CİLT 11, SAYI 2, 2023


The Clear and Present Danger Test in Turkish Penal Law


SAYI 2CİLT 11, 2023

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)Adem Sözüer
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.