HAKKIMIZDA0
0
0
0
İslam Tetkikleri Dergisi
EISSN2717-6967
European Oral Research
EISSN2651-2823
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat
EISSN2602-4837
Muhasebe Enstitüsü Dergisi
EISSN2667-6982
Çocuk Dergisi
EISSN1308-8491
Turkish Journal of Bioscience and Collections
EISSN2602-4292
Journal of Data Applications
EISSN
Herbarium Turcicum
EISSN2822-4256
4. BOYUT Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi
EISSN

Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Kalitesi: Covid-19 Sürecinde İstanbul Üniversitesi Örneği
EISBN978-605-07-0889-9
Havacılık Psikolojisi: Kavramlar, Araştırmalar, Uygulamalar
EISBN978-605-07-0841-7
Turkish Symbols
EISBN978-605-07-0834-9
Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Seçme Makaleler
EISBN978-605-07-0828-8
Mavi Vatan
EISBN978-605-07-0829-5
Proceedings for the First Symposium on Space Economy, Space Law and Space Sciences
EISBN978-605-07-0827-1
The United Nations and its Conflict Resolution Role
EISBN978-605-07-0701-4
Kaizen Philosophy in a Modern Day Business
EISBN978-605-07-0689-5
Golden Hun Treasures and Blessed Meanings
EISBN978-605-07-0722-9
The Effects of Technological Innovations on Competitiveness and Economic Growth
EISBN978-605-07-0721-2
Emigration of Science
EISBN978-605-07-0715-1
34. International Public Finance Conference
EISBN978-605-07-0704-5

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.