CİLT 64, SAYI 1, 2024


Erken Cumhuriyet Dönemi Misyoncu Dergiciliği: Folklor Postası

Hayretî’nin Şiirlerinde Abdallık ve Abdallara Dair

Karahanlı ve Harezm Türkçesinde Leksik Denk Çiftler

Rizeli Âtıf ve Divanı


SAYI 1CİLT 64, 2024

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.