JEPR1180972


Harvard: Australian Style

Güz, T & Poyraz, G 2023, 'Dijital Finansal Kapsayıcılık Endeksi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma', İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 157-180, viewed 4 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/JEPR1180972


Harvard: Author-Date Style

Güz, T. and Poyraz, G. (2023) ‘Dijital Finansal Kapsayıcılık Endeksi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma’, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 10(1), pp. 157-180. https://doi.org/10.26650/JEPR1180972 (4 Mar. 2024).


MLA

Güz, Tuğba, and Gülden Poyraz. Dijital Finansal Kapsayıcılık Endeksi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 157-180. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR1180972


Vancouver

Güz T, Poyraz G. Dijital Finansal Kapsayıcılık Endeksi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi [Internet]. 4 Mar. 2024 [cited 4 Mar. 2024];10(1):157-180. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR1180972 doi: 10.26650/JEPR1180972


ISNAD

Güz, Tuğba - Poyraz, Gülden. Dijital Finansal Kapsayıcılık Endeksi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma”. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 10/1 (Mar. 2024): 157-180. https://doi.org/10.26650/JEPR1180972ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim27.09.2022
Kabul03.10.2022
Çevrimiçi Yayınlanma31.01.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.