SAYI 40, 2022


Halku’l-Kur’ân Meselesi Konusunda Söylenen Şiirler

Erken Dönem Moğol Tarihi’nin Çince Kaynakları

Lafız-Mana İlişkisi Açısından Hakikat ve Mecâz

Sürgün Şairi Mahmud Bayram et-Tûnisî


SAYI 402022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih28.04.2022
Editör(ler)Leyla Yakupoğlu Boran
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.