CİLT 8, SAYI 2, 2021


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Ahmet İncekaraHalil Tunalı


CİLT 8, SAYI 1, 2021


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Ahmet İncekara
METRİKLER


8
16
84
84

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.