BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.01   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.01    Tam Metin (PDF)

Akıllı Toplum ve Felsefenin İşlevi

Şafak Ural

Felsefe yaklaşık 2.500 yıllık geçmiş içinde varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Felsefe bu özelliğini, aynı soruları sormakla birlikte, yine de sürdürebilmiştir. Bunun temel bir sebebi, her çağda insan, toplum ve doğa ile ilgili görüşlerimizin ve bu alanlara ilişkin bilgilerimizin değişmesidir. Dolayısıyla sorular aynı olsa da gelişim sürmekte ve bu gelişime bağlı olarak yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. Günümüzde teknolojik gelişim, yeni bir toplum, hatta insan biçimlemiştir. Bu insanın yüzyüze olduğu sorunlar da bu çağa özgüdür. İşte bu noktada felsefe, sorgulayıcı yapısı gereği, sorunların teşhisinde ve çözüm önerileri konusunda eşsiz bir görev üstlenebilecektir.


Anahtar Kelimeler: Felsefeinsanteknolojiçevre
DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.01   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.01    Tam Metin (PDF)

Smart Society and the Function of Philosophy

Şafak Ural

The history of philosophy dates back from the present 2,500 years. Philosophy is said to always ask the same questions, and in fact its reason for existence is to ask these same questions; however it gives different answers for the same question. Due to people’s views of human beings, society, and nature not being the same, new problems will always occur. Technological developments these days have shaped a new society and humankind. The problems that arise in this epoch differ from the old ones. Philosophy may provide an opportunity to solve problems and offer some answers on this point, thanks to its well-known nature.


Anahtar Kelimeler: Philosophyhumankindtechnologyenvironment

Referanslar



    PAYLAŞ




    İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.