SAYI 42, 2023


Antere Kıssası’nın Türkçe Tercümesi

Çin Kültüründe Bambu

Yûsuf el-Ḫâl’in Şiirlerinde Din ve Mit

İki Gotik Mitolojik Kahraman: Lilith ve Al Karısı

Sihâhül-Fürs Sözlüğünde Geçen Meslekler

İslamiyet Öncesi Dönemde Araplarda Salika

Kitap, Hitap, Hakikat veya Olmak ya da Olmamak

SAYI 422023

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.