E-ISSN

2636-8943

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörAyşen Akkor Gül

1992 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, hakemli, açık erişimli, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kere yayımlanan uluslararası, bilimsel bir e-dergidir.

Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences iletişim alanında sistemler, teoriler, yöntemler ve uygulamalara odaklanır. Akademisyenler, araştırmacılar, iletişim uzmanları ve profesyonel karar vericiler arasında bilimsel bilgi alışverişini sağlamak üzere iletişimin tüm yönleriyle ilgili orijinal makaleler, incelemeler, vaka raporları ve kitap incelemeleri yayınlamaktadır. Dergi antropoloji, felsefe, tarih, siyaset bilimleri, psikoloji ve diğer tüm alanlardan, iletişim konusuna odaklı, alandaki bilimsel bilgiyi geliştiren katkılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler, ilgili meslek ve akademik devamıMETRİKLER


2
63
1143
1143

ABONE OL
İLETİŞİM


Istanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Besim Ömer Paşa Mh., Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sk., 34116, Beyazıt, İstanbul - Türkiye Phone / Telefon: +90 (212) 440 00 00 / 12710 Fax / Faks: +90 (212) 440 03 16 E-mail: connectist@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.