Türkiye’deki Genç Yetişkinlerde Kendine Zarar Verme Davranışıyla İlişkili Psikolojik Faktörlerin İncelenmesi