CİLT 61, SAYI 2, 2021


Attilâ İlhan’s Anti-Cosmopolitanism

Haci Sinân Efendi’s Şurutu’s-Salat Poetry

Old Turkic Hapaxes That Can Be Attested to in Bashkir

Words and Pattern Phrases Related to Women in Karakhanid Turkish Texts

Theoretical Background for Business Turkish

Impacts and Traces of Jealousy in Turkish Novel from Past the Present

SAYI 2CİLT 61, 2021

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih30.12.2021
Editör(ler)Ali Şükrü Çoruk
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.