ISSN

0000-0000

E-ISSN

0000-0000

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörUbeydullah Sezikli

Meshk Journal of Religios Music, Nisan ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki defa yayınlanan, açık erişimli, hakemli, bilimsel bir dergidir. Derginin yayın dilleri Türkçe, İngilizce, Farsça ve Arapçadır. Dergi ulusal ve uluslararası akademik çevreleri hedefler.

Dergi, müziğin din ile ilişkisi bağlamında; müzikoloji, müzik tarihi, nazariyat gibi alanlarla birlikte edebiyat, felsefe, sosyoloji gibi farklı disiplinlerin perspektifinden çalışmalar yapmayı ve böylece dini müziğin teorik alt yapısını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Derginin kapsamı beşeri bir faaliyet olarak ortaya konan din ve müziktir. Bu minvalde din ve müzik evrensel bir bakış açısıyla ele alınmakta, belirli bir coğrafya ve inançla sınırlandırılmamaktadır. Müzik derlemeleri ve coğrafyaya has müzikler dil ve nazari sistem farkı gözetmeden derginin kapsamına girmektedir. Bu minvalde ortaya konulan araştırma makaleleri, derleme makaleler, çeviri makaleler ve kitap tanıtımlarına dergide yer verilir.


METRİKLER


1
1
5
5

ABONE OL
İLETİŞİM


İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi, İskenderpaşa, Kavalalı Sk. No:1, 34080 Fatih/İstanbul / E-posta: meshk@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.