E-ISSN

2602-2117

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörMahmut KarakuşÖzlem Karadağ

Sayın Yazarlar,

Litera yılda iki kere, Mayıs ve Kasım aylarında, bir aylık süre boyunca makale kabulü yapar. Makale gönderim sürecinin bitişini takiben gönderiler toplu şekilde yayın kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur ve dergi yayın ilkelerine uygun bulunan makaleler için değerlendirme süreci başlar.

Dergimiz 2021 Haziran sayısından itibaren bir sayıda en fazla 20 makale olacak şekilde yayımlanacaktır. Süreci tamamlanan diğer makaleler bir sonraki sayıya aktarılacaktır.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Bölümü’nün yayını olan Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, çok dilli bilimsel bir dergidir. 1954 yılında kurulmuştur.

Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, esas olarak edebiyat, sanat ve kültür alanlarına ilişkin konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlar. Derginin amacı edebi ve kültürel çalışmalara ilişkin teorik, kritik m devamıMETRİKLER


12
29
291
291

DUYURULARABONE OL
İLETİŞİM


Editör: Özlem Karadağ E-posta: litera@istanbul.edu.tr Telefon: + 90 212 455 57 00 / 15861 Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ordu Cad. No: 6 34134, Laleli İstanbul-Türkiye

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.