SAYI 44, 2024


Kadınların Hakkını Savunan Yazar: Vidâd es-Sekâkînî

Mevlânâ’nın Dîvân-ı Kebîr’inde Poetik Beyitler


SAYI 442024

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.