E-ISSN

1305-6441

Yayın Aralığı

Yılda Dört Sayı

EditörBirsen KaramanAyşe Kubat Üzüm

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi (İst Tıp Fak Derg); bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin uluslararası ve açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere üç ayda bir yayınlanır ve dört sayıda bir cildi tamamlanır. Mart 2021’den itibaren, süreçteki makaleler hariç, dergi değerlendirmek üzere sadece İngilizce makaleleri dikkate almaktadır ve derginin yayın dili İngilizce’dir. 2021 Mart tarihinden önce derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi (İst Tıp Fak Derg), tıbbın tüm alanlarında en yüksek bilimsel düzeyde makaleler yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dergi, tüm ülkelerden ve tıbbın tüm disiplinleri ile ilgili özgün deneysel ve klinik araştırma makaleleri, ender görülebilecek olgu sunumları, belirli bir alandaki uzmanların deneyimlerini aktaran, kaynak veri içeren, özel ve aktüel konulardaki liter devamı


SON SAYI
METRİKLER


86
345
5554
5554

DUYURULARABONE OL
İLETİŞİM


E-posta: itfdergisi@istanbul.edu.tr, Telefon: +90 212 414 21 61 Adres: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, Yayıncılık Birimi Turgut Özal Cad. Çapa, Fatih, PK: 34093, İstanbul , Türkiye

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.