E-ISSN

2602-2117

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörÖzlem KaradağMahmut Karakuş

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün yayını olan ve 1954 yılında kurulan Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, açık erişimli, çift taraflı kör hakemlik ilkeli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, çok dilli bilimsel bir dergidir.

Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, esas olarak edebiyat, sanat ve kültür alanlarına ilişkin konuların incelendiği, araştırıldığı entelektüel bir platform sağlar. Derginin amacı edebi ve kültürel çalışmalara ilişkin teorik ve eleştirel makaleler yayınlamaktır. Batı dilleri, edebiyatları ve kültürleri ilgili tartışmaları merkeze alan multidisipliner yaklaşımlara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. De devamıMETRİKLER


14
32
334
334

DUYURULARABONE OL
İLETİŞİM


Editör: Özlem Karadağ E-posta: litera@istanbul.edu.tr Telefon: + 90 212 455 57 00 / 15861 Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ordu Cad. No: 6 34134, Laleli İstanbul-Türkiye

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.