Çeviri


DOI :10.26650/ihid.19.006   IUP :10.26650/ihid.19.006    Tam Metin (PDF)

İDARE HUKUKU YENİDEN İÇTİHADÎ Mİ OLMALI? İçtihadîliğin Paradoksal Zayıflayışı Hakkında Mülâhazalar

Fabrice MellerayHalim Alperen Çıtak

Yirmi beş yıl önce, Dekan Georges Vedel, idare hukukunun içtihadî karakterinin sorgulanmasını, onu daha az esrarlı ve daha ulaşılabilir kılmak için savunmuştu. Bundan sonra idare hukuku, bilhassa hukuku sadeleştirme siyasetinin etkisi altında, giderek daha az içtihadî hâle geldi. Fakat maalesef, gittikçe daha esrarengizleşerek…

DOI :10.26650/ihid.19.006   IUP :10.26650/ihid.19.006    Tam Metin (PDF)

SHOULD ADMINISTRATIVE LAW BECOME JURISPRUDENTIAL AGAIN? Remarks on the paradoxical decline of its jurisprudential character

Fabrice MellerayHalim Alperen Çıtak

While twenty-five years ago the Dean Georges Vedel pleaded for a questioning of the jurisprudential character of administrative law in order to make it less hermetic and more accessible, administrative law is now becoming less and less jurisprudential, in particular under the effect of the current policy known as the simplification of the law. But, unfortunately it is becoming more and more secret...

DOI :10.26650/ihid.19.006   IUP :10.26650/ihid.19.006    Tam Metin (PDF)

LE DROIT ADMINISTRATIF DOIT-IL REDEVENIR JURISPRUDENTIEL ? Remarques sur le déclin paradoxal de son caractère jurisprudentiel

Fabrice MellerayHalim Alperen Çıtak

Alors qu’il y a vingt-cinq ans le doyen Georges Vedel plaidait pour une remise en cause du caractère jurisprudentiel du droit administratif afin de le rendre moins hermétique, plus accessible, le droit administratif est désormais de moins en moins jurisprudentiel, notamment sous l’effet de la politique actuelle dite de simplification du droit. Mais il est pourtant malheureusement de plus en plus secret...


PDF Görünüm

Referanslar

  Atıflar

  Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


  DIŞA AKTAR  APA

  Melleray, F., & Çıtak, H.A. (2020). İDARE HUKUKU YENİDEN İÇTİHADÎ Mİ OLMALI? İçtihadîliğin Paradoksal Zayıflayışı Hakkında Mülâhazalar. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 0(19), 115-130. https://doi.org/10.26650/ihid.19.006


  AMA

  Melleray F, Çıtak H A. İDARE HUKUKU YENİDEN İÇTİHADÎ Mİ OLMALI? İçtihadîliğin Paradoksal Zayıflayışı Hakkında Mülâhazalar. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi. 2020;0(19):115-130. https://doi.org/10.26650/ihid.19.006


  ABNT

  Melleray, F.; Çıtak, H.A. İDARE HUKUKU YENİDEN İÇTİHADÎ Mİ OLMALI? İçtihadîliğin Paradoksal Zayıflayışı Hakkında Mülâhazalar. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 19, p. 115-130, 2020.


  Chicago: Author-Date Style

  Melleray, Fabrice, and Halim Alperen Çıtak. 2020. “İDARE HUKUKU YENİDEN İÇTİHADÎ Mİ OLMALI? İçtihadîliğin Paradoksal Zayıflayışı Hakkında Mülâhazalar.” İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 0, no. 19: 115-130. https://doi.org/10.26650/ihid.19.006


  Chicago: Humanities Style

  Melleray, Fabrice, and Halim Alperen Çıtak. İDARE HUKUKU YENİDEN İÇTİHADÎ Mİ OLMALI? İçtihadîliğin Paradoksal Zayıflayışı Hakkında Mülâhazalar.” İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 0, no. 19 (Aug. 2022): 115-130. https://doi.org/10.26650/ihid.19.006


  Harvard: Australian Style

  Melleray, F & Çıtak, HA 2020, 'İDARE HUKUKU YENİDEN İÇTİHADÎ Mİ OLMALI? İçtihadîliğin Paradoksal Zayıflayışı Hakkında Mülâhazalar', İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, vol. 0, no. 19, pp. 115-130, viewed 17 Aug. 2022, https://doi.org/10.26650/ihid.19.006


  Harvard: Author-Date Style

  Melleray, F. and Çıtak, H.A. (2020) ‘İDARE HUKUKU YENİDEN İÇTİHADÎ Mİ OLMALI? İçtihadîliğin Paradoksal Zayıflayışı Hakkında Mülâhazalar’, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 0(19), pp. 115-130. https://doi.org/10.26650/ihid.19.006 (17 Aug. 2022).


  MLA

  Melleray, Fabrice, and Halim Alperen Çıtak. İDARE HUKUKU YENİDEN İÇTİHADÎ Mİ OLMALI? İçtihadîliğin Paradoksal Zayıflayışı Hakkında Mülâhazalar.” İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, vol. 0, no. 19, 2020, pp. 115-130. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ihid.19.006


  Vancouver

  Melleray F, Çıtak HA. İDARE HUKUKU YENİDEN İÇTİHADÎ Mİ OLMALI? İçtihadîliğin Paradoksal Zayıflayışı Hakkında Mülâhazalar. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi [Internet]. 17 Aug. 2022 [cited 17 Aug. 2022];0(19):115-130. Available from: https://doi.org/10.26650/ihid.19.006 doi: 10.26650/ihid.19.006


  ISNAD

  Melleray, Fabrice - Çıtak, HalimAlperen. İDARE HUKUKU YENİDEN İÇTİHADÎ Mİ OLMALI? İçtihadîliğin Paradoksal Zayıflayışı Hakkında Mülâhazalar”. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 0/19 (Aug. 2022): 115-130. https://doi.org/10.26650/ihid.19.006  ZAMAN ÇİZELGESİ


  Gönderim22.03.2020
  Kabul10.08.2020
  Çevrimiçi Yayınlanma30.12.2020

  LİSANS


  Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

  This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


  PAYLAŞ
  İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.