E-ISSN

2618-6330

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörMustafa Çağatay Aslan

Siyasal: Journal of Political Sciences, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından hazırlanan “Siyasal: Journal of Political Sciences” Dergisi ilk olarak 1983 yılında yayınlanmış, o tarihten beri alanında öncü ve seçkin dergilerden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Derginin ismi yayın hayatına başladığından beri “İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi” iken Ekim 2017 sayısından itibaren “Siyasal: Journal of Political Sciences” olarak değiştirilmiştir.

“Siyasal: Journal of Political Sciences” uluslararası, açık erişimli, hakemli, yılda iki kez yayınlanan bilimsel bir dergidir.

Dergi halen aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:

-Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
-EBSCO Political Science Complete
-TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
-DOAJ
-ERIH PLUS
-SOBIADMETRİKLER


8
63
649
649

ABONE OL
İLETİŞİM


İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Beyazıt, İstanbul, Türkiye / sbfdergi@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.