CİLT 63, SAYI 1, 2023


Çağatay Türkçesi Dönemi Eserlerinde Değerli Taşlar

Dede Korkut Kitabı’nda Geçen balkı- Fiili Üzerine

Şecere-yi Turfan Wang: Bilinmeyen Bir Berlin Elyazması

Cemil Kavukçu’nun Başkasının Rüyaları Eserinde Örnek Okur

Eski Uygur Türkçesi Hukuk Belgeleri

SAYI 1CİLT 63, 2023

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.