E-ISSN

2147-7469

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörMuhammed Emin Yıldızlı

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), 1924 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk araştırma enstitüsü unvanına sahip, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yayınlanmaktadır. Sosyal bilimler alanında; Türkistan’dan Kafkasya’ya, Balkanlar’dan Önasya'ya uzanan Avrasya Bölgesi ile ilgili sosyal, siyasi ve iktisadi alanlarda hazırlanmış bilimsel çalışmaları, akademik dünya ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

2012 yılında ilk sayısı çıkan Avrasya İncelemeleri Dergisi, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. TR Dizin tarafından izleme sürecinde olan Avrasya İncelemeleri Dergisi halen Index Islamicus, Research Bible (Academic Research Index), Social Science Research Network (SSRN), SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), EBSCO ve DOAJ tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.METRİKLER


12
24
199
199

DUYURULARABONE OL
İLETİŞİM


İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Balabanağa Mah., Kimyager Derviş Paşa Sok. No: 6 Beyazıt/ Fatih- İstanbul / E-posta:avid@istanbul.edu.tr / 0212 440 00 00 / 16098

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.