ISSN

2636-7734

E-ISSN

2667-6974

Yayın Aralığı

Yılda Dört Sayı

EditörÖmer EkmekçiAli Paslı

İstanbul Hukuk Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.
İstanbul Hukuk Mecmuası’nda, hukuk ve/veya hukuk ile ilişki kuran bilimsel disiplinler alanlarında, özgün akademik çalışmalara yaslanan, teorik veyahut uygulamalı; toplum içindeki davranış ve ilişkilerin değerlendirilmesi, hukuk sistemleri, makale, karar incelemeleri, mevzuat tahlili-tahkiki, hukukî matbuatın değerlendirilmesini konu edinen (müspet-menfi) eleştirel metinler, tercümeler dolayısıyla ulusal ve uluslararası ölçeğe teşmil olabilecek çalışmalar yayımlanmaktadır.
Bu çerçevede Hukuk Fakültesi Mecmuası’nda; (i) Hukuk kuramını genişleten ve hukukî uygulamaların teorik zeminini besleyen; (ii) gerek akademik gerekse de bir erk olarak yargının usûllerini (metodoloji) tahlil ve gerektiğinde teşrih edici; (iii) özel ya da kamusal bağlamda topluma geniş çaplı etki eden hukuksal tefekkürün, fiillerin, süreçlerin, simgelerin vb. mevcudiyetini irdeleyen; (iv) başta hukukî olmak üzere ele alınan ko devamı


SON SAYI


Hitap Bir Kişilik Hakkı Mıdır?

Rekabet Hukukunda Uzlaşma Kurumu

Birlikte Eser Sahipliklerinde Sona Erme ve Birlikten Ayrılma

Roma Hukukunda Yazılı Bir Akit Olarak Nomina Transscripticia


ÖNE ÇIKAN
METRİKLER


78
154
2606
2606

ABONE OL
İLETİŞİM


İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 34116, Fatih, İstanbul / iuhfdergiler@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.