ISSN

2602-2575

E-ISSN

2618-6144

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörŞehnaz Bolkent

European Journal of Biology (Eur J Biol), bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan, uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin resmi yayını olup, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Derginin yayın dili İngilizce'dir. European Journal of Biology daha önce IUFS Journal of Biology adıyla yayınlanmıştır. 1940'tan beri yayınlanmaktadır.


SON SAYI
METRİKLER


75
141
919
919

DUYURULARABONE OL
İLETİŞİM


Editor in Chief Prof.Dr. Sehnaz BOLKENT,sbolkent@istanbul.edu.tr & Co-Editor in Chief Prof. Dr. Fusun OZTAY, fusoztay@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.