CİLT 62, SAYI 2, 2022


Tuva Türkçesinde At Donları

Sıra Dışı Üç Rüya Tabirnâmesi

Eski Uygurcada Budizm’e Ait Bir Ritüel: Bakçan Olur-

Görürce ve Tutarca Kelimeleri Üzerine

Peri Masalı, Eşitsizlikler ve “Eşit Masallar”

Şairin Kadrajından Zant: Yitik Bir Kelimenin Peşinde

Vesîletü’n-Necât’ta Cinaslı Kullanımlar

Mevlid-i Fâtıma’da Elma Yiyerek Hamile Kalma Motifi


SAYI 2CİLT 62, 2022

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.