Araştırma Makalesi


Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo

Emire Zeynep Önal

'Pedro Paramo adlı eserde olay dizisinde ve zamandizinde görülen düzen ve düzensizlik' başlıklı bu çalışma, Juan Rulfo'nun söylencesel anlatı evreninde okuru temel bulgularla donatmayı amaçlar. Pedro Paramo'da iki anlatıcının sesinden ve öykü kişilerinin bakış açılarından iletilen öykü ve yapısal karmaşa- geçmiş / bugün; gerçek / düş; yaşayan / ölü; yeraltı / yerüstü buluşması - metnin alımlanması sürecinde okurn zihnini bulandırabilir. Zamandizinsel açıdan düzensizlik gösteren anlatımda geçmiş zaman bugünü sıklıkla kesintiye uğratır ve geçmiş zamanda yaşanan öykü farklı sesler yoluyla aktarılır. Sonuç olarak olaylar dizisi ve zamandizinde görülen düzensizliğin belirlenmesi ve ikisi arasındaki bağlantının kurulması, okuru karmaşık bir sürece yönlendirir. Olay dizisinde ve zamandizinde görülen düzensizliğin çözümlenmesi, izleksel tutarlılığın sağlanması için gereklidir. Bu çalışma dört bölümden oluşur: Birinci bölüm Juan Rulfo ve yapıtı hakkında temel bilgi vermeyi amaçlar; ikinci bölüm metnin söylencesel evrenine giriş yapar, konunun kısa özetini sunar ve okuru karşılaşması olası yapısal karmaşa konusunda bilgilendirir; üçüncü bölüm zaman / uzam düzlemindeki karışıklığı ortaya koyarak parçaları çözümler; dördüncü bölüm metnin genel görüngesini sunar.

Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo

Emire Zeynep Önal

.

Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo

Emire Zeynep Önal

The following study entitled 'Connections between the order and disorder of sequences and chronology in Pedro Paramo' aims to supply the reader with the essential facts with respect to the mythical world constructed in the narrative text of Juan Rulfo. The structure of Pedro Paramo is built in such a way that the motives for the structural chaos such as the union of the past and present in the history, union of the reality and illusion, union of the living and dead, union of the land and underground narrated from the voice of two different narrators and from various points of view of various characters might lead the reader to disorientation during reception of the text. The present is frequently interrupted by the narration of a past time and the past history is narrated from different viewpoints in a chronological disorder which results in confusion/or setting-up of the connections between the order of sequences and of the chronological disorder existing in the narrative text. Once the requisite study with regard to the disorder of sequences and of history is carried out the thematic coherence can be constructed accurately. The study comprises four parts: The first part aims to give brief information on Juan Rulfo and the importance of his work; the second one makes access to the mythical world of the text making a summary of the theme and providing the reader with information over the confusions that might face in the text.; the third one carries out a study on the fragments set­ ting the confusions related with space and time; the fourth part fa/fills an overall look to the text.


PDF Görünüm

Referanslar

  • Bal, Mieke: Teoria de la narrativa (Una introducción a la narratologia). Madrid, Ediciones Cátedra, Traducción de Javier Franco, Quinta Edición, 1998. google scholar
  • Feierstein, Liliana Ruth / Gerling, Vera Elisabeth (2008): “Traducción y poder: Sobre marginados, infieles, hermeneutas y exiliados.“ Madrid, Vervuert/Iberoamericana. google scholar
  • Franco, Jean (1973): Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona, Editorial Ariel, S.A., Sexta Edición, 1985. google scholar
  • Fuentes, Carlos (1981): “Mugido, Muerte y Misterio: El Mito de Rulfo”, Revista Iberoamericana, Vol XLVII; Núm: 116-117, Julio-Diciembre, University of Pittsburgh, Pennsylvania, pgs. 12-18. google scholar
  • GónzalezBoixo, José Carlos: Pedro Páramo. Madrid,Ediciones Cátedra, Sexta Edición, 1989. google scholar
  • Ruffinelli, Jorge (2009): Obra Completa de Juan Rulfo. Caracas, Fundación Biblioteca Ayacucho. google scholar
  • Rulfo, Juan (1955): Pedro Páramo. Barcelona, Editorial Planeta-De Agostini, 1985. google scholar
  • Vital, Alberto (1998): Juan Rulfo. México, D.F.: Recer Milenio. google scholar
  • Volek, Emil (1990): “Pedro Páramo de Juan Rulfo: Una obra aleatoria en busca de su texto y del género literario”, Recista Iberoamericana, Vol. LVI; Núm:150, Enero-Marzo, University of Pittsburgh, Pennsylvania, pgs. 35-47. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Önal, E.Z. (2012). Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 25(2), 53-80. https://doi.org/null


AMA

Önal E Z. Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. 2012;25(2):53-80. https://doi.org/null


ABNT

Önal, E.Z. Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 25, n. 2, p. 53-80, 2012.


Chicago: Author-Date Style

Önal, Emire Zeynep,. 2012. “Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 25, no. 2: 53-80. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Önal, Emire Zeynep,. Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 25, no. 2 (Jul. 2024): 53-80. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Önal, EZ 2012, 'Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo', Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 25, no. 2, pp. 53-80, viewed 18 Jul. 2024, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Önal, E.Z. (2012) ‘Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo’, Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 25(2), pp. 53-80. https://doi.org/null (18 Jul. 2024).


MLA

Önal, Emire Zeynep,. Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 25, no. 2, 2012, pp. 53-80. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Önal EZ. Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi [Internet]. 18 Jul. 2024 [cited 18 Jul. 2024];25(2):53-80. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Önal, EmireZeynep. Relaciones entre el orden y el desorden de secuencias y cronologia en Pedro Paramo”. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 25/2 (Jul. 2024): 53-80. https://doi.org/nullZAMAN ÇİZELGESİ


Çevrimiçi Yayınlanma01.12.2012

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.