Research Article


DOI :10.26650/gaad.1144714   IUP :10.26650/gaad.1144714    Full Text (PDF)

An Analysis of the Effect of the 1878 Berlin Treaty on Diplomatic Policy Making

Efe Özkan

Politically, the Balkan region was split into multiple new entities such as Serbia, Bulgaria and Romania after the Russo-Turkish War 1877-1878. The Ottoman Empire lost the majority of its territory in Europe and the Balkans became an influential competitor among the Great Powers of Europe. The ambitions and interests of these Great Powers, the consequences of a declining Ottoman influence and the interests of the newly formed Balkan nations are the key components of analysing this competition. These components feed into the Berlin Treaty’s influence in laying the foundations of the Balkan Wars in the 1910’s and how the meddling of Great Powers caused underlying territorial and ideological tensions to escalate into warfare on 3 occasions, eventually creating the “powder keg of Europe”.

DOI :10.26650/gaad.1144714   IUP :10.26650/gaad.1144714    Full Text (PDF)

1878 Berlin Antlaşmasının Diplomasi Siyasetine Etkisinin Analizi

Efe Özkan

Siyasi olarak, Balkan bölgesi 1877-1878 Rus-Türk Savaşı'ndan sonra Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya gibi birçok parçaya bölündü. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa'daki topraklarının çoğunu kaybetti ve Balkanlar, Avrupa'nın Büyük Güçleri arasında bir rekabet alanı haline geldi. Bu Büyük Güçlerin hırsları ve çıkarları, azalan Osmanlı etkisinin sonuçları ve yeni oluşan Balkan uluslarının çıkarları bu rekabeti analiz etmenin temel bileşenleridir. Bu bileşenler, 1910'larda Balkan Savaşlarının temellerinin atılmasında büyük rol oynarken, aynı zamanda bölgesel ve ideolojik gerilimlerin üç defa nasıl savaşa dönüştüğünü ve Büyük Güçlerin müdahalelerinin sonucunda “Avrupa'nın barut fıçısının” nasıl ortaya çıktığı açığa çıkaracaktır.


PDF View

References

 • Abdioğlu, Hasan, “The Ottoman Public Debt Administration (OPDA) in Debt Process of Ottoman Empire” Researchgate 2018, s. 1-14 google scholar
 • Akhund, Nadine, “The Two Carnegie Reports: From the Balkan Expedition of 1913 to the Albanian Trip of 1921” Balkanologie, 14 (2012), s. 1-5 <http://dx.doi.org/10.4000/balkanologie.2365>; google scholar
 • Barut, Ilgın, “Osmanli Dönemi’nde Gerçekleşen Göçlerin Kurumsallaşma Ve Göç Politikalari Üzerindeki Etkileri” Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 18 (2018), s. 161-90 <http://dx.doi.org/10.21560/spcd. v18i39974.448601> google scholar
 • Bassett Arthur Tilney Gladstone’s Speeches: Descriptive Index and Bibliography (London: Methuen &amp; Co. 1916) google scholar
 • Blackwood, John, “England and the Treaty of San Stefano” Blackwood’s Edinburgh Magazine, 123 (1878), s. 635-652 google scholar
 • Çetin, Engin Can, “The Review of the Administration of Public Debts and the External Debt of Ottoman” Balkan Journal of Social Sciences 7 (2018), s. 243-249 google scholar
 • Çilliler, Yavuz, “Modern Milliyetçilik Kuramları Açısından 19. Yüzyıl Osmanlı imparatorluğu Fikir Akımları” Akademik İncelemeler Dergisi, 10 (2015), <http://dx.doi.org/10.17550/aid.76834>; google scholar
 • Connelly, John, “The 1878 Berlin Congress: Europe’s New Ethno-Nation- States” in From Peoples into Nations: A History of Eastern Europe (Princeton NJ: Princeton University Press 2020) pp. 210-40 google scholar
 • Correspondence Relating to the Congress of Berlin: With the Protocols of the Congress (London: Foreign Office 1878) google scholar
 • Cvijic, Jovan, “The Zones of Civilization of the Balkan Peninsula” Geographical Review, 5 (1918), s. 470-82 <http://www.jstor.org/stable/10.2307/207806?refreqid=search-gateway>; google scholar
 • d’Estournelles de, Constant Paul, “The Origins of the Two Balkan Wars” in Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan War 4th edn (Washington D. C: Carnegie Endowment for International Peace 1914) pp. 1-49 google scholar
 • Detrez, Raymond, “Colonialism in the Balkans: Historic Realities and Contemporary Perceptions” Kakanien Revisited, 2001 1-4 google scholar
 • Gross, Stephen, “The Legacy of Wilhelmine Imperialism and the First World War 1890-1920” in Export Empire: German Soft Power in Southeastern Europe 1890-1945 (Cambridge: Cambridge University Press 2017) pp. 27-67 google scholar
 • Halecki, Oscar, “The Renaissance Origin of Pan-Slavism” The Polish Review 3 (1958), s. 7-19 google scholar
 • Ketenci, Ayşe, “Panslavizm Ve Başarısızlık Sebepleri” Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, s. 345-52 google scholar
 • Kohn, Hans, “The Impact of Pan-Slavism on Central Europe” The Review of Politics 23 (1961), s. 323-33 <http://dx.doi.org/10.1017/s0034670500008767>; google scholar
 • Lewis, Bernard, “The Ottoman Empire and Its Aftermath” Journal of Contemporary History 15 (1980), s. 27-36 <http://dx.doi.org/10.1177/002200948001500103>; google scholar
 • Mazower Mark The Balkans: Mark Mazower (London: Weidenfeld &amp; Nicolson 2000) google scholar
 • Michalopoulos, Dimitris, “The Salonica Issue and the Balkan Wars” Journal of Balkan Research Institute, 1 (2012), s. 57-63 google scholar
 • Millman Richard Britain and the Eastern Question 1875-1878 (Oxford: Clarendon Press 1979) google scholar
 • Palabıyık, Mustafa Serdar, Yıldız Deveci, Bozkuş, “The Pontus Question: A General View” Uluslararasi Suçlar Ve Tarıh 2011, s. 77-139 google scholar
 • Praza,c Albert, “The Slavonic Congress of 1848 and the Slovaks” The Slavonic and East European Review, 7 (1928), s. 141-159 google scholar
 • Sakin, Serdar, “Minas Çeraz’In (Minasse Tcheraz) Avrupa Temasları Ve Berlin Kongresi İzlenimleri” Gazi Akademik Bakış, (2015) google scholar
 • Stavrianos, Leften S. The Balkans since 1453 (London: Hurst 2008) google scholar
 • Stead W. T. The M.P. for Russia: Reminiscences &amp; Correspondence of Madame Olga Novikoff (New York 1909) google scholar
 • Temizer, Abidin, Serbestoğlu, Ibrahim, “The Ottoman-Serbian Diplomatic Relations and the Ambassador to Belgrade Yusuf Ziya Pasha” Journal of Balkan Research Institute (2020), s. 477–506 google scholar
 • Turan, Ömer, The Turkish Minority in Bulgaria: (1878-1908) (Ankara: Türk Tarih Kurumu 1998) google scholar
 • Turkey. No. 20 (1878). Correspondence Respecting the Representation of Greece in the Congress (London: House of Commons? 1878) google scholar
 • Turkey. No. 43 (1878). Further Correspondence Respecting the Convention between Great Britain and Turkey of June 4 1878 (London: House of Commons? 1878) google scholar
 • Uzunçarşılı, Ismail Hakkı, “Tersane Konferansının Mukarreratı Hakkında Şura Mazbatası” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 6 (1954) google scholar
 • Vukov, Nikolai, “The Great Expectations: Political Visions Military Preparation and National Upsurge in Bulgaria at the Onset of the Balkan Wars” in The Wars before the Great War: Conflict and International Politics before the Outbreak of the First World War (Cambridge: Cambridge University Press 2016) pp. 129-48 google scholar
 • Whitehead, Cameron, “Reading beside the Lines: Marginalia W.E. Gladstone and the International History of the Bulgarian Horrors” The International History Review, 37 (2014) s. 864-886 <http://dx.doi. org/10.1080/07075332.2014.974652> google scholar
 • Willmott, H. P., “The Greco-Turkish War of 1897” in The Last Century of Sea Power: From Port Arthur to Chanak 1894-1922 (Bloomington IN: Indiana University Press 2009) pp. 31-36 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Özkan, E. (2022). An Analysis of the Effect of the 1878 Berlin Treaty on Diplomatic Policy Making. The Journal of Southeastern European Studies, 0(38), 63-86. https://doi.org/10.26650/gaad.1144714


AMA

Özkan E. An Analysis of the Effect of the 1878 Berlin Treaty on Diplomatic Policy Making. The Journal of Southeastern European Studies. 2022;0(38):63-86. https://doi.org/10.26650/gaad.1144714


ABNT

Özkan, E. An Analysis of the Effect of the 1878 Berlin Treaty on Diplomatic Policy Making. The Journal of Southeastern European Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 38, p. 63-86, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Özkan, Efe,. 2022. “An Analysis of the Effect of the 1878 Berlin Treaty on Diplomatic Policy Making.” The Journal of Southeastern European Studies 0, no. 38: 63-86. https://doi.org/10.26650/gaad.1144714


Chicago: Humanities Style

Özkan, Efe,. An Analysis of the Effect of the 1878 Berlin Treaty on Diplomatic Policy Making.” The Journal of Southeastern European Studies 0, no. 38 (Mar. 2024): 63-86. https://doi.org/10.26650/gaad.1144714


Harvard: Australian Style

Özkan, E 2022, 'An Analysis of the Effect of the 1878 Berlin Treaty on Diplomatic Policy Making', The Journal of Southeastern European Studies, vol. 0, no. 38, pp. 63-86, viewed 5 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/gaad.1144714


Harvard: Author-Date Style

Özkan, E. (2022) ‘An Analysis of the Effect of the 1878 Berlin Treaty on Diplomatic Policy Making’, The Journal of Southeastern European Studies, 0(38), pp. 63-86. https://doi.org/10.26650/gaad.1144714 (5 Mar. 2024).


MLA

Özkan, Efe,. An Analysis of the Effect of the 1878 Berlin Treaty on Diplomatic Policy Making.” The Journal of Southeastern European Studies, vol. 0, no. 38, 2022, pp. 63-86. [Database Container], https://doi.org/10.26650/gaad.1144714


Vancouver

Özkan E. An Analysis of the Effect of the 1878 Berlin Treaty on Diplomatic Policy Making. The Journal of Southeastern European Studies [Internet]. 5 Mar. 2024 [cited 5 Mar. 2024];0(38):63-86. Available from: https://doi.org/10.26650/gaad.1144714 doi: 10.26650/gaad.1144714


ISNAD

Özkan, Efe. An Analysis of the Effect of the 1878 Berlin Treaty on Diplomatic Policy Making”. The Journal of Southeastern European Studies 0/38 (Mar. 2024): 63-86. https://doi.org/10.26650/gaad.1144714TIMELINE


Submitted23.01.2021
Accepted27.04.2021
Published Online03.04.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.