E-ISSN

1308-8491

Yayın Aralığı

Yılda Dört Sayı

EditörAyper SomerZeynep Tamay

Çocuk Dergisi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün; çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.METRİKLER


17
58
568
568

DUYURULARABONE OL
İLETİŞİM


İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ça­pa, 34390, İs­tan­bul / E-posta: child@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.