Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JECS2023-1228104   IUP :10.26650/JECS2023-1228104    Tam Metin (PDF)

Iranian Merchants as a Religious Community in Late Ottoman Istanbul

Abdülkadir Yeler

Long-term peace between the Ottoman Empire and Iran provided an opportunity for Iranians to carry out various activities, especially trade, in the Ottoman Empire. Istanbul, the link between Asia and Europe, had become a point of interest to Iranian merchants as early as the 18th century, but it was particularly during the second half of the 19th century that one could speak of a well-organized Iranian community at the heart of the social and commercial life of the city. This community, formed mainly by merchants, was also a religious community belonging to the Shia sect, which enabled them to act together and form an organized community in Ottoman Istanbul, the population of which consisted mainly of Sunni Muslims. The combination of religious, cultural, social, and other practices of the Iranian merchants had brought an institutionalization along with it, and thus memories were created that would leave a legacy in the cultural history of Istanbul. Through an investigation of state archives in Turkey, this study aims to explore the story of Iranian merchants during the 19th century Ottoman period in Istanbul, focusing on their commercial, social and religious lives. The findings of the study shed light on the institutionalization of Iranian merchants as a close-knit community based on their commitment to sect-based practices. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Afary, J. (1996). The Iranian constitutional revolution 1906-1911, Newyork: Columbia University Press, 1996. google scholar
 • Akyavaş, A. R. (2004). Asitane, evvel zaman içinde İstanbul I, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. google scholar
 • Atabaki, T. (2010). Mustarip ziyaretçiler: Çar İmparatorluğu’nun sınırlarında İran madunları. T. Atabaki (Ed.) Devlet ve maduniyet Türkiye ve İran’da modernleşme, toplum ve devlet. Istanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Bildik, C. (1948). İstanbul hanları, Akşam Newspaper, 4 February. google scholar
 • Çetinsaya, G. (2000). : Tanzimat’tan birinci dünya savaşı’na Osmanlı-İran ilişkileri, Kök Sosyal ve Stratejik google scholar
 • Araştırmalar Dergisi, Ottoman Special Issue, 11-23. google scholar
 • Dığıroğlu, F. (2014). İstanbul-Tebriz ticaret hattında Valide Han, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, V (31), 69-112. google scholar
 • Georgeon, F. (1999). Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde İstanbul kahvehaneleri. H. Desmet - Gregoire, F. google scholar
 • Georgeon (Ed.). Doğuda kahve ve kahvehaneler (pp.43-84). Istanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Glassen, E. (1993). Muharram-ceremonies (‘Azâdârî) in Istanbul at the end of the XIXth at the Beginning of the XXth Century. T. Zarcone, F. Zarinebaf-Shahr (Ed.). Les Iraniens d’Istanbul (113-129). Istanbul-Tahran: Institut Français de Recherche. google scholar
 • Gordlevski, V. A. (1993). Les jours de Muharram a Constantinople, T. Zarcone, F. Zarinebaf-Shahr (Ed.) Les Iraniens d’Istanbul. Istanbul-Tahran, Institut Français de Recherche. google scholar
 • Haskan, M. N. (2001). Yüzyıllar boyunca Üsküdar I, Istanbul: Üsküdar Belediyesi Yayınları. google scholar
 • Issawi, C. (1971). The economic history of Iran 1800-1914, Chicago and London: The University of Chicago Press. google scholar
 • Köse, F. (2012). İstanbul halveti tekkeleri. Istanbul: İfav Yayınları. google scholar
 • Kurşun, Z. (2007). Üsküdar’da İranlılar ve İran mezarlığı. Üsküdar sempozyumu, bildiriler. Istanbul: 195-212. google scholar
 • Kurtuluş, R. (2010). 1906-1911 İran meşrutiyet hareketinde Osmanlı etkisi. (Unpublished PhD Disertation). Marmara University. Istanbul. google scholar
 • Nerval, G. (2017): Doğu’da seyahat, S. Hilav (Trans.). Istanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Pavlovic, M., V. Teria., & S. İransky (1951) İnkılab-I Meşrutiyet-i İran. M. Hoşyar (Trans.) Tahran. google scholar
 • Sakamoto, T. (1993). Istanbul and the carpet trade of Iran in the nineteenth century. J-Satage, V (29), 57-76. google scholar
 • Sasani, H. M. (2006). Payitahtın son yıllarında bir sefir, H. Uygur (Trans.). Istanbul: Klasik Yayınları. google scholar
 • Sema, S. (1994). Eski İstanbul’dan hatıralar, Istanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Turan, H. (2017). Şir ü Hurşid tasvirinin kökeni ve içeriğine dair düşünceler. The Journal of Internatioanl Social Researches V (10). 445-475. google scholar
 • Yeler, A. (2019): Institutionalization of Ja’farism as a modern identity in Turkey. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi V (92). 207-220. google scholar
 • Yıldız, G. (2017). İstanbul’da bir acem matbaası. TheJournal of Ottoman Studies L.175-218. google scholar
 • Yurt, V. (2019). Osmanlı devletinde 19. yüzyılın ikinci yarısında evliliğe tahdit tedbirleri: İranlılarla evlilik yasağı. google scholar
 • (Unpublished Master’s Thesis). Istanbul University: Istanbul. google scholar
 • BOA, Dahiliye Nezareti Matbuat-ı Dahiliye Kalemi (DH.MDK), 220/88. google scholar
 • BOA, Zaptiye Nezareti Belgeleri (ZB), 283/134. google scholar
 • BOA, Zaptiye Nezareti Belgeleri (ZB), 338/78. google scholar
 • BOA, Zaptiye Nezareti Belgeleri (ZB), 380/133. google scholar
 • BOA, Zaptiye Nezareti Belgeleri (ZB), 473/76. google scholar
 • BOA, Dahiliye Nezareti Matbuat-ı Dahiliye Kalemi (DH.MDK), 154/90. google scholar
 • BOA, İrade - Dahiliye (İ. DH) 86124. google scholar
 • BOA, İrade - Dahiliye (İ. DH.) 82523. google scholar
 • BOA, İrade - Dahiliye) (İ. DH) 86049. google scholar
 • BOA, İrade - Hariciye (İ.HR), 104/5103. google scholar
 • BOA, İrade - Hariciye (İ.HR), 104/5103. google scholar
 • BOA, İrade - Hariciye (İ.HR), 74/3603. google scholar
 • BOA, Kalem-i Mahsus Müdüriyeti Belgeleri (DH.KMS), 25/34. google scholar
 • BOA, Zaptiye Nezareti Belgeleri, (ZB). 383/134. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yeler, A. (2023). Iranian Merchants as a Religious Community in Late Ottoman Istanbul. Journal of Economy Culture and Society, 0(67), 119-133. https://doi.org/10.26650/JECS2023-1228104


AMA

Yeler A. Iranian Merchants as a Religious Community in Late Ottoman Istanbul. Journal of Economy Culture and Society. 2023;0(67):119-133. https://doi.org/10.26650/JECS2023-1228104


ABNT

Yeler, A. Iranian Merchants as a Religious Community in Late Ottoman Istanbul. Journal of Economy Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 67, p. 119-133, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Yeler, Abdülkadir,. 2023. “Iranian Merchants as a Religious Community in Late Ottoman Istanbul.” Journal of Economy Culture and Society 0, no. 67: 119-133. https://doi.org/10.26650/JECS2023-1228104


Chicago: Humanities Style

Yeler, Abdülkadir,. Iranian Merchants as a Religious Community in Late Ottoman Istanbul.” Journal of Economy Culture and Society 0, no. 67 (Jul. 2024): 119-133. https://doi.org/10.26650/JECS2023-1228104


Harvard: Australian Style

Yeler, A 2023, 'Iranian Merchants as a Religious Community in Late Ottoman Istanbul', Journal of Economy Culture and Society, vol. 0, no. 67, pp. 119-133, viewed 20 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JECS2023-1228104


Harvard: Author-Date Style

Yeler, A. (2023) ‘Iranian Merchants as a Religious Community in Late Ottoman Istanbul’, Journal of Economy Culture and Society, 0(67), pp. 119-133. https://doi.org/10.26650/JECS2023-1228104 (20 Jul. 2024).


MLA

Yeler, Abdülkadir,. Iranian Merchants as a Religious Community in Late Ottoman Istanbul.” Journal of Economy Culture and Society, vol. 0, no. 67, 2023, pp. 119-133. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2023-1228104


Vancouver

Yeler A. Iranian Merchants as a Religious Community in Late Ottoman Istanbul. Journal of Economy Culture and Society [Internet]. 20 Jul. 2024 [cited 20 Jul. 2024];0(67):119-133. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2023-1228104 doi: 10.26650/JECS2023-1228104


ISNAD

Yeler, Abdülkadir. Iranian Merchants as a Religious Community in Late Ottoman Istanbul”. Journal of Economy Culture and Society 0/67 (Jul. 2024): 119-133. https://doi.org/10.26650/JECS2023-1228104ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim02.01.2023
Kabul11.01.2023
Çevrimiçi Yayınlanma31.05.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.