CİLT 62, SAYI 1, 2022


Osmanzâde Tâ’ib Re’îs-i Şâ’irân mıydı?

Melih Cevdet Anday Şiirinde İmge ve Duyarlılık

Kim Bu Şökli? -Dede Korkut Okumaları için Teklifler-

Uygurca Altun Yaruk (Giriş, Metin ve Dizin)


SAYI 1CİLT 62, 2022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih30.06.2022
Editör(ler)Ali Şükrü Çoruk
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.