CİLT 31, SAYI 1, 2022


Poland’s Foreign Policy Under the Rule of the Law and Justice Party

Poland’s Security Policy after the Cold War

Poland’s Extra-EU Trade After the EU Accession

The Evolution of Poland’s Foreign Policy Towards the Balkans


SAYI 1CİLT 31, 2022

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.