Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/CONNECTIST2022-1176989   IUP :10.26650/CONNECTIST2022-1176989    Tam Metin (PDF)

Neden paylaşmıyoruz? Sosyal ağlar ve gizlilik endişeleri, Türkiye ve Malezya’daki iletişim akademisyenlerinin karşılaştırmalı bir analizi

Betül Önay DoğanNihal Kocabay ŞenerSelçuk KıranHasrina Mustafa

Sosyal Ağ Siteleri (SNS’ler), kullanıcıların içerik paylaşmasına izin verir ancak kullanıcılar bazen çeşitli nedenlerle kasıtlı olarak paylaşımlarını sınırlandırabilir. Bu araştırma, Türkiye ve Malezya’daki iletişim alanındaki akademisyenlerin sosyal ağlardaki paylaşımları ile ilgili endişelere odaklanmaktadır. Karma yöntem yaklaşımı benimsenerek, nicel verilerin anket yoluyla toplanmasının ardından katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirilerek nitel ve nicel veriler arasındaki ilişki tartışılmıştır. Gizlilik bilinci ve otosansür puanları her iki ülkede de benzerdir. Malezyalı akademisyenlerin mahremiyet kaygısı puanları Türkiye’den yanıt verenlere göre daha yüksektir ve kaygıları takipçilere odaklanmaktadır. Türkiye’den yanıt verenlerin endişeleri, paylaşılan bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından nasıl kullanıldığı konusunda daha yüksektir. Akademik kimlik her iki ülkede de sosyal medya paylaşımlarında kısıtlayıcıdır. Ayrıca Malezyalı katılımcılar dini alanda düzenleme yapılmasını önermişlerdir. Söz konusu bulgular, iki ülkenin sosyal medya kaygılarında önemli farklılıklar olduğu vurgusunu ortaya koymaktadır.

DOI :10.26650/CONNECTIST2022-1176989   IUP :10.26650/CONNECTIST2022-1176989    Tam Metin (PDF)

Why don’t we share? Social networks and privacy concerns, a comparative analysis of academics of communication field in Turkiye and Malaysia

Betül Önay DoğanNihal Kocabay ŞenerSelçuk KıranHasrina Mustafa

While Social Network Sites (SNSs) allow users to share content, some users may sometimes deliberately limit what they share for various reasons. The present research focuses the concerns about what academics share on SNSs in the field of communication in Turkey and Malaysia. Adopting a mixed-method approach, the collection of quantitative data through questionnaires was followed by indepth interviews with the participants. The findings obtained from both data collection tools were evaluated and the relation between the qualitative and quantitative data was discussed. The results showed that privacy awareness and self-censorship scores were similar in both countries. The privacy concern scores of Malaysian academics were higher than the respondents from Turkey, their concerns focusing on the followers. The concerns of respondents from Turkey about the use of shared information by third parties were higher than their Malaysian counterparts. Academic identity was found as a restrictive factor for social media sharing in both countries. In addition, regulation in the religious field was recommended by the respondents of Malaysia. The findings overall emphasized the significant differences between these two contexts.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Abdulahi, A., Samadi, B., & Gharleghi, B. (2014). A study on the negative effects of social networking sites such as google scholar
 • Facebook among Asia Pacific University scholars in Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 5(10). google scholar
 • Abokhodair, N., & Hodges, A. (2019). Toward a transnational model of social media privacy: How young Saudi transnationals do privacy on Facebook. New Media & Society, 21(5), 1105 - 1120. https://doi.org/10.1177/1461444818821363 google scholar
 • Akdeniz, P. C., & Dursun, Y. (2021). Çevrimiçi kimlik hırsızlığı korkusunun çevrimiçi gizlilik endişesi ve satın alma davranışına etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (60), 609-632. google scholar
 • Aktas, V., Nilsson, M., & Borell, K. (2019). Social scientists under threat: Resistance and self-censorship in Turkish academia. British Journal of Educational Studies, 67(2), 169-186. https://doi.org/10.1080/00071005.2018.1502872 google scholar
 • Albrechtslund, A. (2008). Online social networking as participatory surveillance. First Monday. https://doi.org/10.5210/fm.v13i3.2142 google scholar
 • Andrejevic, M. (2004). The Work of Watching One Another: Lateral Surveillance, Risk, and Governance. Surveillance & Society, 2(4). https://doi.org/10.24908/ss.v2i4.3359 google scholar
 • Avcılar, M. Y., Güreş, N., Bozkurt, S., & Açar, M. F. (2021). Çevrimiçi alışveriş bağlamında tüketiciler tarafından algılanan gizlilik endişesinin kişisel bilgi koruma davranışına etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(3), 181-197. //doi.org/10.35379/cusosbil.998460 google scholar
 • Bauman, Z. ve Lyon, D. (2013) Akışkan Gözetim Istanbul:Ayrıntı Yayınları google scholar
 • Bäck, E. A., Bäck, H., Freden, A., & Gustafsson, N. (2019). A social safety net? Rejection sensitivity and political opinion sharing among young people in social media. New Media & Society, 21 (2), 298-316. https://doi. org/10.1177/1461444818795487 google scholar
 • Bellman, S., Johnson, E. J., Kobrin, S. J., & Lohse, G. L. (2004). International differences in information privacy concerns: A global survey of consumers. Information Society, 20(5), 314-324. google scholar
 • Bright, L. F., & Lim, H. S. (2021). “Should I Post or Ghost?”: Examining how privacy concerns impact social media engagement in US consumers. Psychology & Marketing, 38(10), 1712-1722. 10.1002/mar.21499 google scholar
 • Cain, J., & Imre, I. (2021). Everybody wants some: Collection and control of personal information, privacy concerns, and social media use. New Media & Society, 1-20. https://doi.org/10.1177/14614448211000327 google scholar
 • Cain, J., Linos, E., & Chretien, K. C. (2019). Cyberbullying in Academic Medicine: A Framework for Managing Social Media Attacks. Academic Medicine, 94(5), 626-629. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000002649 google scholar
 • Carter Olson, C., & LaPoe, V. (2018). Combating the Digital Spiral of Silence: Academic Activists Versus Social Media Trolls. In J. R. Vickery & T. Everbach (Eds.), Mediating Misogyny: Gender, Technology, and Harassment (pp. 271-291). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72917-6_14 google scholar
 • Chai, S. (2020, October). Does Cultural Difference Matter on Social Media? An Examination of the Ethical Culture and Information Privacy Concerns. Sustainability, 12(19). 10.3390/su12198286 google scholar
 • Chen, H.-T. (2018). Spiral of silence on social media and the moderating role of disagreement and publicness in the network: Analyzing expressive and withdrawal behaviors. New Media & Society, 20(10), 3917-3936. https://doi.org/10.1177/1461444818763384 google scholar
 • Cox, G. C. (2020). Dear Professor, Be Careful with Those Tweets, OK? Academic Freedom and Social Media. PS: Political Science & Politics, 53(3), 521-526. https://doi.org/10.1017/S1049096520000219 google scholar
 • Creswell, J. W. (2021). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş (M. Sözbilir, Trans.). Pegem Akademi. google scholar
 • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). Araştırma Tasarımı. Nobel. google scholar
 • Das, S., & Kramer, A. (2013). Self-Censorship on Facebook. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 7(1), 120-127. google scholar
 • Data Never Sleeps 10.0. (n.d.). Domo. Retrieved October 26, 2022, from https://www.domo.com/data-never-sleeps# google scholar
 • Doerfler, P., Forte, A., De Cristofaro, E., Stringhini, G., Blackburn, J., & McCoy, D. (2021). ‘I’m a Professor, which isn’t usually a dangerous job’: Internet-facilitated Harassment and Its Impact on Researchers. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 5(CSCW2), 341:1-341:32. https://doi.org/10.1145/3476082 google scholar
 • Erdoğan, M. (2020). Sosyal Medyada Gözetimin İçselleştirilmesi: İletişim Disiplini Alanındaki Lisansüstü Öğrenciler Üzerine Nitel Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(1), 244275. https://doi.org/10.19145/e-gifder.671276 google scholar
 • Feng, Y., Yao, Y., & Sadeh, N. (2021). A Design Space for Privacy Choices: Towards Meaningful Privacy Control in the Internet of Things. CHI ‘21: Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-16. https://doi.org/10.1145/3411764.3445148 google scholar
 • Gearhart, S., & Zhang, W. (2014). Gay Bullying and Online Opinion Expression: Testing Spiral of Silence in the Social Media Environment. Social Science Computer Review, 32(1), 18-36. https://doi.org/10.1177/0894439313504261 google scholar
 • Gearhart, S., & Zhang, W. (2015). “Was It Something I Said?” “No, It Was Something You Posted!” A Study of the Spiral of Silence Theory in Social Media Contexts. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 18(4), 208-213. https://doi.org/10.1089/cyber.2014.0443 google scholar
 • Gökaliler, E., & Saatçioğlu, E. (2020). Sosyal Büyük Veri Ekseninde Kişisel Gizlilik Sorunsalı: Türkiye’de Eğitimli ve Kentli Sosyal Ağ Kullanıcılarının Gizlilik Sorunlarına Yaklaşımları. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 58, 133-167. 10.26650/CONNECTIST2020-0085 google scholar
 • Hargittai, E., & Marwick, A. (2016). “What Can I Really Do?” Explaining the Privacy Paradox with Online Apathy. International Journal of Communication, 10(0), 21. google scholar
 • Huang, J., Kumar, S., & Hu, C. (2020). Does Culture Matter? A Comparative Study on the Motivations for Online Identity Reconstruction Between China and Malaysia. SAGE Open, 10(2). https://doi.org/10.1177/2158244020929311 google scholar
 • Jozani, M., Ayaburi, E., Ko, M., & Choo, K. K. (2020). Privacy concerns and benefits of engagement with social media-enabled apps: A privacy calculus perspective. Computers in Human Behavior, 107. https://doi. org/10.1016/j.chb.2020.106260 google scholar
 • Kesvani, H. (2021, April 26). The future of social media is sharing less, not more. Wired UK. Retrieved October 26, 2022, from https://www.wired.co.uk/article/social-media-future-sharing google scholar
 • Kutlu, A. (2019). Suskunluk sarmali 2.0: türkiye’de facebook kullanimi üzerine bir araştirma. TESAM Akademi Dergisi, 6(1), 43-75. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.528027 google scholar
 • Kwon, K. H., Moon, S.-I., & Stefanone, M. A. (2015). Unspeaking on Facebook? Testing network effects on selfcensorship of political expressions in social network sites. Quality & Quantity, 49(4), 1417-1435. https://doi. org/10.1007/s11135-014-0078-8 google scholar
 • Lambillotte, L., Bart, Y., & Poncin, I. (2022). When Does Information Transparency Reduce Downside of Personalization? Role of Need for Cognition and Perceived Control. Journal of Interactive Marketing, 3(57). Journal of Interactive Marketing google scholar
 • Li, Y. J., Qu, Q. X., & Hao, D. M. (2022). How Does Perceived Overload in Mobile Social Media Influence Users’ Passive Usage Intentions? Considering the Mediating Roles of Privacy Concerns and Social Media Fatigue. International Journal of Human-Computer Interaction, 38(10), 983-992. http://doi.org/10.1080/10447318.2021.1986318 google scholar
 • Lowry, P. B., Cao, J. W., & Everard, A. (2011). Privacy Concerns Versus Desire for Interpersonal Awareness in Driving the Use of Self-Disclosure Technologies: The Case of Instant Messaging in Two Cultures. Journal of Management Information Systems, 4(27), 163-200. http://doi.org/10.2753/Mis0742-1222270406 google scholar
 • Lyon, D. (2013). Gözetim Çalışmaları (A. Toprak, Trans.). Kalkedon. google scholar
 • Mak, M. K.F., Koo, A. Z.Y., & Rojas, H. (2022). Social media engagement against fear of restrictions and surveillance: The mediating role of privacy management. New media and society, 1-22. doi.org/10.1177/14614448221077240 google scholar
 • Marder, B., Joinson, A., & Shankar, A. (2012). Every Post You Make, Every Pic You Take, I’ll Be Watching You: Behind Social Spheres on Facebook. 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences, 859-868. https:// doi.org/10.1109/HICSS.2012.12 google scholar
 • Marder, B., Joinson, A., Shankar, A., & Thirlaway, K. (2016). Strength matters: Self-presentation to the strongest audience rather than lowest common denominator when faced with multiple audiences in social network sites. Computers in Human Behavior, 61, 56-62. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.005 google scholar
 • Margulis, S. T. (2003). Journal of Social Issues Journal of Social Issues Full Access Privacy as a Social Issue and Behavioral Concept. Journal of Social İssues, 2(59), 243-261. https://doi.org/10.1111/1540-4560.00063 google scholar
 • Marwick, A. (2012). The Public Domain: Surveillance in Everyday Life. Surveillance & Society, 9(4), 378-393. https://doi.org/10.24908/ss.v9i4.4342 google scholar
 • Marwick, A. E., & boyd, D. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. New Media & Society, 13(1), 114-133. https://doi.org/10.1177/1461444810365313 google scholar
 • McLaughlin, C., & Vitak, J. (2012). Norm evolution and violation on Facebook. New Media & Society, 14(2), 299315. https://doi.org/10.1177/1461444811412712 google scholar
 • Mohamed, N., & Ahmad, I. H. (2012). Information privacy concerns, antecedents and privacy measure use in social networking sites: Evidence from Malaysia. Computers in Human Behavior, 28(6), 2366-2375. google scholar
 • Mutambik, I., Lee, J., Almuqrin, A., Halboob, W., Omar, T., & Floos, A. (2022). User concerns regarding information sharing on social networking sites: The user’s perspective in the context of national culture. Plos One, 17(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263157 google scholar
 • Ngcongo, M. (2016). Mobile communication privacy management in romantic relationships: A dialectical approach. Communicatio, 42(1), 56-74. https://doi.org/10.1080/02500167.2016.1140666 google scholar
 • Noelle-Neumann, E. (1974). The Spiral of Silence A Theory of Public Opinion. Journal of Communication, 24(2), 43-51. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1974.tb00367.x google scholar
 • Pagani, M., Hofacker, C. F., Goldsmith R. E. (2011) The Influence of Personality on Active and Passive Use of Social Networking Sites, Psychology & Marketing, Vol. 28(5): 441-456. DOI: 10.1002/mar.20395 google scholar
 • Parks, L., Goodwin, H., & Han, L. (2017). “I Have the Government in My Pocket...": Social Media Users in Turkey, Transmit-Trap Dynamics, and Struggles Over Internet Freedom. Communication, Culture and Critique, 10(4), 574-592. https://doi.org/10.1111/cccr.12173 google scholar
 • Plano Clark, V. L., & Ivankova, N. V. (2018). Karma Yöntemler Araştırması—Alana Yönelik Bir Kılavuz (Ö. Çokluk Bökeoğlu, Trans.). Nobel. google scholar
 • Sleeper, M., Balebako, R., Das, S., McConahy, A. L., Wiese, J., & Cranor, L. F. (2013). The post that wasn’t: Exploring self-censorship on facebook. Proceedings of the 2013 Conference on Computer Supported Cooperative Work -CSCW ’13, 793. https://doi.org/10.1145/2441776.2441865 google scholar
 • Stevic, A., Schmuck, D., Koemets, A., Hirsch, M., Karsay, K., & Thomas, M. F. (2021). Privacy concerns can stress you out: Investigating the reciprocal relationship between mobile social media privacy concerns and perceived stress. Communications-European Journal of Communication Research. http://doi.org/10.1515/commun-2020-0037 google scholar
 • Stoycheff, E. (2016). Under Surveillance: Examining Facebook’s Spiral of Silence Effects in the Wake of NSA Internet Monitoring. Journalism & Mass Communication Quarterly, 93(2), 296-311. https://doi. org/10.1177/1077699016630255 google scholar
 • Suki, N. B. M., Ahamd, M. I., & Thyagarajan, V. (2002). Motivation and concern factors for internet shopping: A Malaysian perspective. The Electronic Journal for E-commerce Tools and Applications, 1(1), 1-18. google scholar
 • Tanczer, L. M., Deibert, R. J., Bigo, D., Franklin, M. I., Melgaço, L., Lyon, D., Kazansky, B., & Milan, S. (2020). Online Surveillance, Censorship, and Encryption in Academia. International Studies Perspectives, 21(1), 1-36. https:// doi.org/10.1093/isp/ekz016 google scholar
 • Teixeira da Silva, J. A. (2021). How to shape academic freedom in the digital age? Are the retractions of opinionated papers a prelude to “cancel culture” in academia? Current Research in Behavioral Sciences, 2, 100035. https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2021.100035 google scholar
 • Tokunaga, R. S. (2011). Social networking site or social surveillance site? Understanding the use of interpersonal electronic surveillance in romantic relationships. Computers in Human Behavior, 27(2), 705-713. https://doi. org/10.1016/j.chb.2010.08.014 google scholar
 • Topbaş, H., & Gazi, M. A. (2016). Sosyal ağlarda gizlilik kaygisinin ölçülmesi: inönü üniversitesi öğrencilerine yönelik bir araştirma. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 143-160. google scholar
 • Tosunay, D., & Çolak, F. Ü. (2016). Sosyal medyada otosansür: Facebook örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(2), 0-0. https://doi.org/10.19145/gujofoc.95244 google scholar
 • Turner, J. J., & Amirnuddin, P. S. (2018). Social Media Privacy and The Law: Perspectives from Malaysian and UK Consumers. The Journal of the South East Asia Research Centre for Communication and Humanities, 10(2), 31-58. google scholar
 • Valiverronen, E., & Saikkonen, S. (2021). Freedom of Expression Challenged: Scientists’ Perspectives on Hidden Forms of Suppression and Self-censorship. Science, Technology, & Human Values, 46(6), 1172-1200. https:// doi.org/10.1177/0162243920978303 google scholar
 • Van Royen, K., Poels, K., Vandebosch, H., & Adam, P. (2017). “Thinking before posting?” Reducing cyber harassment on social networking sites through a reflective message. Computers in Human Behavior, 66, 345-352. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.040 google scholar
 • Wang, Y., Norice, G., & Cranor, L. F. (2011). Trust and Trustworthy Computing (Issue 6740) [Conference Proceedings]. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21599-5_11 google scholar
 • Warner, M., & Wang, V. (2019). Self-censorship in social networking sites (SNSs) - privacy concerns, privacy awareness, perceived vulnerability and information management. Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 17(4), 375-394. https://doi.org/10.1108/JICES-07-2018-0060 google scholar
 • We Are Social (2022). More than 5 billion people now use the internet. Retrieved September 6, 2022, from https:// wearesocial.com/jp/blog/2022/04/more-than-5-billion-people-now-use-the-internet/ google scholar
 • Worldometer (2022). Worldometer from https://www.worldometers.info/ google scholar
 • Yılmaz, B. S., Doğru, H., & Bahçeci, V. (2017). What if You Cannot Access the Internet in the Surveillance Society? Individuals’ Perceptions Related to the Internet Censorship and Surveillance in Turkey. Journal of Media Critiques, 3(11), 73-86. google scholar
 • Yilmaz, B., & Soylu, D. (2015). Self-Censorship in Social Media: A Case Study of Hacettepe University. Journal of Information & Knowledge Management, 14(01), 1550010. https://doi.org/10.1142/S0219649215500100 google scholar
 • Zhong, B., Sun, T., Zhou, Y., & Xie, L. L. (2022). Privacy matters: reexamining internet privacy concern among social media users in a cross-cultural setting. Atlantic Journal of Communication, 1-18. http://doi.org/10.108 0/15456870.2022.2099548 google scholar
 • Zuboff, S. (2021). Gözetleme Kapitalizmi Çağı: Gücün Yeni Sınırında İnsan Geleceği İçin Savaş. (T. Uzunçelebi, Trans.) Istanbul: Okuyan Us Yayınevi. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Önay Doğan, B., Kocabay Şener, N., Kıran, S., & Mustafa, H. (2022). Neden paylaşmıyoruz? Sosyal ağlar ve gizlilik endişeleri, Türkiye ve Malezya’daki iletişim akademisyenlerinin karşılaştırmalı bir analizi. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(63), 87-122. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2022-1176989


AMA

Önay Doğan B, Kocabay Şener N, Kıran S, Mustafa H. Neden paylaşmıyoruz? Sosyal ağlar ve gizlilik endişeleri, Türkiye ve Malezya’daki iletişim akademisyenlerinin karşılaştırmalı bir analizi. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences. 2022;0(63):87-122. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2022-1176989


ABNT

Önay Doğan, B.; Kocabay Şener, N.; Kıran, S.; Mustafa, H. Neden paylaşmıyoruz? Sosyal ağlar ve gizlilik endişeleri, Türkiye ve Malezya’daki iletişim akademisyenlerinin karşılaştırmalı bir analizi. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, [Publisher Location], v. 0, n. 63, p. 87-122, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Önay Doğan, Betül, and Nihal Kocabay Şener and Selçuk Kıran and Hasrina Mustafa. 2022. “Neden paylaşmıyoruz? Sosyal ağlar ve gizlilik endişeleri, Türkiye ve Malezya’daki iletişim akademisyenlerinin karşılaştırmalı bir analizi.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 63: 87-122. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2022-1176989


Chicago: Humanities Style

Önay Doğan, Betül, and Nihal Kocabay Şener and Selçuk Kıran and Hasrina Mustafa. Neden paylaşmıyoruz? Sosyal ağlar ve gizlilik endişeleri, Türkiye ve Malezya’daki iletişim akademisyenlerinin karşılaştırmalı bir analizi.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 63 (Jul. 2024): 87-122. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2022-1176989


Harvard: Australian Style

Önay Doğan, B & Kocabay Şener, N & Kıran, S & Mustafa, H 2022, 'Neden paylaşmıyoruz? Sosyal ağlar ve gizlilik endişeleri, Türkiye ve Malezya’daki iletişim akademisyenlerinin karşılaştırmalı bir analizi', Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 63, pp. 87-122, viewed 16 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2022-1176989


Harvard: Author-Date Style

Önay Doğan, B. and Kocabay Şener, N. and Kıran, S. and Mustafa, H. (2022) ‘Neden paylaşmıyoruz? Sosyal ağlar ve gizlilik endişeleri, Türkiye ve Malezya’daki iletişim akademisyenlerinin karşılaştırmalı bir analizi’, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(63), pp. 87-122. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2022-1176989 (16 Jul. 2024).


MLA

Önay Doğan, Betül, and Nihal Kocabay Şener and Selçuk Kıran and Hasrina Mustafa. Neden paylaşmıyoruz? Sosyal ağlar ve gizlilik endişeleri, Türkiye ve Malezya’daki iletişim akademisyenlerinin karşılaştırmalı bir analizi.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 63, 2022, pp. 87-122. [Database Container], https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2022-1176989


Vancouver

Önay Doğan B, Kocabay Şener N, Kıran S, Mustafa H. Neden paylaşmıyoruz? Sosyal ağlar ve gizlilik endişeleri, Türkiye ve Malezya’daki iletişim akademisyenlerinin karşılaştırmalı bir analizi. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences [Internet]. 16 Jul. 2024 [cited 16 Jul. 2024];0(63):87-122. Available from: https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2022-1176989 doi: 10.26650/CONNECTIST2022-1176989


ISNAD

Önay Doğan, Betül - Kocabay Şener, Nihal - Kıran, Selçuk - Mustafa, Hasrina. Neden paylaşmıyoruz? Sosyal ağlar ve gizlilik endişeleri, Türkiye ve Malezya’daki iletişim akademisyenlerinin karşılaştırmalı bir analizi”. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0/63 (Jul. 2024): 87-122. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2022-1176989ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim21.09.2022
Kabul17.12.2022
Çevrimiçi Yayınlanma30.12.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.