CİLT 8, SAYI 2, 2021


Beşerî Sermaye ve Tasarruf İlişkisi


SAYI 2CİLT 8, 2021

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih30.07.2021
Editör(ler)Ahmet İncekaraHalil Tunalı
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.