Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JTL.2022.1030119   IUP :10.26650/JTL.2022.1030119    Tam Metin (PDF)

Lojistik Köy Seçimi için AHP-TOPSIS Temelli Bir Karar Verme Yaklaşımı

Sezin GüleryüzŞebnem Coşmuş

Dünya üzerindeki halklar ve ülkeler arasında iletişimin arttığı günümüzde ticari etkileşimde de artış olmuştur. Bu ticari etkileşimin sonucu olarak lojistik sektörü ön plana çıkarak son derece önemli hale gelmiştir. Ticarette ülkeler arası sınırların kalkması ile zamanın verimli kullanılması ve maliyetin en az seviyede tutulması önemli hedeflerdir. Maliyet artışı, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve müşterilerin isteklerini karşılayabilmek için yeni yollar ve çözümler bulmak için işletmelerin dikkat etmesi gereken parametreler serbest piyasa koşullarının hâkim olduğu ekonomi sisteminde rekabet edebilmek adına önemlidir. Bu ihtiyaçların tek bir alanda karşılanması ile lojistik köyler ortaya çıkmış tüm dünyada kullanım alanları yaygınlaşmıştır. Türkiye doğu ile batı coğrafyasını birbirine bağlayan özel konumunun yanı sıra tüm ulaşım araçlarına sahip olması Avrasya ticaretinin merkezi konumunda olmasına destek olmuştur. Türkiye’de 2006 yılında Samsun’un Gelemen ilçesinde ilk lojistik köy kurulmuştur. 2021 yılında 16 tanesi plan ve proje aşamasında, 11 tanesi işletmeye açık olmak üzere 27 lojistik köy bulunmaktadır. Çalışmanın amacı AHP ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak plan aşamasında olan Çandarlı (İzmir), Filyos (Zonguldak) ve İyidere (Rize) lojistik köylerinin karşılaştırılarak en uygun alternatife göre sıralamasının belirlenmesidir. Çalışmanın özgün değeri literatürde proje aşamasında olan lojistik köyler için AHP ve TOPSIS yöntemlerini içeren bir vaka çalışmasının ilk kez uygulanmasından kaynaklanmaktadır.

DOI :10.26650/JTL.2022.1030119   IUP :10.26650/JTL.2022.1030119    Tam Metin (PDF)

A Decision Making Approach for Logistics Village Selection Based on AHP-TOPSIS

Sezin GüleryüzŞebnem Coşmuş

Increased commercial interactions have occurred these days as a result of the increase in communications between people and countries around the world, and as such, the logistics sector has come to the fore and gained importance. With the removal of borders between countries with regard to trade, the efficient use of time and keeping item costs at a minimum have also gained importance. The parameters to which businesses should pay attention in order to increase costs, follow technological developments closely, and find new ways and solutions for meeting customer demands are important in order to be able to compete in an economic system dominated by free market conditions. Logistics villages have emerged by being able to meet these needs in a single area, and their usage areas have become widespread all over the world. In addition to its unique position connecting the East and the West, the fact that Turkey also possesses all means of transportation supports its position as the center of Eurasian trade. The first logistics village in Turkey was established in the Gelemen District of Samsun Province in 2006. In 2021, Turkey had 27 logistics villages, of which 16 were in the planning and project stages and 11 were open for operation. The aim of this study is to determine their rankings according to the most suitable alternative by comparing the Çandarlı, Filyos, and Iyidere logistics villages, which are in the respective provinces of İzmir, Zonguldak, and Rize and are in the planning stage, using the analytic hierarchy process (AHP) and technique for order preference by similarity to the ideal situation (TOPSIS) methods. The original worth of the study stems from it being a case study where the AHP and TOPSIS methods have been applied to logistics villages in the project stage for the first time in the literature.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Commercial interactions have increased these days as a result of the extended increase in communications between peoples and countries around the world. As such, the logistics sector has come to the fore and gained importance. With the removal of borders between countries with regard to trade, the efficient use of time and keeping item costs at a minimum have also gained importance. The parameters that businesses should pay attention to in order to be able to increase costs, follow technological developments closely, and find new ways and solutions to meet customer demands are important for competing in an economic system dominated by free market conditions. Logistics villages have emerged by being able to meet these needs in a single area, and their areas of use have become widespread all over the world.

In addition to Turkey’s unique location connecting the East and the West, the fact that it also possesses all means of transportation supports its position as the center of Eurasian trade. The first logistics village in Turkey was established in the Gelemen District of Samsun Province in 2006. As of 2021, Turkey had 27 logistics villages, of which 16 were in the planning and project stages and 11 were operational.

The first example of a logistics village to the world emerged in New York City, USA in the mid-1950s. The motivation for the emergence of this first logistics village system was to move all logistics activities out of the city as a solution to the industrial activities that were concentrated in the city and the heavy vehicle traffic that had resulted from it. Sometime between 1960-1970, the logistics village system came to Europe, with the first example happening in France. This further spread throughout the world with the establishment of the logistics village systems in Germany and Italy.

The aim of this study is to determine the ranks of Turkey’s logistic villages with respect to the most suitable alternative by comparing the Çandarlı, Filyos, and İyidere logistics villages, which are in the planning stages and in the respective provinces of İzmir, Zonguldak, and Rize, using the AHP and TOPSIS methods. The original value of the study stems from it being the first case study in the literature to apply the AHP and TOPSIS methods to logistics villages in the project stage.

As a result of the AHP and TOPSIS analyses, the logistics village of Filyos ranked first, with the transportation infrastructure criterion emerging as one of the main criteria. This result once again emphasizes the importance of transportation in terms of logistics activities. The logistics village of Filyos is a step forward among the evaluated logistics villages due to the presence of sea, road, rail, and air routes in the Filyos valley basin where it is located, as well as the opportunity for multiple modes of transportation.

The Çandarlı logistics village came in second place, following close behind the Filyos logistics village. Turkey planned to use the province of Izmir for the Çandarlı logistics village’s port and airline activities and to establish the main center in Soma.

The Iyidere logistics village came in third place. This one has no railway connection and plans to use the airport in Trabzon for airline activities. The use of the Iyidere port has provided advantages and convenience with the opening of the Ovit Tunnel. Unlike the Çandarlı and Filyos logistics villages, the İyidere logistics village does not have the advantage of gathering all transportation modes within a single region.

The Filyos logistics village also falls within the scope of the Filyos Valley Project, which aims to become Turkey’s first mega-industrial region. The Filyos free zone is established on an area of 1,166 hectares and is located at a distance of 15 km from two large thermal power plants, the combined power of which is 3,100 MW. Kardemir and Erdemir are both located in the same region and are also Turkey’s largest integrated flat and long product iron and steel producers. Filyos port is Turkey’s third largest port and thus a place where transportation can occur by roll-on/roll-off cargo ships. With the support of international financial institutions, the Filyos project is Turkey’s gateway to the Black Sea. The city is an area very open for development with its underground riches in the region and its young demographic structure.

This paper is organized as follows. Second section provides information about the concepts related to logistics villages and summarizes the relevant literature. Third section describes the methodology adopted in the paper and characterizes the computational procedures. Fourth section presents an implementation of the proposed evaluation framework through a real case study and presents the results, with Fifth section concluding the study. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akandere, G. (2016). Lojistik köylerin etkin yönetimi: Konya iline yönelik bir model önerisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 19(1), 167-184. google scholar
 • Aydın, G. T., & Öğüt, K. S. (2008a). Lojistik köy nedir?, 2. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, 1439-1448. google scholar
 • Aydın, G. T., & Öğüt, K. S. (2008b). Avrupa ve Türkiye’de lojistik köyleri, 2. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, İstanbul, 2, 1471-1481. google scholar
 • Balcı, H., & Emirkadı, Ö. (2019). Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Karadeniz Bölgesi Lojistik Üs Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 6-30. google scholar
 • Bay, M., & Erol, F. (2016). Lojistik köylerin önemi ve intermodal taşımacılık faaliyetleriyle desteklenmesi: Karaman ilinde bir uygulama. google scholar
 • Bezirci, M., & Dündar, A. O. (2011). Lojistik Köylerin İşletmelere Sağladığı Maliyet Avantaları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 292-307. google scholar
 • Demirkıran, Y., & Öztürkoğlu, Ö. (2020). Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi. Yaşar Üniversitesi Dergisi , 15 (58), 347-367. google scholar
 • Demiroğlu, Ş., & Eleren, A. (2013). Küresel Lojistik Köyleri ve Bu Kapsamda Türkiye’de Lojistik Köyleri Üzerine Bölgesel Bir İnceleme, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. google scholar
 • Elgün, M. N. (2011). Ulusal VE Uluslararası Taşıma VE Ticarette Lojistik Köylerin Yapılanma Esasları ve Uygun Kuruluş Yeri Seçimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(2):203-226. google scholar
 • Elgün, M. N., & Aşıkoğlu, N. O. (2016), Lojistik köy kuruluş yeri seçiminde TOPSIS yöntemiyle merkezlerin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1). google scholar
 • Erkayman, B., Gündoğar, E., Gökay, A., & Ipek, M. (2011), A Fuzzy topsis approach for logistics senter. Journal of business case studies, 7(3), 49-55. google scholar
 • Eryürük, S. H., Kalaoğlu, F., & Baskak, M. (2011), A Site Selection Model For Establishing A Clothing Logistics Center. Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon, 22(1), 40-47. google scholar
 • Gökgöz, B. İ., İlerisoy, Z. Y., & Soyluk, A. (2020). Acil durum toplanma alanlarının AHP yöntemi ile değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (19), 935-945. google scholar
 • Güner, S. (2017). Operational efficiency and service quality analysis in public transportation systems. Journal of Transportation and Logistics, 2(2), 33-48. google scholar
 • Kayıkçı, Y. (2010), A conceptual model for intermodal freight logistics centre location decisions. The Sixth International Conference on City Logistics. No.2, 6297-6311. Graz: Procedia Social and Behavioral Sciences. google scholar
 • Kepe, D. (2016). Denizli Kaklık lojistik köyünün swot analizi ile değerlendirilmesi (Master’s thesis, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). google scholar
 • Kiracı, K., & Bakır, M. (2018). Using the multi criteria decision making methods in aircraft selection problems and an application. Journal of Transportation and Logistics, 3(1), 13-24. google scholar
 • Kocaoğlu, B., & Küçük, A. (2019). Evaluation of the performance of companies operating in the pharmaceutical sector for Reverse Logistics applications with TOPSIS and MOORA Methods. Journal of Transportation and Logistics, 4(1), 11-30. google scholar
 • Kurt, M., & Erener, A. (2018). Lojistik Merkezlerin Planlanmasında Coğrafi Bilgi Teknolojileri Kullanımı-Kocaeli Örneği. Journal Of Transportation And Logistics, 3(1), 1-12. google scholar
 • MÜSİAD, İstanbul Lojistik Sektör Analizi Raporu, 2014. google scholar
 • MÜSİAD, Lojistik Sektör Raporu, 2015. google scholar
 • Önden, I., Acar, A. Z., & Eldemir, F. (2018), Evaluation of the logistics center locations using a multi-criteria spatial approach. Transport, Vol.33(2), 322-334. http://dx.doi.org/10.3846/16484142.2016.1186113 google scholar
 • Özceylan, E., Erbaş, M., Tolon, M., Kabak, M., & Durgut, T. (2016), Evaluation of freight villages: A GIS-based multicriteria decision analysis. Computers in Industry, (76), 38-52. http://dx.doi.org/10.1016/j. compind.2015.12.003 google scholar
 • Şahin, D., & Toramanlı, Ö. G. G. (2016). Küresel Ticarette Lojistik Köylerin Önemi. google scholar
 • Tanyaş, M., & Bamyacı, M. (2009), Organize Lojistik Bölgesi Yer Seçimi Problemi için Bir Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli: AHP-SAW. Mersin Sempozyumu. Mersin. google scholar
 • TCDD, (2020). Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, https://www.tcdd.gov.tr/content/33, Erişim tarihi; 05.10.2021. google scholar
 • Terzi, S., Gür, Ş., & Eren, T. (2020). Sürdürülebilir tedarik zincirine endüstri 4.0 etkisinin çok ölçütlü karar verme yöntemleri ile değerlendirilmesi. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 25(1), 511-528. google scholar
 • Türkoğlu, M., & Duran, G. Lojistik Sektörünün Önemi ve Bölgesel Kalkınmaya Katkıları. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 1(2), 86-97. google scholar
 • UTİKAD, Hasanbey Lojistik Merkez Raporu, 2015 google scholar
 • Uysal, T., & Yavuz, K. (2014), Selection of Logistics Centre Location via ELECTRE Method: A Case Study in Turkey. 9th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference. Bali. google scholar
 • Uzun, S., & Kazan, H. (2016). Çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP TOPSIS ve PROMETHEE karşılaştırılması: Gemi inşada ana makine seçimi uygulaması. Journal of Transportation and Logistics, 1(1), 99-113. google scholar
 • Yücel, M., & Yılmaz, Ş. K. (2019). Türkiye’deki Lojistik Köyler ve Seçimine Etki Eden Unsurlar. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 10(1), 72-89. google scholar
 • Zalluhoğlu, E. A., Aracıoğlu, B., & Bozkurt, S. (2014), Lojistik Köy Kurulumunun Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 81-103. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Güleryüz, S., & Coşmuş, Ş. (2022). Lojistik Köy Seçimi için AHP-TOPSIS Temelli Bir Karar Verme Yaklaşımı. Journal of Transportation and Logistics, 7(2), 321-340. https://doi.org/10.26650/JTL.2022.1030119


AMA

Güleryüz S, Coşmuş Ş. Lojistik Köy Seçimi için AHP-TOPSIS Temelli Bir Karar Verme Yaklaşımı. Journal of Transportation and Logistics. 2022;7(2):321-340. https://doi.org/10.26650/JTL.2022.1030119


ABNT

Güleryüz, S.; Coşmuş, Ş. Lojistik Köy Seçimi için AHP-TOPSIS Temelli Bir Karar Verme Yaklaşımı. Journal of Transportation and Logistics, [Publisher Location], v. 7, n. 2, p. 321-340, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Güleryüz, Sezin, and Şebnem Coşmuş. 2022. “Lojistik Köy Seçimi için AHP-TOPSIS Temelli Bir Karar Verme Yaklaşımı.” Journal of Transportation and Logistics 7, no. 2: 321-340. https://doi.org/10.26650/JTL.2022.1030119


Chicago: Humanities Style

Güleryüz, Sezin, and Şebnem Coşmuş. Lojistik Köy Seçimi için AHP-TOPSIS Temelli Bir Karar Verme Yaklaşımı.” Journal of Transportation and Logistics 7, no. 2 (Dec. 2023): 321-340. https://doi.org/10.26650/JTL.2022.1030119


Harvard: Australian Style

Güleryüz, S & Coşmuş, Ş 2022, 'Lojistik Köy Seçimi için AHP-TOPSIS Temelli Bir Karar Verme Yaklaşımı', Journal of Transportation and Logistics, vol. 7, no. 2, pp. 321-340, viewed 2 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/JTL.2022.1030119


Harvard: Author-Date Style

Güleryüz, S. and Coşmuş, Ş. (2022) ‘Lojistik Köy Seçimi için AHP-TOPSIS Temelli Bir Karar Verme Yaklaşımı’, Journal of Transportation and Logistics, 7(2), pp. 321-340. https://doi.org/10.26650/JTL.2022.1030119 (2 Dec. 2023).


MLA

Güleryüz, Sezin, and Şebnem Coşmuş. Lojistik Köy Seçimi için AHP-TOPSIS Temelli Bir Karar Verme Yaklaşımı.” Journal of Transportation and Logistics, vol. 7, no. 2, 2022, pp. 321-340. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JTL.2022.1030119


Vancouver

Güleryüz S, Coşmuş Ş. Lojistik Köy Seçimi için AHP-TOPSIS Temelli Bir Karar Verme Yaklaşımı. Journal of Transportation and Logistics [Internet]. 2 Dec. 2023 [cited 2 Dec. 2023];7(2):321-340. Available from: https://doi.org/10.26650/JTL.2022.1030119 doi: 10.26650/JTL.2022.1030119


ISNAD

Güleryüz, Sezin - Coşmuş, Şebnem. Lojistik Köy Seçimi için AHP-TOPSIS Temelli Bir Karar Verme Yaklaşımı”. Journal of Transportation and Logistics 7/2 (Dec. 2023): 321-340. https://doi.org/10.26650/JTL.2022.1030119ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim29.11.2021
Kabul20.04.2022
Çevrimiçi Yayınlanma30.12.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.