Editorial


About the 64th issue,

Ayşen Akkor Gül

The Connectist team is pleased to present this new issue containing nine original articles. Our journal publishes two issues each year, one of which is themed, and our faculty members continue to make valuable contributions as issue editors of general-themed issues. We thank Professor Hasan Akbulut from the Radio and Television Department and Associate Professor Oya Morva from the Journalism Department for their meticulous and devoted work. 

In this issue, we present the following articles. Ebru Akçay proposes a categorization for the scope and dimensions of activist public relations in “A theoretical discussion on the scope and the dimensions of activist public relations.” The author asserts that activist public relations have two dimensions: the ‘organizational dimension’ and the ‘societal dimension.’ Zarqa Shaheen Ali and Jyoti Deswal reveal how the people of New Zealand used social media while fighting the Covid-19 pandemic with the findings of an online survey in “Use of Social Media for Seeking Information about COVID-19 and People’s Preventive Behaviour: Managing the Pandemic in Aotearoa New Zealand.” Bayram Oğuz Aydın and Özlem Duğan try to determine who the most influential actors are and focus on the relationship between users’ social media traits and their control of the flow of information in “PostCrisis Information Dissemination and Social Media Usage Characteristics: An Analysis of the West Black Sea Flood Disaster Network.” Murat Aytaş, Serhat Koca, and Selçuk Ulutaş, in their article called “The existence of tension in the context of the time-image concept: I’m thinking of ending things” show, through a critical approach, how timeimage and crystallization use methods to create a non-classical tension in a film. N. Bilge İspir, Deniz Kılıç and G. Motif Atar in “Discovering banner blindness for different banner formats: An eye-tracking study” draw attention to banner blindness by sharing the striking results of an experiment they conducted. Erdinç Kaygusuz, in his research titled “Accreditation of communication education in Türkiye: Research on the views of administrator academicians in accredited programs,” finds that accreditation allows institutions to be renewed, correct the deficiencies in their organizational charts, update the curriculum, strengthen the teaching staff, improve physical environments and opportunities, and develop financial resources. Oday Masalha and Özen Baş find that the most prevalent extremist ideologies on Facebook and Twitter posts were ‘anti-elitist populism’ and ‘the protection of western values’ in their research titled “An analysis of social media content shared by right-wing extremist groups in the United States, Great Britain, and Australia.” Alparslan Nas, in the research titled “Nation branding and sustainability: A comparative analysis of European countries,” analyzes the impact of sustainability on the formation of nation brand identity based on 30 European countries. Finally, Murat Uluk, in his research titled “ ‘By browsing this site, you accept cookies’: Research on the cookie usage permissions of news sites in Türkiye,” has reached some remarkable findings.

Before bringing this introduction to a close, let me remind everyone that it is through your most valued support and participation that our journal can continue to publish academic studies in communications sciences. We look forward to appearing before you once again with our 65th issue. 


Prof. Ayşen AKKOR GÜL

Editor- in-Chief

Dergimizin 64. sayısı hakkında,

Ayşen Akkor Gül

Connectist ekibi olarak alana yönelik yeni akademik çalışmaları, sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi dergimiz her yıl biri temalı olmak üzere iki sayı çıkarmakta ve fakültemiz öğretim üyelerimiz genel temalı sayıların sayı editörü olarak değerli katkılarını sunmaya devam etmekte. 64. sayımızın sayı editörlüğünü Radyo Televizyon ve Sinema öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Akbulut ve Gazetecilik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Oya Morva üstlendi. Hocalarımıza titiz ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Bu sayımızda yazarlarımızdan Ebru Akçay “Aktivist halkla ilişkilerin kapsamı ve boyutları üzerine teorik bir tartışma” başlıklı derleme çalışmasında aktivist halkla ilişkilerin boyutlarına ve kapsamına yönelik bir kategorilendirme önermekte ve aktivist halkla ilişkilerin ‘örgütsel’ ve ‘toplumsal’ olmak üzere iki farklı boyutunun olduğunu ileri sürmektedir. Zarqa Shaheen Ali ve Jyoti Deswal “Sosyal medyanın Covid-19 ve insanların önleyici davranışları hakkında bilgi arama amaçlı kullanımı: Aotearoa Yeni Zelanda’da pandemiyi yönetmek” başlıklı çalışmalarında Yeni Zelanda halkının pandemi ile mücadele ederken sosyal medyayı nasıl kullandıklarını, çevrimiçi anket uygulamasından elde ettiği bulgularla ortaya koymuştur. Bayram Oğuz Aydın ve Özlem Duğan ise “Kriz sonrası bilgi yayılımı ve sosyal medya kullanım özellikleri: Batı karadeniz sel felaketi ağına dair bir analiz” isimli araştırmalarında Sel Felaketi döneminde Twitter platformu örneğinde bilgi akışında en etkili aktörlerin kimler olduğunu araştırmış ve sosyal medya özellikleri ile kullanıcıların bilgi akışını kontrol etme arasındaki ilişkiye odaklanmışlardır. Murat Aytaş, Serhat Koca ve Selçuk Ulutaş “Gerilimin zaman-imge bağlamında varoluşu: Her şeyi bitirmeyi düşünüyorum” başlıklı yazılarında zaman-imgenin ve kristalleşmenin klasik olmayan bir gerilimi yaratmakta nasıl yöntemler kullandığını eleştirel bir yaklaşım ile göstermişlerdir. “Farklı banner formatları için banner körlüğünü keşfetmek: Bir göz izleme çalışması” isimli araştırmalarında N. Bilge İspir, Deniz Kılıç ve G. Motif Atar yapmış oldukları deneyin çarpıcı sonuçlarını paylaşarak banner körlüğü konusuna dikkatleri çekmişlerdir. Erdinç Kaygusuz “Türkiye’de iletişim eğitiminin akreditasyonu: Akredite programlardaki idareci akademisyenlerin görüşlerine yönelik bir araştırma” başlıklı araştırmasında Türkiye’de iletişim eğitimi alanındaki programların akreditasyonun kurumlara yenilenme, organizasyon şemasındaki aksaklıkları düzeltme, müfredatı güncelleme, öğretim elemanı kadrosunu güçlendirme, fiziksel ortamlar ile olanakları çoğaltma ve finansal kaynakları geliştirme konularında olanaklar sağladığı sonucuna ulaşmıştır. “ABD, Büyük Britanya ve Avustralya’daki aşırı sağcı grupların sosyal medya paylaşımlarının içerik analizi” başlıklı çalışmalarında Oday Masalha ve Özen Baş Facebook ve Twitter’da aşırı sağ grupların yaptığı paylaşımlarda en yaygın aşırılıkçı ideolojilerin ‘anti-elitist popülizm’ ve ‘Batı değerlerinin korunması’ olduğu saptamışlardır. Alparslan Nas ise “Ulus markalama ve sürdürülebilirlik: Avrupa ülkelerinin karşılaştırmalı bir analizi” başlıklı çalışmasında sürdürülebilirliğin ulus marka kimliğinin oluşumu açısından ne derece etkili bir rol üstlendiğini Avrupa ülkeleri bağlamında analiz etmiştir. Son olarak, Murat Uluk, “‘Sitemizi ziyaret ederek çerezleri kabul etmiş sayılırsınız’: Türkiye’deki haber sitelerinin çerez kullanım izinleri üzerine bir araştırma” başlıklı çalışmasında dikkate değer bulgulara ulaşmıştır.

Connectist sizlerin değerli katılımlarıyla, İletişim Bilimleri alanındaki akademik çalışmaları yayınlamaya devam etmektedir. Bilimsel veri tabanına sağladığınız katkı ile, gelecek sayılarımızın oluşumunda da desteklerinizi beklediğimizi hatırlatmak isteriz. Bir sonraki sayımızda güncel akademik paylaşımlarınızla buluşmak üzere,


Prof. Ayşen AKKOR GÜL

Baş Editör


PDF View

References

  Citations

  Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


  EXPORT  APA

  Akkor Gül, A. (2023). About the 64th issue,. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(64), 0-0. https://doi.org/null


  AMA

  Akkor Gül A. About the 64th issue,. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences. 2023;0(64):0-0. https://doi.org/null


  ABNT

  Akkor Gül, A. About the 64th issue,. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, [Publisher Location], v. 0, n. 64, p. 0-0, 2023.


  Chicago: Author-Date Style

  Akkor Gül, Ayşen,. 2023. “About the 64th issue,.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 64: 0-0. https://doi.org/null


  Chicago: Humanities Style

  Akkor Gül, Ayşen,. About the 64th issue,.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 64 (Dec. 2023): 0-0. https://doi.org/null


  Harvard: Australian Style

  Akkor Gül, A 2023, 'About the 64th issue,', Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 64, pp. 0-0, viewed 8 Dec. 2023, https://doi.org/null


  Harvard: Author-Date Style

  Akkor Gül, A. (2023) ‘About the 64th issue,’, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(64), pp. 0-0. https://doi.org/null (8 Dec. 2023).


  MLA

  Akkor Gül, Ayşen,. About the 64th issue,.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 64, 2023, pp. 0-0. [Database Container], https://doi.org/null


  Vancouver

  Akkor Gül A. About the 64th issue,. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences [Internet]. 8 Dec. 2023 [cited 8 Dec. 2023];0(64):0-0. Available from: https://doi.org/null doi: null


  ISNAD

  Akkor Gül, Ayşen. About the 64th issue,”. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0/64 (Dec. 2023): 0-0. https://doi.org/null  TIMELINE


  Published Online12.07.2023

  LICENCE


  Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

  This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


  SHARE
  Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.