Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/CONNECTIST2018-0007   IUP :10.26650/CONNECTIST2018-0007    Tam Metin (PDF)

Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘Gerekli Kötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’ Uğruna Deformasyonu

Şadiye DenizElif Korap Özel

SEO (Search Engine Optimization) editörü olarak adlandırılan gazetecilerin Google’da en fazla aranan konuları haberleştirmesi, Google odaklı bir gazetecilik pratiğinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kısa sürede hem dünyada hem de Türkiye’de yaygın bir gazetecilik pratiği haline gelmesine karşın, arama motoru optimizasyonu ve SEO haberleri yeni bir konu olduğundan, literatürde gazetecilik açısından çok az ele alınmıştır. SEO haberlerinin yarattığı etik sorunlar ise literatürde eksik bir alandır ve bu çalışmanın bu konuda alan yazına katkı sunması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında bizzat konunun deneyimleyicileri olarak Hürriyet, Sabah, Habertürk, Sözcü, A Haber, T24 ve Diken’de görev yapan 15 profesyonel gazeteci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre gazeteciler, olumsuz yönlerine karşın SEO içerik üretimini, dijital dünyada rekabet edebilmek için gazeteler açısından bir zorunluluk olarak görmektedir. Gazetecilere göre haber portalları ve gazete web sitelerinde yayımlanan SEO haberlerinin gazetecilik açısından yarattığı etik sorunlar; a) Google odaklı bir gazetecilik pratiği yaratması b) Çengel başlık kullanımı: Haberin içinde sorunun yanıtının olmaması, c) Spam içerik: Anahtar kelimelerin aşırı tekrarı, d) Sarsıcı durumların sömürülmesi, e) Gazetecilerin robotlaşması, f) Enformasyon kirliliği yaratması, g) Kamuoyunun beklentilerini yönlendirmesi, h) Etik ilkelerin gazetecilerin vicdanına kalmasıdır. Gazeteciler, SEO içeriklerinin haber faktörlerini taşımamasını ise etik bir sorun olarak görmemektedir.

DOI :10.26650/CONNECTIST2018-0007   IUP :10.26650/CONNECTIST2018-0007    Tam Metin (PDF)

Google Journalism: SEO News as a ‘Necessary Evil’ in the Digital Age and the Deformation of News for the Sake of ‘Clicks’

Şadiye DenizElif Korap Özel

SEO (Search Engine Optimization) is one of the newest and most widespread journalistic practices in contemporary journalism. Making newsworthy the topics most searched for on Google, by journalists known as SEO editors, has given rise to a Google-focused journalistic practice. Although they are now widespread in Turkey and throughout the world, search engine optimization and SEO journalism are still new, and have yet to be considered in the literature as journalism per se. Analysis of the ethical problems created by SEO news remains lacking; this study aims to make a contribution to the field. Semi-structured interviews were held with 15 professional journalists employed by Hürriyet, Sabah, Habertürk, Sözcü, A Haber, T24 and Diken, all of whom had personal experience on the topic. According to the study results, journalists see the production of SEO content as a necessity for newspapers to be able to compete in the digital world, despite its negative aspects. According to the journalists, the ethical problems created by SEO news items published 

on news portals and newspaper web sites are: a) the creation of a Google-focused journalistic practice; b) the use of click bait headlines, with no answer in the news item to the question(s) posed; c) spam content and excessive repetition of keywords; d) exploitation of shocking events; e) the robotization of journalists; f) the creation of information pollution; g) the manipulation of public expectations; and h) ethical principles being left up to the conscience of the journalists On the other hand, although SEO news might not have the same news value as traditional journalism, it is not perceived as an ethical problem by journalists. 


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Search engine optimization, performed by turning into news the most-searchedfor words or topics on Google, is one of the newest and most widespread journalistic practices to appear in digital journalism. So-called “Google journalism” appeared in response to the news consumption habits of a large segment of internet users who tend to find everything in Google. This content, known as SEO news, is produced by SEO editors in line with Google trends. The aim of journalists is to turn the keywords and sentences searched for by Google users into news, and the search results into front page fodder.

Although they are now widespread journalistic practices in Turkey and the rest of the world, search engine optimization and SEO journalism are still relatively new, and have been considered very little in the literature. The ethical problems created by SEO news have been only minimally assessed, and this study aims to make a contribution to the field. Thus, it considers the troubled relationship between SEO news and professional journalistic principles and ethics in the light of journalists’ direct experience. The study was conducted by means of semistructured interviews with 15 professional journalists working at Hürriyet, Sabah, Habertürk, Sözcü, A Haber, T24 and Diken in Istanbul between the dates of 15-20 January 2018 and 16-22 April 2018. Eight of the journalists were employed as SEO editors, and seven were internet newspaper/news portal managers/editors. In interviews with the journalists, a prepared form was used, and open-ended questions were asked.

A significant result obtained from the study was that Google-focused journalistic practice was seen by the journalists as necessary for survival in the digital world, despite the ethical problems which it created or could create. In the digital world, page views (clicks) are still the first condition for obtaining advertising, and to a significant extent, newspapers take account of page views from readers accessing the news via Google. According to the journalists, worries about advertising and news consumption habits force newspapers into search engine optimization and “Google journalism.” One of the journalists described SEO news as a “necessary evil.”

According to the journalists, the most widespread ethical problem created by SEO news items on web sites and news portals is the use of click bait headlines. Click bait headlines attract the reader’s attention to the news item in the form of a question, yet the article itself does not contain anything of true relevance to the topic, or anything new. All of the journalists interviewed stated that the lack of an answer in the news item to the headline question in SEO news was the most widespread ethical infringement and the one which made them most uncomfortable. 

According to the journalists, another frequently encountered ethical infringement in SEO news was the production of spam content by constantly repeating keywords in the news item text in order to be visible on Google. This SEO strategy was characterized by the journalists as disrespect to the reader. They said it was effective in boosting it to the top of search results, but that it made articles hard to read.

One of the most important strategies used by SEO editors to place news items atop Google search results is to include in the headlines actual questions from user searches. However, headlines citing sensitive events such as death or rape made the journalists most uncomfortable. They remarked upon a headline, “Is he dead?” in a story of a child who was still alive as “exploitation of a traumatic situation.”

Although emphasized by fewer journalists, other ethical problems mentioned were the creation of information pollution by SEO news, thus reducing the visibility or readability of important items, the manipulation of public opinion by creating artificial expectations which could not be met in real life, and the robotization of journalists by Google-focused journalism.

Another important problem mentioned by the journalists was that in SEO news, the only ethical limits were those of the journalists’ conscience. The journalists emphasized that different practices might exist in other organizations, but they stressed that SEO news, like other news, must be prepared with primary consideration to ethics and human values.

The journalists were asked whether SEO content carried traditional news factors and whether it was of public benefit. Some of the journalists said that although SEO news might not have the same news value or public benefit as traditional journalism, they did not perceive this as an ethical problem. Because, according to the journalists, although hard news generally appears on the main page of the news portals, SEO news item mostly doesn’t appear directly on the interface. On the other hand, according to the journalists, SEO item diversifies content.

In conclusion, the journalists ranked the ethical problems relating to SEO news as follows: a) the creation of Google-focused journalistic practice; b) the use of click bait headlines, not answering the question in the news item; c) spam content: the excessive repetition of keywords; d) the exploitation of shocking news; e) the robotization of journalists; f) the creation of information pollution; g) the manipulation of public expectations, and h) leaving ethical principles to journalists’ conscience. Despite these negative aspects, the journalists accepted SEO journalism as a new journalistic practice which had grown out of the conditions of competition. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Atay, C., Alanyalı, M., Uyan, S. B., & Baş, C. (2010, February). Arama motoru optimizasyonu. Paper presented - Academic Information 10 - XII. Academic Informatics Conference, Muğla, Turkey. google scholar
 • Bayraktutan, G. (2012). Yeni medyanın etik sorunları üzerine bir değerlendirme. In D. Yengin (Ed.), Yeni Medya ve…, (pp. 237-259). İstanbul, Turkey: Anahtar Kitaplar. google scholar
 • Belsey, A., & Chadwick, R. (1998). Medya ve gazetecilikte etik sorunlar. (N. Türkoğlu, Trans.). İstanbul, Turkey: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Blom, J. N., & Hansen, K. R. (2015). Click bait: Forward-reference as lure in online news headlines. Journal of Pragmatics, 76, 87–100. google scholar
 • Campo, J. D., & Boj, F. S. (2015). Journalism ethics in a digital environment: How journalistic codes of ethics have been adapted to the Internet and ICTs in countries around the world. Telematics and Informatics, 32(4), 735–744. google scholar
 • Carroll, N. (2009). Search engine optimization. In M. J. Bates & M. N. Maack (Eds.), encyclopedia of library and ınformation sciences (3th ed., pp. 4613–4629). Abingdon, UK: Taylor & Francis. google scholar
 • Chen, Y., Conroy, N. J., & Rubin, V. L. (2015). Misleading online content: Recognizing clickbait as false news. 17th ACM International Conference on Multimodal Interaction, Washington, DC. google scholar
 • Dick, M. (2011). Search engine optimization in UK news production. Journalism Practice, 5(4), 462–477. google scholar
 • Dönmez, İ. H. (2010). İnternet haberciliğinde tıklanma kaygısı ve kapan manşetler. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 14, 105–128. google scholar
 • Duman, K. (2018). Arama motorları ve internet haberciliğine etkileri: Türk internet haber medyası örneği. Selçuk İletişim, 11(1), 257–287. google scholar
 • Evers, H. (2010a). Medya etiği. In B. Çaplı & H. Tuncel (Eds.), Televizyon haberciliğinde etik (pp. 45–61). Ankara, Turkey: Fersa Matbaacılık. google scholar
 • Evers, H. (2010b). İnternet haberciliği: Yeni etik sorunlar mı? In B. Çaplı & H. Tuncel (Eds,), Televizyon haberciliğinde etik (pp. 322–328). Ankara, Turkey: Fersa Matbaacılık. google scholar
 • Geray, H., & Aydoğan, A. (2010). Yeni iletişim teknolojileri ve etik. In B. Çaplı & H. Tuncel (Eds.), Televizyon haberciliğinde etik (pp. 310–317). Ankara, Turkey: Fersa Matbaacılık. google scholar
 • Güzel, M., & Özmen, K. (2018). Google tekelinde haberciliğin dönüşümü. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 29, 206–229. google scholar
 • Giomelakis, D., & Veglis, A. (2016). Investigating search engine optimization factors in media websites. Digital Journalism, 4(3), 379–400. google scholar
 • Işık, U., & Koz, K. A. (2014). Çöp yığınlarında haber aramak: İnternet gazeteciliği üzerine bir çalışma. Humanities Science, 9(2), 27–43. google scholar
 • Ledford, J. L. (2009). Search engine optimization bible. (2nd ed). Indianapolis, IN: Wiley. google scholar
 • Özyal, B. (2016). Tık odaklı habercilik: Tık odaklı haberciliğin Türk dijital gazetelerindeki kullanım biçimleri. Global Media Journal TR Edition, 6(12), 273–301. google scholar
 • Pavlik, J. V. (2001). Journalism and new media. New York, NY: Columbia University Press. google scholar
 • Pavlik, J. V. (2008). Media in the digital age. New York, NY: Columbia University Press. google scholar
 • Plesner, U. (2009). An actor-network perspective on changing work practices: Communication technologies as actants in newswork. Journalism, 10(5), 604–626. google scholar
 • Richmond, S. (2008). How SEO is changing journalism. British Journalism Review, 19(4), 51–55. google scholar
 • Taş, O. (2010). Medya etiğinin tarihsel temelleri ve gelişimi. In B. Çaplı & H. Tuncel (Eds.), Televizyon haberciliğinde etik (pp. 3–27). Ankara, Turkey: Fersa Matbaacılık. google scholar
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Ankara, Turkey: Seçkin Yayınları. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Deniz, Ş., & Korap Özel, E. (2018). Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘Gerekli Kötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’ Uğruna Deformasyonu. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(55), 77-112. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2018-0007


AMA

Deniz Ş, Korap Özel E. Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘Gerekli Kötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’ Uğruna Deformasyonu. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences. 2018;0(55):77-112. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2018-0007


ABNT

Deniz, Ş.; Korap Özel, E. Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘Gerekli Kötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’ Uğruna Deformasyonu. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, [Publisher Location], v. 0, n. 55, p. 77-112, 2018.


Chicago: Author-Date Style

Deniz, Şadiye, and Elif Korap Özel. 2018. “Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘Gerekli Kötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’ Uğruna Deformasyonu.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 55: 77-112. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2018-0007


Chicago: Humanities Style

Deniz, Şadiye, and Elif Korap Özel. Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘Gerekli Kötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’ Uğruna Deformasyonu.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 55 (Jul. 2022): 77-112. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2018-0007


Harvard: Australian Style

Deniz, Ş & Korap Özel, E 2018, 'Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘Gerekli Kötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’ Uğruna Deformasyonu', Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 55, pp. 77-112, viewed 6 Jul. 2022, https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2018-0007


Harvard: Author-Date Style

Deniz, Ş. and Korap Özel, E. (2018) ‘Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘Gerekli Kötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’ Uğruna Deformasyonu’, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(55), pp. 77-112. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2018-0007 (6 Jul. 2022).


MLA

Deniz, Şadiye, and Elif Korap Özel. Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘Gerekli Kötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’ Uğruna Deformasyonu.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 55, 2018, pp. 77-112. [Database Container], https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2018-0007


Vancouver

Deniz Ş, Korap Özel E. Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘Gerekli Kötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’ Uğruna Deformasyonu. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences [Internet]. 6 Jul. 2022 [cited 6 Jul. 2022];0(55):77-112. Available from: https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2018-0007 doi: 10.26650/CONNECTIST2018-0007


ISNAD

Deniz, Şadiye - Korap Özel, Elif. Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘Gerekli Kötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’ Uğruna Deformasyonu”. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0/55 (Jul. 2022): 77-112. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2018-0007ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim01.08.2018
Kabul12.10.2018

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.