Araştırma Makalesi


Doğu Sorunu ve 1850’lerin Sonu-1870’lerin Başında Rus Toplumu

Andrey Boldyrev

1850’lerin sonunda ve 1870’lerin başında Doğu Sorunu Rusya toplumu açısından halen güncelliğini koruyordu. Bu arada Kırım Savaşı’yla bağlantılı olaylar, yenilginin etkilerinden kurtulma ve iç reformların gerçekleştirilmesinin gerekliliği Doğu Sorununa yönelik Rusya toplumunun ilgisinin bir önceki döneme nazaran azalmasına neden oldu. Bununla birlikte altmışların ortasında Rusya’nın iç ve dış pozisyonunun değişmesi, Doğu Sorununa toplumsal bir ilgiyi doğurdu. Dış politika sorunları muhafazakar ve Slavofillerin dikkatini çekti.

THE EASTERN QUESTION AND THE RUSSIAN SOCIETY IN THE LATE 1850S - EARLY 1870S

Andrey Boldyrev

In the late 1850s - early 1870s, the Eastern question was still relevant to the Russian society. Meanwhile, events related to the Crimean War, a need to overcome consequences of the defeat and carry out domestic reforms led to a decrease in the importance of the Eastern problem from the point of view of Russian public interest compared to a previous period. However, with the strengthening of Russia’s internal and external position in the mid-sixties, public interest in the Eastern question revived. Foreign policy issues drew special attention of conservatives and Slavophiles. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Primary Sources: google scholar
 • Н. Я. Данилевский, Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира и романо-германского, Санкт-Петербург 1871. google scholar
 • Сборник договоров России с другими государствами, 1856-1917, Москва: Издательство политической литературы 1952. google scholar
 • П. А. Чихачев, Великие державы и Восточный вопрос, Москва: Наука 1970. google scholar
 • Э. К. Ватсон, “Первое пятидесятилетие Восточного вопроса”, Вестник Европы. Избранное, 1802-1881, Москва 2002. google scholar
 • Secondary Literature: google scholar
 • А. С. Птицын, “Концепция «славянской цивилизации» в оценке представителей пореформенного славянофильства и почвенничества”, Ставропольский альманах общества интеллектуальной истории, Выпуск. 3, Ставрополь, 2003. google scholar
 • Восточный вопрос во внешней политике России в конце XVIII – начале XX века, Москва: Наука, Главное издательство восточной литературы 1978. google scholar
 • В. М. Хевролина, Власть и общество. Борьба в России по вопросам внешней политики в конце XIX в., Москва: (ИРИ РАН) 1999. google scholar
 • История внешней политики России, вторая половина XIX века, Москва: Международные отношения 1997. google scholar
 • К. А. Жуков, Восточный вопрос в историософской концепции К.Н. Леонтьева, Москва: Алетейя 2006. google scholar
 • К. А. Жуков, “Леонтьев и русский ориентализм”, TURCICA et OTTOMANICA, сборник статей в честь 70-летия М. С. Мейера, Москва, 2006. google scholar
 • Россия и Черноморские проливы (XVIII-XX столетия), Москва: Международные отношения 1999. google scholar
 • С. С. Беляков, “Южные славяне глазами московского славянофила: путешествие И.С. Аксакова по славянским землям: май-август 1860”, Славянский альманах, 2002, Москва, 2003. google scholar
 • С. Ф. Орешкова, Н. Ю. Ульченко, Россия, Турция и проблема формирования границ, Москва: Гуманитарий 2006. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Boldyrev, A. (2017). Doğu Sorunu ve 1850’lerin Sonu-1870’lerin Başında Rus Toplumu. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(31), 23-33. https://doi.org/null


AMA

Boldyrev A. Doğu Sorunu ve 1850’lerin Sonu-1870’lerin Başında Rus Toplumu. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2017;0(31):23-33. https://doi.org/null


ABNT

Boldyrev, A. Doğu Sorunu ve 1850’lerin Sonu-1870’lerin Başında Rus Toplumu. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 31, p. 23-33, 2017.


Chicago: Author-Date Style

Boldyrev, Andrey,. 2017. “Doğu Sorunu ve 1850’lerin Sonu-1870’lerin Başında Rus Toplumu.” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0, no. 31: 23-33. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Boldyrev, Andrey,. Doğu Sorunu ve 1850’lerin Sonu-1870’lerin Başında Rus Toplumu.” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0, no. 31 (Mar. 2024): 23-33. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Boldyrev, A 2017, 'Doğu Sorunu ve 1850’lerin Sonu-1870’lerin Başında Rus Toplumu', Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 31, pp. 23-33, viewed 3 Mar. 2024, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Boldyrev, A. (2017) ‘Doğu Sorunu ve 1850’lerin Sonu-1870’lerin Başında Rus Toplumu’, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(31), pp. 23-33. https://doi.org/null (3 Mar. 2024).


MLA

Boldyrev, Andrey,. Doğu Sorunu ve 1850’lerin Sonu-1870’lerin Başında Rus Toplumu.” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 31, 2017, pp. 23-33. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Boldyrev A. Doğu Sorunu ve 1850’lerin Sonu-1870’lerin Başında Rus Toplumu. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi [Internet]. 3 Mar. 2024 [cited 3 Mar. 2024];0(31):23-33. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Boldyrev, Andrey. Doğu Sorunu ve 1850’lerin Sonu-1870’lerin Başında Rus Toplumu”. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0/31 (Mar. 2024): 23-33. https://doi.org/nullZAMAN ÇİZELGESİ


Çevrimiçi Yayınlanma30.06.2017

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.