SAYI 76, 2022


İnebahtı Muharebesi’nde Toskana Kadırgaları

Tasvirden Tahayyüle: Avrupa Resminde İnebahtı Muharebesi

SAYI 762022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)Arzu Terzi
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.