Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/gaad.1165563   IUP :10.26650/gaad.1165563    Tam Metin (PDF)

Rus Arşiv Kaynaklarına Göre Bir Ukrayna Kazak Hetmanı: İvan Stepanovıç Mazepa (1639-1709)

Tatiana TairovaBedirhan Ziyanak

Hetman Mazepa, XVII. yüzyılın son çeyreğinden 1709 yılına kadar Ukrayna topraklarında yaşayan önemli bir figür olmuş ve Ukrayna Kazaklarına yirmi iki yıl boyunca Hetmanlık yapmıştır. Kendi iktidarı döneminde Ukrayna’da büyük siyasi, askeri, ekonomik ve sosyo-kültürel atılımlar gerçekleştirmiş bunun yanında Büyük Petro döneminin iç ve dış politikasında etkin bir role sahip olmuştur. Sağ ve Sol Kıyı Ukrayna’sını birleştirmeyi başarmış ve Ukrayna’nın özerklik statüsünü her daim korumayı amaç edinmiştir. İç politikada ise iktidarını sağlam temeller üzerine oturtmaya gayret etmiştir. 1709 Poltava Savaşı’nda saf değiştirerek İsveç Kralı XII. Karl’ın yanına geçmesi Mazepa’yı Rus tarih yazımında “hainlik ve kötülüğün” sembolü haline getirmiştir. Ukrayna tarih yazımında ve halkın gözünde ise Ukrayna için yaptıklarıyla başarılı bir Hetman olarak anımsanmaktadır. Rus arşiv kaynaklarından hareketle çalışmamızda Ukrayna Hetmanı Mazepa’nın hayatı, siyasi faaliyetleri ve onun döneminde Ukrayna’da yaşanan değişimler ve gelişmeler anlatılmaktadır. Bu çalışmamızdaki amacımız Ukrayna ve Rusya tarihi için önemli bir şahsiyet olan Mazepa’nın Osmanlı İmparatorluğu ile bağlantısını da göz önünde bulundurarak onu Türk araştırmacıların takdirlerine sunmaktır.

DOI :10.26650/gaad.1165563   IUP :10.26650/gaad.1165563    Tam Metin (PDF)

A Ukrainian Cossack Hetman According to Russian Archival Sources: Ivan Stepanovich Mazepa (1639-1709)

Tatiana TairovaBedirhan Ziyanak

Ivan Mazepa was an important figure in the Ukrainian lands from the last quarter of the 17th century until 1709 who served as the Hetman of the Ukrainian Cossacks for 22 years. During this time, he made great political, military, economic, and sociocultural progress in Ukraine and played an active role in the domestic and foreign policies of Russia throughout the era of Peter the Great. He managed to unite the Right-bank Ukraine and the Left-bank Ukraine and always aimed to preserve Ukraine’s autonomous status. In domestic politics, he endeavored to build his power on a solid basis. In the Battle of Poltava in 1709, his defection from the army to side with King Charles XII of Sweden made Mazepa a symbol of treason and evil in Russian historiography. In Ukrainian historiography and in the eyes of the people, he is remembered as a successful Hetman for what he did for Ukraine. Based on Russian archival sources, this study describes the life and political activities of Ivan Mazepa and the changes and progress that occurred in Ukraine during his time. This study aims to introduce Turkish researchers to Mazepa, an important figure in the history of Ukraine and Russia, by taking into account his connection to the Ottoman Empire.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Ivan Mazepa (1639-1709) administered the Cossack Hetmanate as its Hetman for 22 years from 1607 until his death in 1709 and placed significant impacts on Ukrainian lands. His years in the dominion are recognized as one of if not the most successful periods in the history of the Ukrainian Cossack. The education he received from his childhood, his travels to different countries in Europe, and the experiences he gained regarding important tasks during the reigns of his precursors played a great role in Hetman Mazepa becoming an experienced and talented administrator. After becoming Hetman, Mazepa attempted to strengthen his authority in domestic politics and encountered bitter struggles against opposition groups. He reestablished the lease system, which brought large income to the treasury, as well as the regiment system, which was an important administrative military institution. In this way, Ukraine was able to achieve economic stability and welfare. In addition, he managed to unite the Right-bank Ukraine with Left-bank Ukraine and always aimed to preserve Ukraine’s autonomous status. He attached great importance to the progress of art, culture, and science and provided moral and material support to all who were talented in these domains.

Hetman Mazepa had attempted to play safe against the regency of Sophia Alekseyevna (1657-1704) and Prince Vasily V. Golitsyn. As a wise and crafty statesman, Mazepa waited for the most favorable conditions and made political and economic gains by supporting Peter the Great (1672-1725) during his political coup against the Regent Sophia. He played an active role in Russia’s domestic and foreign policy throughout the era of Peter the Great. Mazepa supported Peter the Great in solving military issues and found his own place in Russia’s domestic and foreign politics and in the formation of a new intellectual culture. In this way, Mazepa managed to become one of the key figures in the early phase of the Russian Empire’s founding. During the Great Northern War, the conflict between Peter the Great’s plans and Ukrainian interests led Hetman Mazepa to make the most important a decision of his life. At the Battle of Poltava in 1709 between King Charles XII of Sweden (1682-1718) and Peter the Great, Hetman Mazepa defected to the Swedes in his and Ukraine’s interests. Their defeat by Peter the Great at the Battle of Poltava led them to come under Ottoman rule. Mazepa’s defection to the Swedes made him a symbol of treason and evil in Russian historiography. In Ukrainian historiography and in the eyes of the Ukrainian people, however, he is remembered as a successful Hetman and national hero for what he did for Ukraine.

From the middle of the 17th century to the beginning of the 18th century when important events eventually occurred for Russia and Ukraine, Hetman Mazepa more wisely continued the policies initiated by his precursors, Doroshenko (1627-1676) and Samoylovych (1630-1690), in the interests of Ukraine. Hetman Mazepa became one of the main characters whose deeds have left their mark on the history of Ukraine and Russia. Our study investigates and explains Mazepa’s life as well as the political events and economic, social, and cultural activities and developments that occurred during his rule. The overriding goal in this study is to introduce Turkish researchers to Ivan Mazepa as an important figure in the history of Ukraine and Russia by taking into account his connections with the Ottoman Empire. The article mainly benefits from Russian archival documents and various primary sources, in addition to also consulting Ukrainian and Polish sources. Ottoman archival sources have been excluded from the study, which only additionally reviewed existing works in the Turkish literature. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Arşiv Kaynakları/ Archive Resources google scholar
 • Arhiv Sankt-Peterburgskogo Instituta istorii Rossiyskoy Akademii Nauk, Delo 1, F. 83, Kart. 1. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov (RGADA), F. 124, Malorossiskiye dela, Delo 19, Op. 1. RGADA, F. 124, Malorossiskiye dela, Delo 3, Op. 1, 1703. google scholar
 • RGADA, Malorossiskiye dela, Delo 569, 1501, 1505, 1510, 1515, 1521, Op. 3. google scholar
 • RGADA, F. 124, Malorossiskiye dela, Delo 103, Op. 4. google scholar
 • RGADA, F. 210, Razryad., Delo 1139, Op. 13. google scholar
 • RGADA, F. 229, Malorossiskiy prikaz, Delo 141, Op. 1. google scholar
 • RGADA, F. 229, Malorossiskiy prikaz, Delo 57, 101, Op. 2. google scholar
 • RGADA, F. 229, Malorossiskiy prikaz, Delo 105-107, Op. 229/1. google scholar
 • Otdel Rukopisey Rossiskoy Nastsionalnoy biblioeteki, F. 971, Kollektsiya P. P. Dubrovskogo, Avt. 152, Delo 92. google scholar
 • Kitap ve Makaleler/ Books and Articles google scholar
 • Aktı, otnosyaşçiyesya k istorii Yujnoy i Zapadnoy Rossii, C. X, Sankt-Petersburg: Tipografiya Panteleevıh, 1878. google scholar
 • Aktı, otnosyaşçiyesya k istorii Yujnoy i Zapadnoy Rossii, C. XI-XII-XIII, St. Petersburg: Tipografiya Ethiinhera, 1879. google scholar
 • Aktı, otnosyaşçiyesya k istorii Zapodnoy Rossii. Tip. II,. St. Petersburg: Otdeleniya Sobstvennoy E. İ. V Kantselyarii, C. V, 1853. google scholar
 • Altınay, Ahmet Refik, Memâlik-i Osmaniye’de Demirbaş Şarl, Yayına hazırlayan: Bülent ARI, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2015. google scholar
 • Andrusyak, Mikola, “Hetman İvan Mazepa yak kulturniy di’yaç”, Varşova: Zbirnık, C. 2, 1939, s. 69-87. google scholar
 • Anisimov, Evgeniy, Petr Velikiy - Liçnost i reformı, St. Petersburg: Slava Rossi, 2009. google scholar
 • Barsukov, Alekandr, “Dopros Grigoriya Hertsika ob uçastii ego v izmeni Mazepıy”, Kiyevskya starina, İstoriçeskiy jurnal, 2. Yıl, C. 5, Mart 1883, s. 595-610. google scholar
 • Bartl, Peter, “17. Yüzyılda ve 18. Yüzyılın İlk Yarısında Kazak Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu”, İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, 6 (1998), s. 301-330. google scholar
 • Cevrioğlu, H. Mahmut, “İsveç Kralı XII. Karl’ın Osmanlı Devleti’nde İkametinin Boğdan’a Etkisi ve Nikolaos Mavrokordatos”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi 15 (2020 ), s. 11-28. google scholar
 • Coşkun, B. ve Günaydın, H., “İsveç Kralı XII. Charles’in (Demirbaş Şarl) Osmanlı Devleti’ne İlticası (17091714) Ombudsmanlık Fikrinin Doğuşuna Etkisi”, Ombudsman Akademik, 5 (9) 2018 , s. 15-73. google scholar
 • Demiroğlu, Hasan, “Rus ve Ukrayna Kaynaklarında İvan Mazepa”, Türkiye-Ukrayna İlişkileri Kazak Dönemi, ed. Kolektif, İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2015, s. 431-451. google scholar
 • Diplomatiçeskaya perepiska angliyskih poslov i poslannikov pri russkom dvore. // Sbornik imperatorskogo russkogo istoriçeskogo obşçestva. Haz: A. A. Polotseva, C. 39, St. Petersburg: İmp. Akad. Nauk, 1884. google scholar
 • Dokumentı arhıvnıh sobraniy Sankt-Peterburga, Hetman İvan Mazepa, haz: T. G. Tairova-Yakovleva, Vıp: 1, N 50, 108, 116, 117, 199, St. Petersburg: SPBGU, 2007. google scholar
 • Evarnitski, Dmitriy, İstoçniki dlya istorii zaporojskih kazakov, Vladimir: Tipo-lit. Gub., prav. C. 1, 1903. google scholar
 • Gordon, Patrik, Dnevnik 1684-1690, çeviren: D. G. Fedosov, Moskova: Nauka, 2009. google scholar
 • Hıjnyak, Zoya ve Mankivsıy Valeriy, İstoriya Kıyevo-Mohılyanskoyi akademiyi, Kiyiv: Vidavnıçıy dim «KM Akademiya», 2003. google scholar
 • İstoçniki Malorossiskoi istorii, Der: Bantış Kamenskii, C. 2, Moskova: Universitetskaya tipografiya, 1858. google scholar
 • İstoçniki Malorossiskoi istorii 1691-1722, haz: Bantış Kamenskii, Moskova: Universitetskaya tipografiya, Çast. 2, 1859. google scholar
 • Karaköse, Hasan. “Çehrin Seferi ve Osmanlı’nın Ukrayna Politikası”, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu, Merzifon Vakfı Yayınları:1, 08-11 Haziran 2000, Merzifon, Türkiye. google scholar
 • Kollodzejchyk, Dariusz ve Kaczka, Mariusz, “Hotinsky arhiv Kolçak-paşi: istoriya, soderjaniye, primeriy ispolzovaniya”, İstoriçeski vestnik, Osmanskaya imperiya i Rossiya, C. 30, Moskova, 2019, s. 112-133. google scholar
 • Kurat, Akdes Nimet, İsveç Kralı XII. Karl’ın Türkiye’de Kalışı ve Bu Sıralarda Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul: A. Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Enstitüsü, 1943. google scholar
 • Kurat, Akdes Nimet, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1987. google scholar
 • Lıstı Mazepı, C. 1, Kıyiv: NAN Ukrainıy, 2003, N 81. google scholar
 • Matskiv, Teodor, Hetman Ivan Mazepa v zahidhoevropeskih djerelah 1687-1709, Kıyiv-Poltava, 1995. google scholar
 • Milchev, Volodymyr, “Carlopolis: Sketches of Everyday Life of A Swedish-Cossack Camp on the Frontier (1709 - 1713)”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 35 (2021), s. 97-118. google scholar
 • Morozov, A. Dmitriy, “Arabskoye Evangeliye Daniila Apostola (K istorii pervoy arabskoy tipografi na Vostoke)”, Arhiv russkoy istorii, Moskova, 1992, Vıp. 2, s. 193-202. google scholar
 • Pamyatniki Kiyevskoy Komissii, C. 3, Kıyiv: Tipografiya Korçak Novitskogo, NLXXXII 1879. google scholar
 • Pavlenko, Nikolai ve Artamonov, Vladimir, 27 Haziran 1709. Moskova: Molodaya Gvardiya, 1989. google scholar
 • Pisma do wieku Jana Sobieskiego. T. II. N 425, Krakqw: Czas, 1880. google scholar
 • Pisma i bumagi imperatora Petra Velikogo. C. VI, St. Peterburg: Gosudorstvenneya tipografiya, 1912. google scholar
 • Pisma i bumagi imperatora Petra Velikogo. T. VII-VIII, V. 2, Moskova- Leningrad: AN SSSR, 1946. google scholar
 • Sinbirskiy zbornik, Çast istoriçeskaya, C. 1, Moskova: Tipografiya A. Semena, 1844. google scholar
 • Sıtıy, İgor, “Siverskıy slid pohodjennya rodu Mazep”, (Siveryanskıy litopıs), 2007, N 5, s. 44-52. google scholar
 • Sokyrko, Oleksii, “The Warriors of the Frontier: the Osavul Office (Aide-De-Camp) in the Military Structure of Ukrainian Cossack and Turkic Armies”. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 35 (2021 ), s. 119-136. google scholar
 • On the eve of Poltava: The Letters of Ivan Mazepa to Adam Sieniawski (1704-1708), edit. Subtelny Orest, Ukrainian Academy of Arts and Sciences, NewYork, 1975. google scholar
 • S-townik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow s-towianskich, C. VI, Warszawa : nakt. Filipa Sulimierskiego i W-tadys-tawa Walewskiego, 1880-1914. google scholar
 • Toiçkin, Denis, Kozatska şablya XVII-XVIII st:istorıko-zbroyeznavçe doslidjennya, Kıyiv: Stilos, 2007. google scholar
 • Universalı İvana Mazepı (1687-1709): Materialıy do ykrayinskovo dıplomatıyu, Kıyiv-Lviv: NTŞ, Çast 1, 2002. google scholar
 • Universalı İvana Mazepı (1687-1709): Materialıy do ykrayinskovo dıplomatıyu, Kıyiv-Lviv: NTŞ, Çast 2, 2006. google scholar
 • Velıçko Samiylo, “Litopis”, Kıyiv: Klio, 2020. google scholar
 • Vostokov, A. H, Posolstvo Şaklovitogo k Mazepe v 1688 g, Kiyevskaya Starina, C. 29, 1890. google scholar
 • Voznyak, Mıhaylo, Benderska komisiya po smerti Mazepı, Mazepa, Zbirnık, C. 1, Varşova, 1939. google scholar
 • Zyla T. Wolodymyr, “Hetman İvan Mazepa Türk Vesayeti Altında: Tarihi ve Değerlendirmesi”, Türk Kültürü, Cilt: XXVIII, Sayı: 327, s. 433-439. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Tairova, T., & Ziyanak, B. (2022). Rus Arşiv Kaynaklarına Göre Bir Ukrayna Kazak Hetmanı: İvan Stepanovıç Mazepa (1639-1709). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(38), 39-62. https://doi.org/10.26650/gaad.1165563


AMA

Tairova T, Ziyanak B. Rus Arşiv Kaynaklarına Göre Bir Ukrayna Kazak Hetmanı: İvan Stepanovıç Mazepa (1639-1709). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2022;0(38):39-62. https://doi.org/10.26650/gaad.1165563


ABNT

Tairova, T.; Ziyanak, B. Rus Arşiv Kaynaklarına Göre Bir Ukrayna Kazak Hetmanı: İvan Stepanovıç Mazepa (1639-1709). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 38, p. 39-62, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Tairova, Tatiana, and Bedirhan Ziyanak. 2022. “Rus Arşiv Kaynaklarına Göre Bir Ukrayna Kazak Hetmanı: İvan Stepanovıç Mazepa (1639-1709).” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0, no. 38: 39-62. https://doi.org/10.26650/gaad.1165563


Chicago: Humanities Style

Tairova, Tatiana, and Bedirhan Ziyanak. Rus Arşiv Kaynaklarına Göre Bir Ukrayna Kazak Hetmanı: İvan Stepanovıç Mazepa (1639-1709).” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0, no. 38 (Dec. 2023): 39-62. https://doi.org/10.26650/gaad.1165563


Harvard: Australian Style

Tairova, T & Ziyanak, B 2022, 'Rus Arşiv Kaynaklarına Göre Bir Ukrayna Kazak Hetmanı: İvan Stepanovıç Mazepa (1639-1709)', Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 38, pp. 39-62, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/gaad.1165563


Harvard: Author-Date Style

Tairova, T. and Ziyanak, B. (2022) ‘Rus Arşiv Kaynaklarına Göre Bir Ukrayna Kazak Hetmanı: İvan Stepanovıç Mazepa (1639-1709)’, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(38), pp. 39-62. https://doi.org/10.26650/gaad.1165563 (3 Dec. 2023).


MLA

Tairova, Tatiana, and Bedirhan Ziyanak. Rus Arşiv Kaynaklarına Göre Bir Ukrayna Kazak Hetmanı: İvan Stepanovıç Mazepa (1639-1709).” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 38, 2022, pp. 39-62. [Database Container], https://doi.org/10.26650/gaad.1165563


Vancouver

Tairova T, Ziyanak B. Rus Arşiv Kaynaklarına Göre Bir Ukrayna Kazak Hetmanı: İvan Stepanovıç Mazepa (1639-1709). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];0(38):39-62. Available from: https://doi.org/10.26650/gaad.1165563 doi: 10.26650/gaad.1165563


ISNAD

Tairova, Tatiana - Ziyanak, Bedirhan. Rus Arşiv Kaynaklarına Göre Bir Ukrayna Kazak Hetmanı: İvan Stepanovıç Mazepa (1639-1709)”. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0/38 (Dec. 2023): 39-62. https://doi.org/10.26650/gaad.1165563ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim25.08.2022
Kabul23.12.2022
Çevrimiçi Yayınlanma03.04.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.